Gennembrud for dansk systemeksport til USA

Et dansk konsortium med foreløbig 6 underleverandører har netop indgået eksklusiv-aftale med NuPower Thermal LLC, der er en anerkendt amerikansk udviklingsvirk-somhed om opbygning af et fjernvarmeanlæg til over 150 millioner danske kroner. Der er hermed tale om et gennembrud for eksport af energiteknologi til det amerikanske marked, hvor den grønne bølge for alvor vil skylle de næste mange år. Eksportrådet kvitterer via HVO - ordningen med 1,2 millioner danske kroner til at dække en del af udviklingsomkostningerne, som skal sikre, at projektet endeligt im-plementeres fra 1. kvartal 2016.

Den amerikanske projektejer NuPower Thermal LLC forventer sig meget af samarbejdet, der i første omgang indebærer store ordrer til danske energivirksomheder. Men endnu mere interessant er det enorme potentielle marked, der åbnes for de danske løsninger, idet projektejeren ejes af en koncern, hvor en række tilsvarende anlæg vil i kunne etableres slip-strømmen heraf..

02.10.2015

Sponseret

CLEAN

Fjernvarmenettet i USA vil ekspandere med 33% inden 2020, og Danmarks virksomheder ligger inde med løsningerne. 

Præsident Obama´s Clean Power Plan, der har til formål at sætte skub i omstillingen af energiforsyningen i USA er således med til at pushe fremsynede danske teknologier og virksomheder ind på det amerikanske marked.

Et af de centrale elementer der er på dagsordenen for reduktion af kulstofudslippet i USA er at udvikle og udvide kraftvarme på markedet. Amerikanske værker er i dag hovedsagelig bygget på gasværker og disse er ikke blot svære at vedligeholde og dyre i drift, de udgør også potentielle sikkerhedsrisikoer.

Den amerikanske projektejer NuPower Thermal LLC, er beliggende i Bridgeport 100 km nordvest for New York og byen er med sine 150.000 borgere en perfekt størrelse at implementere demonstrationsprojektet med de danske løsninger. Affaldsforbrændingsanlægget skal levere fjernvarme til byens borgere, virksomheder og kommunale bygninger. Og anlægget skal inspirere andre byer til etablering af fjernvarme og dermed medvirke til at døre åbnes til mange lignende projekter over hele USA.

Højpotentiale projekter i fokus

Eksportrådet lancerede først på året programmet ”High Value Opportunities (HVO)”. Programmet løber i 2 år (2015-2016) og er på 22 mio. Programmet har til formål at identificere og fremme danske løsninger, i såkaldte højpotentialeprojekter (HVO), med særlig fokus på energiområdet og anlægsprojekter. Danske kompetencer kan være nøglen til løsningen på mange af tidens store udfordringer inden for fx energi, vand og fødevare. Ofte er vejen til at vinde udbud på udenlandske anlægsprojekter dog omkostningsfuld, og risikofyldt. HVO-programmet har til formål at lette disse omkostninger for virksomheder, og dermed øge dansk eksport ifm. internationale projekter. Danske virksomheder der har udset sig et konkret udenlandsk projekt med en kontraktværdig af min. DKK 100 mio., kan få dækkes 50% af omkostningerne i forbindelse med at byde på projektet.

De første projekter inden for fjernvarme, vandrensning, offshore vindenergi og landbrugsproduktion er i gang, i lande som Kina, Malaysia, USA og Saudi Arabien.

ABB er leder af konsortiet sammen med Logstor, og det er Nordens største clean-tech klynge CLEAN, der har etableret forbindelserne til USA og aktivt deltaget i udviklingen af projektet og sammensætningen af konsortiet sammen med eksportorganisationen DBDH.

Dette er dermed et klassisk eksempel på systemeksport, hvor CLEAN sammen med DBDH udvikler og samler de danske teknologier i en fælles indsats.

Erfaringerne fra Bridgeport projektet indgår aktivt i CLEAN Solutions, som er et stort systemeksport projekt, der udføres sammen med Industriens Fond.

Martin B. Petersen, ABB: ”Bridgeport projektet er et glimrende eksempel på hvordan systemeksport kan håndteres i praksis. Her har 8 danske virksomheder, DBDH og CLEAN gennem samarbejder og partnerskaber været med til at udvikle et helt nyt projekt, hvor de samlet kan tage hele systemleverancen og sikre udførelsen sam-men med den amerikanske entreprenør - hvilket resulterer i både danske og amerikanske arbejdsplad-ser. Så vi taler om en succesfuld systemeksport på alle fronter og det er vi meget tilfredse med” .

Samarbejde, viden, tillid og åbenhed – giver ordrer

Det tætte samspil, tillid til hinanden, åbenhed i erfaringsudveksling og fælles egenfinansiering i udviklingsfasen, udmønter sig dermed i nye måder at skabe værdifulde forretningsmuligheder, innovation og vækst – og det skaber ikke kun ekstra markedsandele, men også helt nye markeder. 

Konsortiet, der har underskrevet Exclusive Agreement består af ABB og Logstor, og der er tilknyttet 6 underleverandører som aktivt spiller ind med unikke løsninger. Det drejer sig om: Kamstrup, DESMI, Damgaard Rådgivning, OE3i, SW Rørteknologi og Broen.

”Samarbejdet har været kendetegnet af et unikt sammenspil, der er opbygget på åbenhed og tillid mellem partnerne, hvor alle ”har lagt hånden på kogepladen” og med ildhu, engagement og økonomi har deltaget i udviklingen af projektet” udtaler International Director Carsten Møller, CLEAN og fortsætter: ”Dette samarbejde cementerer tankegangen bag systemeksport og vi er endda kun lige begyndt”.

Effektive varmesystemer er en efterspurgt ydelse

Reduktion af energiudgifter og udledning af CO2 er på agendaen i mange af verdens lande. I en rapport fra 2014 konstaterer FN, at en forbedring af varmesystemer er et af de mest effektive våben i kampen mod klimaforandringer. Ifølge FN bruges 70 procent af al energi i storbyer, hvoraf halvdelen bruges på opvarmning og nedkøling. Det danske fjernvarmesystem er i verdensklasse, og derfor ser mange lande mod Danmark for at finde løsninger. Ved at sammenlægge kompetencer og erfaringer inden for systemeksport er det nu lykkes at styrke dansk eksport på fjernvarmeområdet.

29.04.2016CLEAN

Sponseret

Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina

09.02.2016CLEAN

Sponseret

Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv

22.10.2015CLEAN

Sponseret

02.10.2015CLEAN

Sponseret

Gennembrud for dansk systemeksport til USA

11.09.2015CLEAN

Sponseret

Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability

Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

14.04.2015CLEAN

Sponseret