Virksomheders forpligtelser til ESG i Årsregnskabsloven: Hvad er kravene?

Store virksomheder i Danmark er forpligtet til at redegøre for ESG.

I takt med stigende opmærksomhed på samfundsansvar og bæredygtighed er virksomheder i dag underlagt strengere krav om rapportering og åbenhed. I Danmark er store virksomheder forpligtet til at redegøre for deres samfundsansvar i henhold til Årsregnskabsloven. I denne artikel vil vi se nærmere på de krav, der er specificeret i loven.

Redegørelse for samfundsansvar
Ifølge Årsregnskabsloven § 99 a skal store danske virksomheder inkludere en redegørelse for samfundsansvar i deres årsrapport. Denne redegørelse har til formål at informere interessenter om virksomhedens indsats og resultater inden for områder som miljø, sociale forhold og ansvarlig virksomhedsledelse.

Formål med redegørelsen
Formålet med redegørelsen for samfundsansvar er at skabe gennemsigtighed og ansvarlighed omkring virksomhedens indvirkning på samfundet og miljøet. Det er et væsentligt redskab til at evaluere virksomhedens præstationer, strategier og risikostyring inden for ESG-området.

Indhold af redegørelsen
Redegørelsen skal dække en bred vifte af emner relateret til samfundsansvar. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til:

1. Miljømæssige forhold:

  • Virksomhedens indvirkning på miljøet, herunder CO2-regnskab, energiforbrug, vandforbrug og affaldshåndtering.
  • Klimastrategier og initiativer for at reducere miljøpåvirkningen.
  • Miljøcertificeringer eller -mærkninger, virksomheden har opnået.

2. Sociale forhold:

  • Arbejdsforhold, herunder arbejdsmiljø, ligestilling, mangfoldighed og inklusion.
  • Uddannelses- og udviklingsprogrammer for medarbejdere.
  • Initiativer til at støtte lokalsamfundet, f.eks. velgørenhed, sociale projekter eller partnerskaber med NGO'er.

3. Ansvarlig virksomhedsledelse:

  • Virksomhedens etiske retningslinjer og politikker.
  • Bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed.
  • Anti-korruptionsforanstaltninger og efterlevelse af internationale standarder.

Rapporteringskrav
Redegørelsen for samfundsansvar skal være i overensstemmelse med internationale retningslinjer, såsom Global Reporting Initiative (GRI) og United Nations Global Compact (UNGC). Den skal være klart formuleret, relevant, pålidelig og sammenlignelig.

Revision
For at sikre troværdighed og kvalitet kan virksomheder vælge at få revideret deres redegørelse for samfundsansvar af en ekstern revisor. Revisoren vil undersøge, om oplysningerne er korrekte og fair og omfatter eventuelle forbehold eller anbefalinger.

Hvilke virksomheder omfattes af lovgivningen?
Det danske lovkrav om redegørelse for samfundsansvar for store virksomheder er en vigtig mekanisme til at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed inden for ESG-området. Det giver interessenter mulighed for at evaluere virksomhedens præstationer og forstå dens indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at opfylde kravene i Årsregnskabsloven kan virksomheder demonstrere deres forpligtelse til samfundsansvar og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Tjek om din virksomhed omfattes af lovgivningen her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Virksomheders forpligtelser til ESG i Årsregnskabsloven: Hvad er kravene?

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Hvilke EU regulativer omfatter din virksomhed: Få et gratis lovgivningstjek

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

En Guide til ESG-nøgletal: Hvad er de, og hvorfor er de vigtige?

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

CO2-regnskab gjort nemt: Sådan slipper din virksomhed for besværlige processer

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Fra nystartet virksomhed til CO2-neutral: Sådan sikrede Dawn Health grøn vækst

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Undgå greenwashing anklager med et CO2-regnskab