Verdens første grønne testcenter

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen blev præsenteret for visionen om verdens første kommercielle kombinationstestkammer, der skal teste nye grønne løsninger. Det skete på Alsion i Sønderborg mandag den 24. marts.

Fra højre: Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og Sønderborg Borgmester Erik Lauritzen.

25.03.2014

Sponseret

Rebekka Bøgelund, Communications Manager, CLEAN

Testcentret Green PET Lab vil fra 2016 stressteste nye energieffektive løsninger i et moderne ’science fiction univers’. Danmark bliver dermed arnestedet for helt nye testmetoder, hvor produkter bliver testet under virkelighedstro forhold i en accelereret virkelighed.

De grønne løsninger bliver udsat for alt fra jordskælv i Kina til dårlige netforbindelser i Indien - men i et og samme testkammer.  

Green PET Lab vil stå endeligt færdigt i 2016 og er verdens første af sin art. Testcentret giver mulighed for at kombinationsteste løsninger på en lang række parametre som eksempelvis fugt, tryk, temperaturforhold og vibration. Det sker i virkelighedstro omgivelser, hvor virksomhederne ikke behøver at koble til den eksisterende infrastruktur hos f.eks. elselskaber og varmeforsyning.  Produkterne gennemgår en hel livscyklus på meget kort tid. Den kombinerede virkning af alle forhold øger stressniveauet på elektronikken, så fejl bliver afdækket hurtigt. Et af målene er på ganske kort tid at forudsige kommende produkters levetid og dermed sikre, at de grønne løsninger hurtigere kan komme på markedet.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen ser testcentret som en bidragsyder til både at skabe vækst i de danske virksomheder og samtidig at løse klimaudfordringerne. 'Jeg er voldsomt glad for den udvikling, jeg ser i Lean Energy Cluster. Vi har brug for medspil i den teknologiske udvikling for at kunne reducere vores CO2 udslip og det kræver ambitiøse mål'. Ministeren gav udtryk for, at markedet for energieffektivitet har pæne vækstrater. De 6 uger som minister har vist ham, at der sker en rivende udvikling i den syddanske region.

Virksomheder står bag det nationale testcenter
Det nye testcenter skal hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at få et hurtigere og mere effektivt gennemløb i deres produktudvikling. Green PET Lab tilbyder virksomhederne testfaciliteter i verdensklasse kombineret med service og rådgivning.
Bag testcentret står den nationale klynge Lean Energy Cluster, GTS instituttet DELTA, Syddansk Universitet, Syddansk Væksforum og en lang række virksomheder, så som Danfoss, Lodam, OJ Electronics, Siemens, LINAK og Servodan.

Energistyrelsen bidrager med 17,5 mio. kr. til testcentret, der har et samlet budget på over 80 mio. kr.

Geografisk central placering i syden
Ifølge en analyse foretaget af Epinion forventer virksomheder inden for effektelektronik vækstrater på helt op til 20 % de kommende 5 år. En stor del af virksomhederne er placeret i Region Syddanmark og i grænseområdet. Her beskæftiger de ca. 27.000 mennesker i 86 virksomheder, der har en samlet omsætning på op til 57 mia. kr. Derfor er det nationale test- og rådgivningscenter centralt placeret i Sønderborg. Her er samtidig stærke samarbejdsrelationer til nordtyske videnmiljøer og resten af det internationale marked.

Syddansk Universitet vil benytte testfaciliteterne til forskning, udvikling og kandidatproduktion. Samtidig opretter de 4 forskningsstipendiater, der skal sikre en state-of-the-art test af effektelektroniske produkter. Stipendiaterne vil være tæt knyttet til Syddansk Universitet og klyngen Lean Energy Cluster.

29.04.2016CLEAN

Sponseret

Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina

09.02.2016CLEAN

Sponseret

Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv

22.10.2015CLEAN

Sponseret

02.10.2015CLEAN

Sponseret

Gennembrud for dansk systemeksport til USA

11.09.2015CLEAN

Sponseret

Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability

Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

14.04.2015CLEAN

Sponseret