Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Vigtige råstoffer som sand, grus og sten, der traditionelt anvendes til bygge‐ og anlægsopgaver, er en svindende ressource. Hvert år bruger byggesektoren i Danmark disse uerstattelige råstoffer i mængder, der svarer til 11 ton per dansker. De næste 40 år bliver der behov for at øge nybyggeri i et hidtil uset omfang. Store voksende økonomier som Kina har brugt mere beton de sidste 3 år end USA har brugt hele det forrige århundrede.

Glenda Napier, Områdechef, CLEAN.

09.02.2016

Sponseret

CLEAN

I Danmark udgør affald fra byggesektoren 1/3 af den samlede affaldsmængde. Der er derfor behov for at ændre de traditionelle nedrivningsmetoder for at styrke genanvendelse af byggeaffaldet i Danmark. Det har længe været kendt i affaldsbranchen, at der er store mængder, som ikke registreres og bortskaffes ulovligt. Herved går ressourcer til spilde, som kunne være udnyttet optimalt. Den eksisterende nedrivningsform og genanvendelse af det registrerede byggeaffald sikrer heller ikke en optimal udnyttelse.

På den baggrund har Danmarks grønne klyngeorganisation CLEAN taget initiativ til et nyt samarbejde om genanvendelse af byggeaffald. ”I første omgang skal vi bruge danske projekter til at vise mulighederne og efterfølgende kan danske virksomheder eksportere viden og knowhow til det globale marked” udtaler Glenda Napier, områdechef i CLEAN.

Aktører på tværs af værdikæden indgår samarbejde om genanvendelse af byggeaffald
Amager Ressource Center (ARC), boligforeningen AAB Bovia i Kolding, Kolding Kommune, Faxe Kommune, Erhvervsakademiet Sydvest og CLEAN indgår nyt samarbejde for at optimere genanvendelse af ressourcerne i det danske byggeaffald. Samarbejdet udmøntes i et innovativt udbud, som offentliggøres d. 25. februar 2016. Herefter skal projektets partnere i dialog med førende virksomheder om udvikling af konkrete innovative løsninger.

Ved at deltage i CLEANs kommende udbud har de tre bygherrer, ARC, Kolding Kommune/Bovia og Faxe Kommune stillet sig i spidsen for at genbruge byggeaffaldet i Danmark.

Cirkulær økonomi og genanvendelse af beton på ARC
I forbindelse med ARCs opførelse af et nyt anlæg til energiforsyning, skal det gamle forbrændingsanlæg rives ned. ARC og CLEAN har besluttet at indgå samarbejde om genanvendelse af de meget store mængder beton fra det gamle anlæg – og her kommer helt nye og innovative metoder i brug. Genanvendelse af de enorme mængder af beton fra nedrivning af forbrændingsanlægget udbydes i en konkurrencepræget dialog, hvor et vindende konsortium af virksomheder får til opgave at matche behovet af de nedrevne byggematerialer i varierende kvalitet. Det er planen, at nedrivningen starter medio 2016.

”Med nedrivningen af det gamle energianlæg vil vi gerne være med til at bane nye veje i forhold til at genanvende de store mængder beton, som anlægget består af. I stedet for at bortskaffe betonen på traditionel vis, går vi i dialog med danske virksomheder om at udnytte betonens ressourcer på nye måder”, Per Brask, projektleder, ARC.

Byggeaffald bliver til ressourcer og anvendes lokalt i Kolding By
I Kolding By er hensigten at arbejde innovativt med genanvendelige materialer i fremtidige udbud, dvs. nedrivningsopgaver såvel som nyt byggeri. Det første projekt er den tidligere kaserne på CF‐grunden, som skal rives ned. Her indtænkes genanvendelighed allerede i udbudsfasen for projektet. Potentielt kan materialerne genanvendes på grunden i forbindelse med opførelse af nye almennyttige boliger eller daginstitution. Således går Bovia og Kolding kommune i front, for at byggeaffald bliver til ressourcer og anvendes lokalt.

På den måde mindskes forbruget af råstoffer til nyt byggeri. Derudover vil lokal genanvendelse spare på omkostninger til affaldsafgifter, transport og bortskaffelse af affaldet, samt kørsel af nye råstoffer.

”I Kolding By vil vi gerne udnytte ressourcerne fra byggeaffald og på den måde skabe værdi ud af kommunale nedrivninger. Det kræver nytænkning og det skal virksomheder hjælpe os med. Vi ser frem til at udvikle nye metoder, som også kan inspirere andre

kommuner”, Palle Mørk, projektchef, Kolding Kommune

Faxe Kommune vil genanvende nedslidte bygninger i landdistrikter
I Faxe Kommune bliver der afsat midler til at nedrive gamle huse og bygninger. I samarbejde med CLEAN, vil Faxe Kommune efterspørge nye måder og procedurer, hvorved kommunen kan udnytte ressourcerne i deres byggeaffald via genanvendelse. Konkret skal en tidligere klub/SFO, der har haft til huse i nogle ældre bygninger i Rønnede, rives ned. Nedrivningen skal sætte standarden for kommunale nedrivninger og genanvendelse fremover.

Det vindende konsortium oparbejder erfaringer og konkurrencefordele
CLEAN faciliterer et udbud med fokus på innovation. I det kommende udbud inviteres virksomheder inden for genanvendelse af byggeaffald til at udvikle nye og innovative metoder, som kan styrke genanvendelse af byggeaffald hos de tre bygherrer og i fremtidige tilsvarende opgaver. 

Gennemførelsen af udbuddet foregår med støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Sjælland. Der afholdes informationsmøder om udbuddet forskellige steder i Danmark i løbet af marts 2016.

Mere information fås hos:

  • Glenda Napier, Områdechef, CLEAN, email: gln@cleancluster.dk, Mobil: +45 5353 6004.
  • Per Brask, Projektleder, ARC, email: peb@a‐r‐c.dk, mobil: +45 23 24 29 49
  • Palle Mørkøre, Projektleder, Kolding kommune, email: pamo@bluekolding.dk, mobil: +45 29 10 19 16
  • Karsten Møller, Bygherrerådgiver, Faxe Kommune, email: kamo@faxekommune.dk, mobil: +45 56203053

29.04.2016CLEAN

Sponseret

Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina

09.02.2016CLEAN

Sponseret

Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv

22.10.2015CLEAN

Sponseret

02.10.2015CLEAN

Sponseret

Gennembrud for dansk systemeksport til USA

11.09.2015CLEAN

Sponseret

Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability

Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

14.04.2015CLEAN

Sponseret