Hvor og hvorfor bliver der investeret i bæredygtigt byggeri i Tyskland?

Det 3. bæredygtighedsseminar fra Byggesocietetet & Green Building Council Denmark stiller skarpt på efterspørgsel af bæredygtigt byggeri i et internationalt perspektiv, samspillet mellem DGNB og Commissioning.

EY Domicil.

Siden den danske version af bæredygtighedsklassen DGNB blev lanceret i 2012, er udviklingen af DGNB gået stærkt. I Danmark er det nu muligt at DGNB certificere kontorbyggeri, etageejendomme & rækkehuse, hospitaler samt byområder. Markedsversionen af DGNB for undervisningsinstitutioner og eksisterende bygninger forventes klar i 2016.

Mette Qvist direktør Green Building Council Denmark udtaler:

”Nu er tiden moden til at se os omkring og benchmarke efterspørgslen på bæredygtigt byggeri med nærmarkeder. I Danmark er over 50 bygninger enten DGNB certificeret eller tilmeldt. Det sammenlignende tal i Tyskland er 1210”

Denne udvikling er bemærkelsesværdig og Byggesocietetet og Green Building Council Denmark ønsker at belyse tallene bag denne tendens. Hermann Horster, Regional Director - Head of Sustainability BNP Paribas vil med sit oplæg redegøre for udvikling for de tyske lejeres efterspørgsel på bæredygtigt byggeri samt hvor og hvorfor der bliver investeret i bæredygtigt byggeri.

Er en DGNB certificering bidragende til en effektiv commissioning? og hvilke konsekvenser er der ved kortsigtet og langsigtet fokus? Disse spørgsmål vil Hans Andersen, DEAS adressere i sit oplæg om commissioning.

Den økonomiske bæredygtighed er et velkendt for begreb, men hvad betyder det? Og hvilke trends er tilstede blandt ledere i dansk erhvervsliv i forhold til bæredygtighed som et strategisk mål de vil handle på?

Mads Randbøll Wolff, Director CHORA CONNECTION vil med dagens sidste oplæg give sit perspektiv på ovenstående spørgsmål.

Afslutningsvis vil oplægsholderne deltage i en paneldebat, hvor emnerne der bliver debatteret tager udgangspunkt i dagens oplæg.

Se programmet & tilmeld dig her

15.04.2016Green Building Council Denmark

Sponseret

Skanderborg bygger Danmarks mest bæredygtige rådhus

13.10.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Hvor og hvorfor bliver der investeret i bæredygtigt byggeri i Tyskland?

30.09.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Skemalagt undervisning skal gøre Danmark verdensmester i bæredygtigt byggeri

31.08.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET – KAN IDEALER OG INVESTERINGER FØLGES AD?

07.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

DGNB – værdiskabende projektstyring

02.07.2015Green Building Council Denmark

Sponseret

Danmarks første DGNB guldcertificering er en realitet