Ansvarlig leverandørstyring?

I virksomheders iver efter at sikre etikken i leverandørkæden risikerer de at udelukke de mindre leverandører. Dermed går bæredygtigheden fløjten. Et nyt, dansk initativ vil have ansvaret for etikken tilbage, hvor det hører hjemme; i leverandørlandene selv. Det bakkes op af udviklingsministeren, og målet er, at vestlige virksomheder allerede om fem år risikofrit kan købe varer fra udvalgte udviklingslande.

02.06.2009

CSR.dk

I mange af de lande, hvor danske virksomheder køber varer, findes der allerede nationale regler for behandling af mennesker og natur. Virkeligheden er bare, at i de fleste økonomiske udviklingslande bliver disse basale retningslinjer ikke overholdt. Derfor har danske og andre vestlige virksomheder gennem de seneste år stillet stadig flere krav til etik i leverandørkæden.

Fra flere sider melder eksperter nu, at de mange codes of conduct har en slagside, som ingen havde ønsket eller forudset. Adjunkt Søren Jeppesen fra CBS er specialist i CSR i udviklingslande. Han siger:
"Der er en stigende tendens til, at vestlige virksomheder går efter at have få leverandører, fordi det gør arbejdet med at aftale og monitorere code of conducts mere enkelt for virksomhederne selv. Så virksomhederne ønsker hellere én stor leverandør end 20 små."

Forskerne på CBS kender til konkrete eksempler på, at små leverandører er blevet valgt fra, bl.a. i tøj- og tekstilindustrien i det sydlige Afrika og fra syning af fodbolde i Pakistan, Indien og Kina. Og Søren Jeppesen peger på, at tendensen formentlig bliver forstærket af den globale krise, som medfører, at alle muligheder for besparelser undersøges - herunder nedbringelse af udgifterne til codes.

Problemstillingen er relativt nyopdaget, så der foreligger endnu ingen konkrete undersøgelser. Men Søren Jeppesen finder udviklingen problematisk på flere områder.

”For det første har vi en hel del bistand, dansk som international, der forsøger at opgradere små virksomheder, blandt andet på arbejdsforhold og miljø, men som på denne måde bliver 'undermineret' af markedsudviklingen. For det andet bliver mulighederne for at udvikle de lokale erhvervssektorer i en række udviklingslande lande svækket, hvis SMV'erne presses ud af de internationale leverandørkæder,” mener han.

Også Dansk Erhverv er bekendt med problemstillingen om, at de små og mellemstore leverandører bliver klemt ud. Chefkonsulent Lotte Engbæk Larsen siger:

”Ansvarlighedsdagsordenen kan konkret betyde, at virksomheder vælger at skære antallet af leverandørerne ned, hvilket oftest betyder, at SMV'er bliver fortrængt. Det er problematisk i et udviklingsperspektiv, idet netop SMV'er i 3. verdenslande er de mest effektive til at sikre vækst og fremgang i landene.”

Dialog frem for krav
I andre tilfælde bliver de små og mellemstore leverandører sorteret fra, fordi de ikke kan leve op til de mange forskellige etiske krav fra de vestlige virksomheder. Derfor sker det, at brancher og organisationer går sammen om at formulere en fælles code of conduct, som dermed stiller leverandørerne overfor færre krav. Dette ses eksempelvis i tekstilindustrien i Europa og i elektronikindustrien. Leverandøren skal kun forholde sig til ét sæt regler, og aftagerne kan dele de – ofte høje – omkostninger, der er ved at udvikle, monitorere og auditere egne codes.

Herhjemme anbefaler Dansk Initiativ for Etisk Handel, DIEH, da også deres medlemmer at gå i dialog med leverandørerne, snarere end at stille ensidige krav. Sekretariatsleder Hanne Gürtler siger:

”Hidtil er kontakten mellem kunder og leverandører om etiske krav kun foregået ved, at virksomhederne har stillet krav og udført kontroller. Men mange har oplevet, at det ikke har haft den ønskede effekt på arbejds- og miljøforholdene. Nu ser vi oftere, at virksomhederne går i dialog og samarbejder med deres leverandører og lokale interessenter for at sikre den nødvendige lokale viden og kapacitet til at forstå og implementere de krav, der bliver stillet. Vi begynder også at se, at leverandørerne vender tilbage med vigtig feedback, f.eks. om hvad den danske virksomhed selv kan ændre omkring sin indkøbspraksis.”

Men danske virksomheder kan ikke løfte problemet alene, understreger CSR-konsulent i DI, Christine Jøker Nissen:
”Eftersom de danske virksomheder kun udgør en lille brik i den samlede, internationale handel, er det nødvendigt i højere grad at få danske, internationale og ikke mindst lokale myndigheder i leverandørlandene på banen.”

Ansvarsforflygtigelse
Sune Skadegaard Thorsen, medstifter af virksomheden Global CSR, har i 20 år arbejdet med internationalt erhverv, CSR og menneskerettigheder. Efter hans opfattelse er arbejdet med at sikre menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption i leverandørlandene i virkeligheden vendt på hovedet.

”Landenes regeringer burde jo selv sørge for alt det. Det har de forpligtet sig til internationalt. Men fordi det netop ikke er i orden, går vi i køberlandene ind og stiller krav direkte til leverandørerne. Effekten af dette kan i yderste konsekvens være, at en given stat tænker: Jamen, det tager de der vestlige virksomheder sig jo af, så det behøver vi ikke at have med at gøre. Altså en ansvarsforflygtigelse.

Derfor har Global CSR i de seneste år arbejdet på et koncept, der skal hjælpe leverandørlandene med selv at tage ansvar for etikken.

Og udviklingsminister Ulla Tørnæs er enig i, at det er i den retning, vi skal bevæge os.

”Det er primært landenes eget ansvar at skabe en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig erhvervsudvikling. Men vi har også et ansvar og en interesse i at bistå, der hvor det kniber med ansvarligheden. Det har vi fra dansk side gode forudsætninger for. Vi kan komme et godt stykke vej via udviklingssamarbejdet. Men der er både plads til og behov for at erhvervslivet også tager aktiv del i arbejdet med at sikre udviklingen af et bæredygtigt og ansvarligt erhvervsklima, bl.a. i Afrika," siger hun.

Risikofrie zoner
Overordnet går Global CSR's idé ud på at skabe risikofrie zoner, dvs. områder, hvor man som køber på forhånd ved, at et grundlæggende, internationalt anerkendt sæt etiske regler bliver overholdt. For virksomhederne vil det både betyde sikkerhed for en etisk forsvarlig indkøbsproces, hvor der er plads til både små og store leverandører, og mulighed for betydelige besparelser ved ikke at skulle udvikle, implementere og kontrollere en masse codes of conduct.

De risikofrie zoner skal etableres gennem partnerskaber mellem de internationale indkøbere, de lokale myndigheder, fagforeninger og udviklingsorganisationer. Visionen er, at landet selv skal holde øje med, om regler og konventioner bliver overholdt. I princippet et samfund, der ligner vores eget.

Global CSR forestiller sig, at guleroden for området eller hele landet er udsigten til at kunne tiltrække den hastigt voksende mængde af købere og investorer, der gerne vil handle og investere bæredygtigt.

Global CSR arbejder i øjeblikket på at få en håndfuld pilotprojekter i forskellige dele af verden op at stå. Udenrigsministeriet har vist interesse for projektet, og er med i dialogen om, hvilke lande det kunne være realistisk at igangsætte projekterne i. Global CSR selv arbejder på højtryk med at finde virksomheder, der vil gå ind i projektet. Foreløbig har virksomheder som Hewlett Packard, Coca Cola, Shell, ABB og også flere danske virksomheder vist interesse for projektet.

Pilotprojekter skal vise vejen
Tanken er, at pilotvirksomhederne skal finde og kontakte andre, større virksomheder, der køber ind fra samme land eller lokalområde. Det kan godt være fra en helt anden branche eller fra et andet land. Det væsentlige er, at denne håndfuld virksomheder har en betydelig indkøbstyngde, og i samlet trop kan gå til de lokale myndigheder for at få et samarbejde i gang om, at landet selv skal sikre etikken i forsyningskæden.

Argumentet er, at det vil tiltrække købere og investorer. Sammen identificerer parterne andre interessenter som fx fagforeninger, lederorganisationer og NGO'er. Det hele skal munde ud i en ansøgning til en relevant udviklingsorganisation om de midler, der selvsagt er nødvendige for at få denne såkaldte 'kapacitetsopbygning' til at ske.

Sune Skadegaard Thorsen er klar over, at en sådan ny generation af ansvarlig leverandørstyring er et forsøg, og at det tager tid at opbygge. Han gætter på, at pilotprojekterne kan føre til, at de første risikofrie zoner er klar om fem år. Samtidig understreger han, at det nye projekt ikke betyder, at vestlige virksomheder skal stoppe med deres nuværende CSR-arbejde og vente med hænderne i skødet på, at de første zoner er klar.

”Især indsatser med dialog og interaktion bør endelig fortsætte. Sideløbende kan virksomhederne overveje, hvordan de kan målrette deres fremtidige CSR-arbejde, så det giver mening i en virkelighed, hvor leverandørlandet selv er hovedaktør i at sikre bæredygtig handel. For eksempel ved i stigende grad at klæde de lokale myndigheder på til at stå for uddannelse af leverandørerne, i stedet for at man som køber gør det,” slutter han.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024CSR.dk

Carlsberg Group og WWF Verdensnaturfonden vil sammen beskytte vådområder i Kina og Laos

15.04.2024BOXIT Container

Sponseret

Værkstedscontainere til fremtidens bygge- og installationsprojekter

05.04.2024CSR.dk

4 hacks til at få mere ESG i virksomhedens indkøb

04.04.2024Dentsu Danmark A/S

Sponseret

Ny greenwashing: ”Cirkularitet” er et ophedet buzzword

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

02.04.2024Fristads Kansas

Sponseret

Klar med første cirkulære produkt: - Det har været en lang rejse

01.04.2024CSR.dk

SMV’er har svært ved at følge med ESG-udviklingen

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

23.04.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

PwC Danmark
Webinar
Strengthen Sustainability Reporting with Due Diligence Processes

The EU has reached a political agreement on the corporate sustainability due diligence directive (CS3D).

Dato

24.04.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Dansk Industri
Seminar
Biodiversitets rolle i det bæredygtige byggeri

Som en del af den grønne omstilling og New European Bauhaus gentænker vi fremtidens byggede og beboede miljøer

Dato

24.04.2024

Tid

15:00

Sted

Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V