5 gode råd: Sådan implementerer du ISO 45001 for arbejdsmiljø

ISO 45001 for arbejdsmiljø er publiceret og klar til implementering. Men hvordan? Kristian Glæsel, der har stået i spidsen for det internationale arbejde, giver her fem gode råd til implementeringen af standarden.

Foto: Colourbox.

Virksomheder over hele landet skal i gang med at implementere ISO 45001, der er udviklet til at erstatte den velkendte OHSAS 18001. Standarden skal medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø – skal det lykkedes, er implementeringsprocessen afgørende.

Sådan lyder det fra Kristian Glæsel, formand for det danske udvalg for arbejdsmiljø i Dansk Standard og direktør i Glaesel HSEQ, der har stået i spidsen for det internationale arbejde med arbejdsmiljø under ISO.

Fem gode råd til implementeringen

Arbejder man i forvejen med arbejdsmiljø, vil flere dele af standarden være genkendelige. Dog er ændringen af en helt basal ting til at få øje på uden nærmere læsning.

- Den væsentligste ændring er af strukturel karakter. Der er stort fokus på, at den øverste ledelse tager standarden til indtægt i højere grad end tidligere. Standardens struktur er ny, og det er interessant, indleder Kristian Glæsel, og henviser til den såkaldte High Level Structure, der netop har til formål at skærpe ledelsens engagement gennem aktiv deltagelse i fx udarbejdelsen af politikker samt at kommunikere dem internt.

- Når man er fortrolig med strukturen, kan man gå i gang med selve implementeringen, siger Kristian Glæsel.

1. Bliv fortrolig med kapitel 4 og 5

- Først og fremmest skal man sikre sig, at man forstår kapitel 4 og 5. Det er altafgørende at have de to kapitler på plads, så man klart ved, hvorfor man i det hele taget vil arbejde med arbejdsmiljøledelse, og hvad man ønsker at opnå. Alt hvad der sker i standarden vender tilbage til de to kapitler.

2. Sæt et klart mål for indsatsen med arbejdsmiljø – hvad vil I opnå?

- Halser man afsted uden at have et mål, så får man ikke noget ud af det. Det er dér, langt de fleste fejler. Går man i gang med at skrive en masse procedurer bare for at overholde loven og standarden, har man misforstået hensigten. Hensigten er at bygge et system op, der støtter virksomheden og måden, hvorpå den ønsker at udvikle sig. På den måde bliver arbejdsmiljøledelse en naturlig del af at lede og drive en virksomhed.

3. Skab større fokus og opbakning fra topledelsen

- Et godt arbejdsmiljø gavner ikke bare den enkelte medarbejder, men gavner virksomheden på den lange bane og er med til at opretholde en profitabel forretning. Arbejder man strategisk, bliver der sat kroner og ører på arbejdsmiljø i positiv retning. Og det lægger topledelsen mærke til. Derfor skal de, der implementerer standarden, formå at sætte arbejdsmiljø ind i en strategisk sammenhæng og på den måde skabe større fokus og opbakning fra topledelsen.

4. Lav en kobling til virksomhedens andre ledelsessystemer

- At standarden nu er i ISO-regi betyder, at arbejdsmiljøledelse kan integreres med andre ledelsessystemer, fx for kvalitet og miljø. Det gør det lettere at sammenbygge standarderne og arbejde med sine ledelsessystemer under en samlet skare. Styringen af standarderne sker så at sige fra samme sted, med samme opdaterings-flow og i samme struktur. Arbejder man med flere ledelsessystemer, skal arbejdsmiljøledelse ikke implementeres for sig selv, men i stedet bør alle systemerne kobles sammen. Så vil man opdage, at flere af standardernes dele ligner hinanden – og det gør de for at gøre sammenbygningen lettere.

5. Tag små bidder

- Mit sidste råd må være, at man ikke skal tro, at man kan ændre sine procedurer på en dag eller gennem et enkelt projekt. Er arbejdsmiljø et strategisk fokusområde, vil det tage tid på samme måde som alle andre strategiske funktioner og ambitioner. Derfor opfordrer jeg til, at man tager små bidder og sikrer, at de tiltag, man sætter i værk, bliver fulgt helt til dørs, afslutter Kristian Glæsel.

Bliv klogere på gratis temamøde om ISO 45001

For at give virksomheder det bedste afsæt til implementeringen inviterer Dansk Standard til temamøde om ISO 45001. Her kan alle interesserede høre mere om indholdet, de største nyheder og implementeringen af standarden. På dagen møder du bl.a. Kristian Glæsel og Dansk Metal, der også har været med til at udarbejde standarden. Der er dermed rig mulighed for at få viden om standardens væsentligste punkter.

Temamødet finder sted den 10. april 2018 kl. 13.30-16.30 hos Dansk Standard i Portland Towers, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Deltagelse er gratis. Tilmelding sker på www.ds.dk/arbejdsmiljø.

Fakta:

ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse er den første af sin slags i ISO-regi. Den angiver en række universelle retningslinjer for at forbedre sikkerhed og sundhed, minimere risikoen for ulykker og skabe et sundere psykisk miljø. Mere end 50 lande og organisationer har været involveret i arbejdet med den nye standard, der spænder på tværs af landegrænser, virksomhedstyper og typer af medarbejdere.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig