Virksomheders kaffeforbrug hjælper kvindelige kaffebønder ud af ekstrem fattigdom

Når virksomheder fylder NGUVU-kaffebønner i kaffemaskinerne er de med til at løfte kvindelige kaffebønder i Kenya ud af ekstrem fattigdom. Gennem bedre betaling og optimering af kaffefarmene har NGUVU øget kvindernes indkomst med 243 procent.

Ann er en af kvinderne, der gennem NGUVU har øget sin indkomst gennem kaffeforretningen..

30.09.2021

Sponseret

NGUVU

150 kvindelige kaffebønder i Meru-regionen, nær Mount Kenya, er med i NGUVU’s kaffekoncept. Fælles for kvinderne er, at de tidligere har været fastholdt i gæld og fattigdom, især fordi mellemmænd har taget det meste af fortjenesten af kvindernes hårde arbejde på kaffefarmene. 

”Kvinderne har kæmpet en ulige kamp, hvor de ikke kun har fået dårlig betaling for kaffebønnerne. De har også fået betalingen for sent – ofte et helt år efter. Derfor har det været umuligt at få deres små kaffeforretninger til at løbe rundt, og mange havde opgivet håbet og troen på fremtiden”, fortæller Rune Sandholt, der stiftede NGUVU for fem år siden. 

Over fattigdomsgrænsen

NGUVU arbejder for at få de kvindelige kaffebønder over fattigdomsgrænsen, som Verdensbanken har sat til 693,5 dollars i årlig indkomst. Før kvinderne kom med i NGUVU havde de en årlig indkomst fra kaffeforretningen på 156 dollars. Gennem NGUVU får kvinderne nu en bedre betaling til tiden og hjælp til at forbedre kaffefarmene, blandt andet via træning med agronom. Det har øget kvindernes årlige indkomst fra kaffeforretningen til 535 dollars.

”Vi er nået langt, men der er et stykke endnu. Derfor har vi blandt andet givet kvinderne nye kaffetræer, så de kan øge produktionen yderligere, når træerne fra slutningen af 2022 begynder at give gode kaffebær”, fortæller Rune Sandholt.

Opbakning fra danske virksomheder

I øjeblikket hælder 18 danske virksomheder kvindernes kaffebønner i kaffemaskinerne, så de kan være med til at gøre en forskel, hver gang medarbejderne drikker en kop kaffe. For Rune Sandholt er det netop vigtigt, at samfundsansvar og forretning går hånd i hånd:

”Vi er nødt til at tage ansvar for hele værdikæden, så vi gennem vores kaffeforbrug kan sætte et positivt aftryk, der rækker langt. Når vi styrker kvinderne, kan de skabe små, bæredygtige kaffeforretninger og derigennem sikre mad, drikke og skolegang til børnene. Det er med til at give kvinderne og børnene en bedre fremtid og samtidig er det nøglen til at skabe udvikling i lokalsamfundet”.

En række virksomheder støtter også op om NGUVU’s arbejde i Kenya. Novozymes har doneret 30 vandtanke til kvinderne, så de kan vande kaffetræerne i lange tørkeprioder. Velux har doneret solcellelamper, så kvinderne og børnene kan undgå at bruge de sundhedsskadelige petroleumslamper. Zibra A/S har finansieret træning med agronom og nye kaffetræer til kvinderne. Henover sommeren har Zibra A/S desuden finansieret håndvaske, toiletter og baderum til den lokale skole, så de kan forbedre hygiejnen og øge sundheden blandt de 365 elever.

”Det handler om meget mere end kaffe. Det er en vilje til at gøre en reel forskel for yderste led af værdikæden. Det kræver hårdt arbejde og en aktiv indsats, men egentligt burde det bare være en naturlig del af alle forretningsmodeller”, slutter Rune Sandholt. 

Privatpersoner kan også støtte op om kvinderne

Social Foodies har otte butikker, hvor danskerne kan støtte op om afrikanske småbønder gennem køb af produkterne. Blandt andet i København, Århus og Lyngby. Her bliver NGUVU-kvindernes kaffebønner hældt i kaffemaskinerne og solgt på hylderne. 

Privatpersoner kan desuden tilmelde sig NGUVU’s kaffeabonnement, så de én gang om måneden får sendt kvindernes kaffebønner hjem.

I NGUVU's impact-rapport kan du læse mere om arbejdet i Kenya, og hvad det betyder for de kvindelige kaffebønder:

06.11.2023NGUVU

Sponseret

Kaffevirksomhed styrker kvindelige kaffebønder i Kenya

04.10.2023NGUVU

Sponseret

Virksomheder styrker kvindelige kaffebønder i Kenya

04.08.2023NGUVU

Sponseret

Klimaforandringer rammer kaffefarmere

12.06.2023NGUVU

Sponseret

Mød kaffefarmer Miriam

08.05.2023NGUVU

Sponseret

Virksomheder støtter op om kvindelige kaffebønder

08.03.2023NGUVU

Sponseret

Dansk kaffekoncept styrker kvinder i Kenya