SMÅBØNDER VINDER PÅ LANDBRUGSINVESTERINGER

Solide partnerskaber mellem lokale bønder, investorer og civilsamfundsorganisationer kan sikre, at investeringer i bæredygtige landbrug i udviklingslande kommer både investorer og småbønder til gode. Det viser en ny rapport, udarbejdet for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Folkekirkens Nødhjælp.

Verdens voksende befolkning og klimaforandringerne gør, at vi ikke kan være sikre på, at der er mad til alle i fremtiden. Udfordringen er særlig stor i fattige og sårbare lande, hvor klima, fattigdom og konflikter truer adgangen til mad. Derfor er det nødvendigt med investeringer i bæredygtigt landbrug. Og for at investeringerne skal have mest mulig effekt, er det afgørende, at der skabes langsigtede og stabile partnerskaber mellem private investorer og lokalsamfundet, konkluderer en ny rapport ”Development effects of agribusiness investments”.

– Rapporten viser, at det er muligt at kombinere en god forretning med konkrete udviklingseffekter. Også når det gælder inddragelse af mange mindre landbrug. Når der bliver investeret på en social og ansvarlig måde, skabes der samtidig muligheder for lokal og bæredygtig udvikling, siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Samarbejde skaber resultater
Den nye rapport har undersøgt tre konkrete projekter. To kommercielle projekter inden for henholdsvis kakao i Nicaragua og kvægbrug i Zambia samt et udviklingsprojekt, der sigter imod at skabe bedre markedsadgang for småbønder i Zambia.

Konklusionen er, at alle tre projekter har positive udviklingseffekter lokalt, men også en række udfordringer.  Særligt fremhæves udvikling af kompetencer og kapacitet hos lokale bønder – både med hensyn til dyrkningsmetoder og forretningsforståelse, en stærk integration i værdikæderne samt en fair fordeling af omkostninger og fordele mellem lokale og private investorer. Endelig peger rapporten på, at strategiske partnerskaber, der er langsigtede og baseret på gensidig tillid, spiller en afgørende rolle, når investorerne skal sikres en økonomisk gevinst, samtidig med at der sikres en bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer kan sikre virksomheder bedre adgang til indkøb i lokalsamfund og øge deres produktivitet. Samtidig kan bønderne få bedre adgang til markedet, og forbedrede deres afsætningsmuligheder. Derved skabes den positive økonomiske udvikling, der kommer hele samfundet til gode.

– Investeringen alene kan ikke løfte et helt samfund ud af fattigdom. Der er behov for mange aktører, for de har alle noget at byde ind med. Gennem partnerskaber med kommercielle virksomheder bliver der skabt synergi, så effekten af en investering kan blive langt større end forventet, siger Tommy Tomsen, CEO i IFU.

Landbrugsinvesteringer bidrager til verdensmål
De mindre landbrug har ofte begrænset kapital og kapacitet til at udnytte investeringer optimalt. Det skaber usikkerhed for investorer og for de lokale landbrug. Tillid er derfor vigtigt. For at opnå tillid skal relation mellem parterne være længerevarende, og de mindre lokale landbrug skal indgå som en integreret del af investeringens aktiviteter:

– For fattige landmænd kan selv en lille satsning på nye afgrøder være en stor risiko. Det er derfor afgørende, at langsigtet samarbejde og relationer mellem firmaer og deres underleverandører bygger på tillid. Når der er tillid kombineret med investering, vil udviklingsmulighederne vokse, samtidigt med at muligheden for fortjeneste i forretningen bliver bedre, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

FN’s medlemslande har forpligtet sig til 17 verdensmål. Rapporten peger på, at bæredygtige landbrugsinvesteringer kan bidrage til flere af målene. Herunder blandt andet at udrydde ekstrem fattigdom og sult:

– Verdensmålene kan kun blive nået, hvis vi arbejder sammen. Både store og små investeringer udgør en vigtig rolle, og når de suppleres med en bredere udviklingsagenda kan den samlede effekt øges, siger Tommy Thomsen.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Copenhagen Social i løbet af 2017 som en selvstændig opgave. Indholdet repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkter eller udtalelser fra IFU og Folkekirkens Nødhjælp.

Hele rapporten kan læses her.

25.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Ny cementinvestering i Ghana reducerer CO2-udledning med op til 20 procent

21.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU’s anden investering i solenergi i Malawi

07.12.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU investerer i bæredygtige og billige studieboliger i sydafrika

22.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Energistyrelsen og IFU styrker samarbejde om grøn energi i udviklings- og vækstlande

20.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

19.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Dansk millionlån til brasiliansk vindpark er grøn fremtidsfonds første aftale