Anbefalinger og idéer fra topmøde

Læs anbefalinger og idéer fra Topmødet for ansvarlig vækst - om strategi og organisering, partnerskaber og cirkulær økonomi.

Hvad kendetegner pionervirksomheder inden for ansvarlig vækst? Hvordan integrerer de arbejdet med bæredygtig vækst i virksomhedens strategi og organisation? Hvordan driver de bæredygtig vækst via partnerskaber? Og hvordan udnytter de cirkulær økonomi til at drive forretning?

Disse spørgsmål var omdrejningspunktet for Topmødet for ansvarlig vækst: Driving Sustainable Growth den 25. september 2014.

Erhvervsstyrelsen har - sammen med LeaderLab - uddraget centrale anbefalinger og idéer fra topmødet. Dokumentet kommer med anbefalinger i forhold til strategi og organisering, partnerskaber og cirkulær økonomi.

Strategiske partnerskaber, men gerne utraditionelle

For eksempel er et centralt budskab, at arbejdet med samfundsansvar skal forankres i alle dele af organisationen og være drivkraft for innovation og produktudvikling. I forhold til partnerskaber er budskabet blandt andet, at partnere skal vælges strategisk, men de må gerne være 'utraditionelle'. Endelig er en vigtig pointe om cirkulær økonomi, at der er et uudnyttet potentiale både i forhold til offentlig-privat samarbejde og i at få vendt holdningen til cirkulære forretningsmodeller som leasing og abonnementer.

Om topmødet

Topmødet blev afholdt af Erhvervsstyrelsen som led i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015. Der var 55 deltagere fra 33 store danske virksomheder – repræsenterende produktionsvirksomheder, finansielle institutioner, detailhandelsvirksomheder, servicevirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder.

Download: "Anbefalinger og Idéer: Hvordan skaber danske virksomheder ansvarlig vækst".

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk