Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

CLEAN vil styrke innovation inden for genanvendelsen af byggeaffald i Danmark. Til at gøre dette er CLEAN blevet tildelt 4 mio. kr. fra Grøn Omstillingsfond, der skal bruges til at udvikle nye genanvendelsesmetoder af affald fra nedrivninger og renoveringer. CLEAN har derfor taget initiativ til at gennemføre en udbudsproces og en konkurrence i samarbejde med to kommuner. I denne skal der udvikles nye idéer, og CLEAN har inviteret virksomheder og eksperter til at komme med forslag til genanvendelse af byggeaffald ud fra CLEANs innovationsmodel.

14.04.2015

Sponseret

CLEAN

I Danmark minder genanvendelse af byggeaffald mere om deponering. Byggeaffald anvendes oftest som fyld i støjvolde, som underlag til veje eller lignende fremfor en egentlig genanvendelse af byggematerialerne. Med projektet vil CLEAN styrke innovation af metoder til at genanvende affaldet fra nedrivninger og renoveringer, så ressourcerne kan bruges mere effektivt og miljøvenligt.

I projektet udbydes der en kombineret nedrivning- og renoveringsopgave hos både Skive og Slagelse Kommune, hvor fokus er på innovation i opgaveløsningen. De to store nedrivningsprojekter, der bliver sat til rådighed for projektet af kommunerne, er Godset i Slagelse og en række huse i Skive, der skal nedrives og genanvendes. I udbuddet lægges vægt på, at genanvendelsen kan føre til erstatning af råstoffer, at der udvikles bedre metoder til udsortering af miljøfarlige stoffer, en bedre anvendelse af beton samt udvikling af et marked for genanvendelse. For at vinde udbuddet må konsortierne derfor både tænke og udvikle nyt.

Vugge til Vugge
Målet er, at fremtidens komponenter til byggeriet skal opfylde ”vugge til vugge” princippet, hvilket stiller store krav til både producenterne af byggematerialer, byggeprocessen og den måde renovering og nedrivningen foregår på. CLEANs innovationsmodel for byggeaffald skal udvikle nye idéer til nedrivning og renovering gennem en proces, hvor konsortier byder på konkrete nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvor der kræves den største og mest hensigtsmæssige genanvendelse af byggematerialer. Udbuddet af disse opgaver sker efter reglerne om konkurrencepræget dialog. Det er desuden en integreret del af projektet, at de bedste idéer skal gennemføres i praksis, for dermed blandt andet at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med genbrugsbyggematerialer. 

CLEANs Innovationsmodel
De nye genanvendelsesmåder skal findes ud fra CLEANs innovationsmodel. Den fokuserer på at udvikle innovative løsninger til større udfordringer med vækstpotentialer og inddrager potentielle aftagere i hele processen. På den måde har virksomheder udsigt til en forretningsmulighed fra starten, så der er et klart incitament til at være med. CLEAN har som led i innovationsmodellen, sammen med eksperter fra bygge- og affaldsbranchen, allerede påvist at der ligger et stort behov og potentiale for en bedre håndtering og anvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Støttet af Realdania gennemførte CLEAN (dengang Copenhagen Cleantech Cluster) en innovationsplatform i 2013, der bestod af 50 deltagende virksomheder og eksperter fra hele sektoren i Danmark. Platformen blev ledt af tidligere direktør for DAKOFA Suzanne Veltzé. Innovationsplatformen pegede på udfordringerne ved at styrke genanvendelsen af byggeaffald og det store forretningspotentiale for danske virksomheder indenfor bygge – og anlægsbranchen, hvis der kan udvikles nye metoder for nedrivning og renovering, hvor udnyttelse af affaldets ressourcer bliver centralt. 

Slagelse Kommune planlægger at nedrive "Godset", og genanvende byggeaffald på nye måder

Godsbanebygningen ved Slagelse Station er planlagt at skulle rives ned for at give plads til det nye Campus Slagelse, som er en del af et større byomdannelses-projekt, hvilket åbner op for nye måder, hvorpå byggeaffaldet genbruges.

Det er en spændende idé at genbruge den gamle bygning i de nye bygninger på campus. På den måde vil vi kunne bevare noget af historien i det nye byggeri, siger borgmester Stén Knuth.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede tidligere på året at dispensere fra den gældende lokalplan, hvilket betyder, at Godsbanebygningen kan rives ned. Planen er, at området dels skal give plads til en ny bygning til University College Sjælland og en bro over jernbanen.

I projektet Fuld Skrald arbejder vi allerede med ressourceoptimering og øget genanvendelse til gavn for vores lokale virksomheder. Jeg synes, det er interessant, hvis man kan bruge Godsbanebygningen til at udvikle nye metoder til genanvendelse og på sigt skabe nye grønne jobs. Det kan også komme vores lokale erhvervsliv tilgavn, siger Stén Knuth.

Skive Kommune vil optimere ressourceanvendelse i en række huse, der står til denrivning
I Skive Kommune gennemføres hvert år en række nedrivninger for at forskønne lokalområdet. Der nedrives typisk 50-100 huse årligt, hvor Skive Kommune køber disse huse af de private ejere. Skive har de tidligere år gennemført disse nedrivninger som led i Genbyg Skive projektet, hvilket har sikret en stor grad af genanvendelse af byggeaffaldet. Skive Kommune vil indgå i CLEANs udbud med de 50 huse, som står for nedrivning i 2016, idet det er kommunens ønske at gennemføre disse nedrivninger som den konkurrenceprægede dialog, der skal sikrer optimal udbredelse af den korrekte nedrivningsform.

”Med projekt Genbyg Skive har Skive Kommune vist, hvordan genanvendelse af byggematerialer fra nedbrudte bygninger til opførsel af nye kan medføre nye spændende forretningsmuligheder, både bygningsmæssigt samt i forhold til nye erhvervsmuligheder. Derfor er vi meget interesseret i et samarbejde med CLEAN, da det nye projekt passer fint i forlængelse af vores projekt Genbyg Skive. Vi glæder os til samarbejdet, - det kan blive rigtig spændende”, Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive.

Mere information
Interesserede partnere opfordres til at tage kontakt til Områdechef i CLEAN Glenda Napier, for at høre om mulighederne for at deltagelse. Hvis I står over for en større nedrivnings/renoveringsopgave, som I ønsker løst på nye måder, er der også mulighed for at deltage. 

Læs mere om Bygge og anlægsaffald og den innovative udbudsproces her.

29.04.2016CLEAN

Sponseret

Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina

09.02.2016CLEAN

Sponseret

Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv

22.10.2015CLEAN

Sponseret

02.10.2015CLEAN

Sponseret

Gennembrud for dansk systemeksport til USA

11.09.2015CLEAN

Sponseret

Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability

Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

14.04.2015CLEAN

Sponseret