Hvilke EU regulativer omfatter din virksomhed: Få et gratis lovgivningstjek

Besvar fem enkle spørgsmål for at bestemme de obligatoriske rapporteringskrav, frivillige rammer og branchespecifikke retningslinjer, der gælder for din virksomhed.

Bæredygtighed og klimaforandringer er blevet stadig vigtigere emner i den globale dagsorden, og som et resultat heraf øges presset på virksomheder for at træffe mere bæredygtige beslutninger og rapportere om deres klimapåvirkning. I lyset af dette er flere regulativer og initiativer blevet indført for at fremme bæredygtighed i erhvervslivet.

CSRD
Senest i rækken af nye regulativer er Corporate Sustainability Reporting Directive, også kendt som CSRD: en ny regel indført af EU-Kommissionen i juni 2021. Det er et lovgivningsmæssigt krav for virksomheder med mere end 250 ansatte og børsnoterede virksomheder at rapportere deres bæredygtighedspræstationer, herunder deres CO2-regnskab. CSRD er en opdatering af den eksisterende Non-Financial Reporting Directive (NFRD), og det er en del af EU's bredere bestræbelser på at fremme bæredygtighed og reducere klimaaftrykket blandt virksomheder i EU.
Omfattes din virksomhed af CSRD? Tag testen her.

Hvad er forskellen mellem NFRD og CSRD?
Den største forskel mellem NFRD og CSRD er, at CSRD udvider den tidligere rapporteringsramme til at omfatte yderligere bæredygtighedsemner og kræver mere detaljerede rapporter fra virksomhederne. NFRD krævede kun rapportering af visse bæredygtighedsemner, mens CSRD kræver mere detaljerede oplysninger om virksomhedens bæredygtighedspræstationer og risici. CSRD kræver også rapportering af data om enkelte produkters CO2-udledning, hvor det før kun var enkelte virksomheders CO2-udledning, der skulle rapporteres.

Hvad er de nye regler for CSRD?
De nye regler i CSRD inkluderer krav om mere detaljerede rapporter om virksomhedernes bæredygtighedspræstationer, herunder CO2-regnskab og mål for emissioner. Der er også krav om rapportering af risici, politikker og strategier for at tackle klimaforandringer. Endelig vil der være mere stringent kontrol med rapporterne, krav til tredjepartsverificering, og der vil være en klarere sammenhæng mellem bæredygtighedsrapportering og finansrapportering.

Få et gratis lovgivningstjek
Climaider har lavet en test med fem simple spørgsmål omkring din virksomhed, der afgør hvilke obligatoriske rapporteringskrav, frivillige rammer og branchespecifikke retningslinjer, der er gældende for din virksomhed.

Få et gratis lovgivningstjek her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Virksomheders forpligtelser til ESG i Årsregnskabsloven: Hvad er kravene?

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

Hvilke EU regulativer omfatter din virksomhed: Få et gratis lovgivningstjek

12.06.2023Climaider ApS

Sponseret

En Guide til ESG-nøgletal: Hvad er de, og hvorfor er de vigtige?

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

CO2-regnskab gjort nemt: Sådan slipper din virksomhed for besværlige processer

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Fra nystartet virksomhed til CO2-neutral: Sådan sikrede Dawn Health grøn vækst

15.05.2023Climaider ApS

Sponseret

Undgå greenwashing anklager med et CO2-regnskab