En Guide til ESG-nøgletal: Hvad er de, og hvorfor er de vigtige?

ESG-nøgletal er et vigtigt redskab til at måle og kommunikere virksomheders bæredygtighedsindsats.

I dagens forretningsverden bliver ESG-nøgletal (Environment, Social, Governance) stadig mere udbredte som et redskab til at måle og kommunikere virksomheders bæredygtighedsindsats. ESG-nøgletal giver virksomheder mulighed for at oplyse om deres indsats inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder på en kvantitativ og håndgribelig måde. Denne artikel præsenterer en introduktion til ESG-nøgletal og deres betydning for virksomheder.

Hvad er ESG-nøgletal?
ESG-nøgletal er en samling af målbare indikatorer, der bruges til at evaluere og rapportere om virksomhedens præstation inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Environment-faktorer omfatter for eksempel CO2-udledning, vandforbrug og affaldshåndtering. Social-faktorer inkluderer arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og samfundsengagement. Governance-faktorer omhandler virksomhedens ledelsesstruktur, bestyrelsesmedlemmers uafhængighed og etisk adfærd.

Hvorfor er ESG-nøgletal vigtige for virksomheder?
Øget gennemsigtighed: Ved at rapportere ESG-nøgletal kan virksomheder øge gennemsigtigheden omkring deres samfundsansvarlige praksis. Investorer, kunder og samarbejdspartnere efterspørger i stigende grad disse oplysninger for at vurdere virksomhedens bæredygtighedspræstationer og risici.
Styrket omdømme: ESG-nøgletal giver virksomheder mulighed for at demonstrere deres engagement i bæredygtighed og samfundsansvar. Et positivt omdømme som en ansvarlig virksomhed kan tiltrække investorer, tilfredsstille kundernes forventninger og tiltrække talentfulde medarbejdere.
Strategisk beslutningstagning: Ved at indsamle og analysere ESG-nøgletal får virksomheder et bedre datagrundlag for at udvikle strategier og træffe beslutninger. ESG-data kan afsløre risici og muligheder, der er relevante for virksomhedens forretningsmodel og branche.
Overholdelse af lovgivning: Mange lande har indført krav om rapportering af ikke-finansielle nøgletal, herunder ESG-nøgletal. Ved at følge disse lovgivningsmæssige krav sikrer virksomheder overholdelse og undgår potentielle retlige konsekvenser.
Adgang til kapital: Investorer og finansielle institutioner anvender i stigende grad ESG-kriterier som en vigtig faktor i deres investeringsbeslutninger. Virksomheder med stærke ESG-præstationer kan have bedre adgang til kapital og gunstigere finansielle betingelser.

ESG-nøgletal spiller en afgørende rolle for virksomheder i dagens bæredygtighedsdrevne økonomi. Ved at rapportere om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige præstationer kan virksomheder demonstrere deres ansvarlige praksis, forbedre deres omdømme og støtte strategisk beslutningstagning. ESG-nøgletal er ikke kun vigtige for virksomheder, men også for investorer, kunder og samfundet som helhed, da de fremmer gennemsigtighed og bæredygtig udvikling.

Få hjælp til ESG Strategi og CO2-regnskab.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Virksomheders forpligtelser til ESG i Årsregnskabsloven: Hvad er kravene?

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Hvilke EU regulativer omfatter din virksomhed: Få et gratis lovgivningstjek

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

En Guide til ESG-nøgletal: Hvad er de, og hvorfor er de vigtige?

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

CO2-regnskab gjort nemt: Sådan slipper din virksomhed for besværlige processer

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Fra nystartet virksomhed til CO2-neutral: Sådan sikrede Dawn Health grøn vækst

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Undgå greenwashing anklager med et CO2-regnskab