Udspil om cirkulær økonomi er en ren 12’er

Regeringen har i sit vækstudspil sat 20 mio. kr. årligt af til at fremme genanvendelse og cirkulær økonomi. Udspillet får topkarakter af DI og Aalborg Portland, der er godt i gang med at at udvikle mulighederne for blandt andet genanvendelse.

Foto: Aalborg Portland.

31.08.2017

Sponseret

Felix Bekkersgaard Stark, Dansk Industri

I de kommende år får danske virksomheder en hjælpende hånd til omstilling til cirkulær økonomi. I hvert fald hvis det står til regeringen, der i sit vækstudspil lægger op til, at afsætte en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2018-2019 samt 10 mio. kr. i 2020-2021 til initiativer, der kan understøtte især små og mellemstore virksomheders muligheder for at anvende cirkulære produktionsmetoder. 

- Det er en ren 12’er! Vi har i den grad brug for at sætte skub i udviklingen på et område, der både tilgodeser miljøet og klimaet og samtidig kan give virksomheder vækst, siger miljøchef Karin Klitgaard, DI. 

Udspillet fra regeringen er blandt andet baseret på de anbefalinger, som Advisory Board for Cirkulær Økonomi fremlagde tidligere på året og udmøntningen af puljen til konkrete initiativer vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af strategien for cirkulær omstilling, som forventes offentliggjort i efteråret 2017. 

- Hvis Danmark udnytter mulighederne rigtigt, kan vi skabe omkring 10.000 job og samtidig sænke vores klimabelastning og ressourceforbrug betragteligt. Derfor er det på høje tid, vi kommer i gang med arbejdet, siger Karin Klitgaard. 

Se rapport om potentialet for cirkulær økonomi i Danmark 

Muslingeskaller i cementen

En af de virksomheder, der ser store muligheder i cirkulær økonomi og øget genanvendelse er Aalborg Portland, der producerer cement i mange afskygninger. 

Direktør Michael Lundgaard Thomsen glæder sig over udspillet fra regeringen, der kan sætte yderligere skub i en bevægelse, som virksomheden er godt i gang med. 

- Vi har allieret os med Aalborg Universitet og laver en række forskningssamarbejder, der skal accelerere den grønne omstilling i virksomheden. Blandt andre med Yana Ramsheva, som i forbindelse med sin ph.d. på Aalborg Universitet forsker i såkaldte cirkulære forretningsmodeller og industrielle symbioser med Aalborg Portland som case, fortæller Michael Lundgaard Thomsen. 

Han understreger, at perspektiverne ved at bruge alternative råstoffer og restprodukter, er interessante men at det er for tidligt at vurdere de økonomiske effekter for virksomheden.

Direktøren påpeger desuden, at Aalborg Portland allerede har indgået samarbejder med andre i lokalområdet. Blandt andet ved at erstatte fossile brændsler med alternativer som affald, kød- og benmel samt tørret spildevandsslam fra Aalborg Kommune.  

Derudover indgår flyveaske fra kraftværker, afsvovlingsgips fra Nordjyllandsværket, sand fra uddybning af Limfjorden ved Hals Barre samt muslingeskaller fra en konsumvirksomhed i selve cementproduktionen. 

- I 2016 brugte Aalborg Portland intet mindre end 600.000 tons alternative brændsler og råmaterialer, og vi forsynede omkring 23.500 husstande i Aalborg Kommune med varme. Det vil vi gerne udvide, så vi kan levere fjernkøling til det kommende supersygehus i Aalborg Øst med det kolde grundvand i vores kridtsø, siger Michael Lundgaard Thomsen. 

Læs også: Video: Fremtiden er cirkulær for danske virksomheder

Invitation til MADE Virksomhedsbesøg på Aalborg Portland
 
Cementproducenten Aalborg Portland har en ambition om at forene konkurrencedygtighed og bæredygtighed i sin produktion. Det kræver nytænkning og innovation af forsyningskæder, så man får mest muligt ud af samarbejdet med eksempelvis leverandører af restaffald til forbrænding og modtagerne af overskudsvarme fra produktionen. Nu har du mulighed for at få indblik i det arbejde, når MADE inviterer til virksomhedsbesøg på Aalborg Portland:
 
Torsdag den 28. september 2017 kl. 12.30 på Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Der er registrering og let frokost fra kl. 12.00.
Tilmeld dig her: http://www.made.dk/aktiviteter/made-virksomhedsbesoeg-hos-aalborg-portland/

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning