Skemalagt undervisning skal gøre Danmark verdensmester i bæredygtigt byggeri

Green Building Council Denmark modtog den 9. december 2014 ROCKWOOL Prisen. Prisen udmøntes ved undervisning af landets arkitekt-, ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende i bæredygtighed.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Green Building Council Denmark (DK-GBC) har udviklet undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i DGNB-systemets fem bæredygtige kvaliteter: miljø, social, økonomi, teknik & proces. Dette materiale bliver brugt af uddannelsesorganisationer på forskellige bæredygtighedskurser, og øvelserne skal danne rammerne for de studerendes forståelse for den nødvendige, holistiske tilgang til bæredygtigt byggeri.

For at skabe de optimale forudsætninger for de studerendes kenskab til DGNB-bæredygtighedsklassen har DK-GBC lanceret et forelæsnings Road show i efteråret 2015.

Her vil DK-GBC´s tekniske konsulent, Lau Raffnsøe, stå for en teoretisk introduktion til DGNB, hvorefter en DGNB-auditor, som har praktisk erfaring med at arbejde med DGNB, vil bidrage med en mere case baseret forelæsning.

Der har været stor interesse fra uddannelsesorganisationerne og Mary-Ann Knudstrup, Professor cand. Arch MAA, Aalborg Universitet udtaler:

”Byggeriet skal i de kommende år være med til at løse en af dette årtis største udfordringer for at opnå klimamålene. De studerende undervises i dag i integreret design og får dermed en  holistisk tilgang til bæredygtigt byggeri. Derfor vi har valgt at integrere DGNB  som et element i arkitektur uddannelsen.”

Road showet startede i september og afsluttes i november 2015. Flere uddannelsesorganisationer har allerede nu tilkendegivet, at de vi implementere undervisningsmaterialet fast i flere kurser, så det også benyttes næste år.

Interesse fra uddannelsesorganisationer over hele landet understreges også ved, at følgende organisationer benytter sig af undervisningsmateriale samt tilbuddet om en gæsteforelæsning i løbet af efteråret 2015:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Syddansk Universitet  (SDU), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademiet Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, VIA University College og Univercity College Nordjylland.

Fakta om Green Building Council Denmark:

Green Building Council Denmark er en non-profit organisation, hvis formål er at fremme bæredygtighed i byggebranchen ved at arbejde mod et fælles dansk certificeringssystem (DGNB) til måling af bæredygtighed for såvel bygninger som byområder.

Fondsmidler fra bl.a. Realdania har muliggjort tilpasning af DGNB kriterierne til danske forhold. Green Building Council Denmark har i dag 242 medlemmer.

15.04.2016Green Building Council Denmark

Sponseret

Skanderborg bygger Danmarks mest bæredygtige rådhus

13.10.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Hvor og hvorfor bliver der investeret i bæredygtigt byggeri i Tyskland?

30.09.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Skemalagt undervisning skal gøre Danmark verdensmester i bæredygtigt byggeri

31.08.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET – KAN IDEALER OG INVESTERINGER FØLGES AD?

07.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

DGNB – værdiskabende projektstyring

02.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Danmarks første DGNB guldcertificering er en realitet