Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

Er jeres virksomhed engageret i at reducere sin negative miljømæssige påvirkning, og ønsker I at differentiere jer fra konkurrenter og demonstrere bæredygtig ansvarlighed? Så tag et nærmere kig på EPD'er.

Indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet har udløst en omfattende bevægelse mod at fremme ansvarlige og miljøvenlige byggerier – hvilket har medført en stigende efterspørgsel på EPD’er.

Med de skærpede klimakrav stilles ikke kun forventninger om, at virksomheder identificerer og reducerer deres klimaaftryk, men også at virksomheder kan dokumentere miljøpåvirkninger på en troværdig og transparent måde.

Hvad er en EPD?

En EPD er et værdifuldt værktøj til at dokumentere og kommunikere et produkts miljømæssige påvirkninger. Grundlaget for en EPD bygger på en livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor produktets klimapåvirkninger beregnes i hele dens livscyklus. Dette gælder udvinding af råmaterialer, forarbejdning, transport, brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.

Der findes overordnede to typer EPD’er: produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er.

Branche EPD: En branche EPD udarbejdes for en bestemt branche/produkttype baseret på gennemsnitlige værdier. Denne type kan fx baseres på et datagennemsnit fra branchen, hvorfor branche EPD’er oftest haren større miljøpåvirkning end produktspecifikke.

Produkt-specifik EPD: En produktspecifik EPD udarbejdes for et specifikt produkt fra en bestemt producent.  Herunder kan der også udarbejdes en projektspecifik EPD (projekt-EPD), hvor der anvendes projektspecifikke data. En projekt-EPD skal altid baseres på, og referere til, en produkt-EPD for den producentspecifikke produktgruppe den tilhører. Produkt-EPD’en skal være tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside og fungerer som en basis-EPD for den tilknyttede projekt EPD.

Hvorfor skal vi lave EPD'er?

Det bliver vigtigere og vigtigere at have en struktureret og ambitiøs tilgang til arbejdet med bæredygtighed, hvis du som virksomhed vil blive på markedet eller styrke din konkurrencemæssige position. Her giver EPD'er et rigtig godt udgangspunkt.

Ved at få udarbejdet en EPD får I mulighed for at opbygge gennemsigtighed omkring produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus samt at identificere mulige optimeringspotentialer. Det er vores er vores erfaring, at dette ikke kun styrker jeres virksomheds miljømæssige ansvarlighed, men det giver jer også konkurrencemæssige fordele, og jeres interessenter får mulighed for at træffe bæredygtige valg.

DEM tilbyder rådgivning af topkvalitet

Hos DEM er vi dedikerede til at hjælpe dig med at navigere vejen mod miljømæssig bæredygtighed.

Vores dygtige eksperter har flere års erfaring med livscyklusvurderinger og hjælper producenter og leverandører over hele landet med udarbejdelse af EPD’er. Vi følger internationale standarder og retningslinjer herunder EN15804 og ISO14025 for at sikre troværdige EPD’er, der er anerkendt på tværs af industrien. Vi sørger for en effektiv proces og sikrer, at dine produkter bliver klar til at imødekomme kravene fra miljøbevidste markeder. 

Mød vores EPD-team

Camilla Damborg - bæredygtighedskonsulent og teknisk rådgiver i DEM. 

Camilla har stor erfaring med LCA-analyser herunder dataindsamling, udarbejdelse af LCA-beregninger (LCAbyg og Real-Time LCA) samt formidling og dokumentation af resultater. Camilla har i flere projekter udarbejdet livscyklusvurderinger i forbindelse med DGNB-certificeringer med fokus på inddragelse af EPD’er. Camilla har desuden erfaring med ESG og cirkulær økonomi, hvor hun bl.a. i forbindelse med en bæredygtig transformation af Tange Energimuseum har udviklet løsninger til håndtering af affald med fokus på genbrug og genanvendelse.‍ Kontakt Camilla på cda@dem.dk eller 20652665.

Simone Heiberg-Bruhn - Bæredygtighedskonsulent

Simone har tidligere arbejdet hos BUILD (tidl. SBI), hvor hun bidrog til udviklingen af LCA-værktøjet LCAbyg og var involveret i udformningen af lovkrav vedrørende CO2-grænseværdier for byggeri. Simone har været en nøglefigur i udviklingen af Real-Time LCA, hvor hun ledte udviklingen af LCA-beregnings- og brugerfladen i overensstemmelse med EU-standarder og dansk lovgivning. I sit nuværende job deltager Simone bl.a. i LCA-arbejdsgruppen for udviklingen af DGNB-manualen 2025 og er en del af ekspertgruppen for EU-taksonomien. Hendes dybe kendskab til LCA-beregninger og evne til at styre og optimere byggerier i forhold til CO2 er en værdifuld ressource. Ud over hendes rolle som LCA- og taksonomikonsulent har Simone også erfaring med at lede DGNB Nybyg-projekter fra begyndelse til afslutning. Kontakt Simone på shb@dem.dk eller 22272695.

Udvalgte referencer:

Tilskudsordninger

Som SMV kan du gennem SMV:Grøn2.0 søge tilskud til støtte i udvikling af EPD’er. Her får i 50% støtte til vores rådgivning(ved indkøb på 100.000 kr. eller 300.000 kr.) og 25% støtte til indberetningen gennem EPD Danmark. Vi hjælper gerne med ansøgningen til SMV:Grøn 2.0. Læs mere om SMV Grøn 2.0 her

Læs også: LCA - nye klimakrav i bygningsreglementet 2023 (dem.dk)

07.02.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

11.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

CASE: EN SYNLIG GRØN OMSTILLING FOR HELE BOLIGORGANISATIONEN

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet