Strategisk bæredygtighedsindsats kan dokumenteres

Det er en nødvendighed, at bæredygtighed bliver opfattet som et aktiv i branding af virksomhedens omdømme på tværs af forretningsområder.

Konsulenthuset McKinsey[1] udarbejdede i 2014 en rapport, hvor det blev konkluderet, at bæredygtighed er topchefens nye yndlingsemne. Rapporten konkluderede også, at frontløbervirksomhederne inden for bæredygtighed var kendetegnet ved tre konkrete fokuspunkter.

Det første punkt var, at virksomhederne havde en klar fokuseret bæredygtighedsstrategi som var kommunikeret ud i alle hjørner af organisationen. Det andet kendetegn var at virksomhederne udnyttede teknologien mere effektivt blandet andet ved brug af systematisk monitorering af deres bæredygtighedsperformance ved hjælp af avancerede data- og analyse værktøjer. Den sidste egenskab var at frontløbervirksomhederne havde et stærkt fokus forbedre deres ressource udnyttelse ved at tænke cirkulærøkonomi, hvor udtjente produkter benyttes i produktionen af nye. 

Endelig vurderede lederne i McKinseys undersøgelse, at virksomheders bæredygtighedstiltag er det managementtiltag der har det største økonomisk potentiale inden for de næste 5 år.

Søren Larsen Head of SRI, Nykredit ser samme tendens og udtaler således:

”Vores analyser af aktiemarkedet indikerer, at vi nu står i en brydningstid, hvor sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer – de tre søjler i bæredygtighedsbegrebet – begynder at følges ad.”

Men hvordan får en virksomhed tilpasset key-findings fra en så generel undersøgelse til egen branche? Hvordan kan et certificeringsværktøj som DGNB bruges som beslutningsramme for at implementere en bæredygtighedsstrategi? Hvor vigtigt at det er kunne dokumentere sine resultater og få synliggjort dem? Kan en strategisk bæredygtighedsindsats være med til at styrke den konkurrencemæssige position? Og hvordan vil de forskellige stakeholders perspektiv på bæredygtighed påvirke opfattelsen af virksomhedens bæredygtighedsindsats?

Green Building Council Denmark og Byggesocietet ønsker at besvare ovenstående spørgsmål og inviterer derfor til seminaret: ”DGNB: Branding med substans” den 7. maj hos KLP Ejendomme i Ørestaden.

Oplev Ulrik Winge, By- og Miljødirektør Frederiksberg Kommune redegøre for implementeringsprocessen af DGNB i Frederiksbergs kommunes bæredygtighedsstrategi. 

Michael Nellemann Pedersen, Investeringsdirektør PKA vil give sit perspektiv på, hvordan samspillet mellem bæredygtighedsindsats og branding har relation til dokumentation af indsatsen.

For internationale virksomheder kan bæredygtighed være et vigtigt konkurrence parameter. Torben Kaas, Branchechef Dansk Byggeri adresserer i den forbindelse, hvordan virksomheder kan se bæredygtighed som et salgsparameter til styrkelsen af sin konkurrencemæssige position.

Afslutningsvis vil Søren Larsen, Head of SRI i Nykredit give med sit bud på hvordan investorer tænker bæredygtighed og hvilken rolle emnet vil spille for fremtidens investeringer.

Tilmeld dig seminaret 7. maj her

[1] https://www.mm.dk/topchefens-nye-yndlingsemne-baeredygtighed

15.04.2016Green Building Council Denmark

Sponseret

Skanderborg bygger Danmarks mest bæredygtige rådhus

13.10.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Hvor og hvorfor bliver der investeret i bæredygtigt byggeri i Tyskland?

30.09.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Skemalagt undervisning skal gøre Danmark verdensmester i bæredygtigt byggeri

31.08.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET – KAN IDEALER OG INVESTERINGER FØLGES AD?

07.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

DGNB – værdiskabende projektstyring

02.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Danmarks første DGNB guldcertificering er en realitet