DOMI Bolig fik tilskud til CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed via SMV:Grøn

”HANDS-ON”-KATALOGER TIL ENERGIOPTIMERINGER OG BÆREDYGTIGE RENOVERINGS- OG UDSKIFTNINGSARBEJDER

Foto: DOMI Bolig

DEM er ekstern rådgiver på støtteprogrammet SMV:Grøn. SMV:Grøn er et EU-finansieret støtteprogram for danske små og mellemstore virksomheder. Programmet fokuserer på at hjælpe virksomheder, som ønsker at forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling.

DOMI Bolig har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed baseret på fakta og masser af data, samt en grøn handleplan, der sætter fokus på eksekvering af grønne indsatsområder. Projektet kører sideløbende med DOMI Boligs partnerskabsaftale med Odder Kommune, om at reducere boligorganisationens CO2-aftryk med 70 % inden 2030 og en ambition om nul-udledning i 2050.

DOMI Bolig i Odder er en veldreven ambitiøs boligorganisation, der aktivt ønsker at bidrage til den grønne omstilling. På egen hånd er de nået rigtig langt og i 2022 har de indgået en aftale med DEM A/S om at nå det sidste stykke, i ønsket om at hæve barren yderligere for målsætningen om klimaneutralitet.

DEM har i projektet arbejdet med at samle et databaseret overblik over energiforbrug og CO2-aftryk. Dette arbejde har involveret håndtering af mere end en million datapunkter, som har dannet grundlag for den fremtidige strategi med henblik på reducering af den samlede CO2-emission. Den langsigtede grønne strategiplan involverer både adfærdsregulerende initiativer og samarbejde med beboere, ligesom der er arbejdet med at få bæredygtigheden vel integreret i virksomhedens overordnede drift og strategiske beslutninger. Dette har for DOMI Bolig betydet, at der er arbejdet med ”hands-on”-kataloger i forhold til energioptimeringer og bæredygtige renoverings- og udskiftningsarbejder. Herudover er der også arbejdet med en bæredygtig bygherrestandard, som skal være med til at præge fremtidige byggeprojekter til en mere bæredygtig tilvejebringelse.

12.03.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DOMI Bolig fik tilskud til CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed via SMV:Grøn

07.02.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet