Vi beregner klimaeffekten ved jeres affald

Der har aldrig været større fokus på den samlede klimapåvirkning ved jeres virksomhed og produktion. Jeres kunder ønsker bæredygtige produkter og services. Samtidig er I underlagt ambitiøse klimakrav fra myndighederne. Vi leverer dokumentationen for klimaeffekten ved slutbehandlingen af jeres farlige affald til brug for jeres klimarapportering.

Bevidstheden om jeres virksomheds klimapåvirkning er vigtigere end nogensinde. Det mærker vi på efterspørgslen efter CO2-beregninger (carbon footprints) på effekten af slutbehandlingen af vores kunders farlige affald.

For at imødegå dette behov har vi, i samarbejde med en ekstern partner, udviklet en CO2-beregner, der bygger på en standardiseret beregningsmodel. Den gør det muligt for os at tydeliggøre og detaljere klimaaftrykket for vores behandling af jeres farlige affald. Resultatet kan I med fordel bruge i jeres klimarapportering.

Sådan gør vi

Vi kortlægger Co2-ækvivalenter for jeres farlige affald på baggrund af fælles viden om bl.a. parametre som affaldstype, mængde, vandindhold og transportafstand.

Beregningen omfatter både:

  • Direkte emissioner, generet ved vores affaldsbehandling
  • Undgåede emissioner, som følge af nyttiggørelse af affaldet til energi (fjernvarme og el) samt genanvendelse af jern, metaller og olie.

Prisen for jeres carbon footprint bygger på karakteren af jeres affald og afhænger af, hvor mange forskellige fraktioner I leverer.

Hvad kræver det af jer?
Det eneste du behøver at gøre er

at henvende dig til din faste kontaktperson hos os, så tager vi dialogen med dig om de konkrete parametre til beregning af jeres carbon footprint.

Du kan også følge linket her og udfylde formularen med dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

15.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Sikker og rettidig tankrensning for AAK i Århus