IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

Det er en politisk prioritet at støtte udviklingen i Ukraine og Georgien. Som en del af det danske Naboskabsprogram tilbyder IFU risikovillig kapital og tilskud til projekter inden for energieffektivisering og vedvarende energi.

Både Ukraine og Georgien arbejder på at opnå større uafhængighed på energiområdet og ønsker at fremme vedvarende energi og energieffektivitet. Ukraine har en målsætning om, at 25 procent af landets energiforsyning skal komme fra vedvarende energi i 2035. Georgien ønsker at supplere vandkraft, som er en sæsonafhængig energikilde, der kun giver selvforsyning tre måneder om året. Dette skaber forretningsmuligheder for virksomheder med relevant viden, teknologi og serviceydelser. For at reducere  risikoen ved investeringer i de to lande  kan IFU hjælpe nuværende og nye partnere med aktiekapital eller lånefinansiering på kommercielle vilkår og tilskud til projektudvikling.

Administrerer Neighbourhood Energy Investment Fund
IFU administrerer Neighbourhood Energy Investment  Fund (NEIF), som finansieres af den danske stat. Formålet er at fremme private investeringer indenfor energieffektivisering og vedvarende energi i Ukraine og Georgien. Overordnet har følgende typer projekter adgang til finansiering:

 • Energieffektiviseringsprojekter: forbedring af energieffektivitet, fremstilling af materialer eller udstyr med det formål at skabe større energieffektivitet.
 • Vedvarende energiprojekter: energiforsyning fra vedvarende energikilder, inklusiv affald.
 • Leverandører til vedvarende energiprojekter: støtte fremstilling af produkter eller udstyr til produktion af vedvarende energi.
 • Andre projekter som medvirker til at reducere væsentlige påvirkninger sammenlignet med de almindelige industristandarder i landet, fx indenfor transport.

For at opnå aktiekapital- eller lånefinansiering gennem NEIF, skal projektet være kommercielt bæredygtigt og generere afkast til investorerne.

Risikovillig kapital og tilskud
IFU har stor erfaring fra næsten 60 investeringer i Ukraine, hvoraf fem er indenfor vind- og solenergi med en samlet kapacitet på mere end 375 megawatt. En af investeringerne er i Yavoriv Solar, der er en solpark på 72 megawatt, som forventes at producere 60 GWh om året og reducere CO2-udledningen med ca. 500.000 tCO2e i sin levetid.

Yavoriv Solar har modtaget lånefinansiering på 50 millioner kr. gennem NEIF og IFU. Desuden har Yavoriv fået et tilskud fra NEIF til at dække udgifter til due diligence og juridisk bistand. Tilskudsfaciliteten er en integreret del af NEIF og har til formål at støtte udvikling af nye projekter og yde teknisk assistance til eksisterende virksomheder, som ønsker at implementere eksempelvis energibesparelsesprogrammer.

Et tilskud fra NEIF kan dække op til 75 procent af udgifterne til fx:

 • Rekruttering af medarbejdere og ledelsesudvikling
 • Markedsresearch, identificering af teknologileverandører
 • Evalueringer og feasibility-studier, fx hvordan energieffektivisering øges mm.
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Due diligence og risikovurdering
 • Evaluering af energibehovet i eksisterende virksomheder og assistance til vurdering af mulige energibesparelser
 • Diverse lovpligtige tilladelser
 • ESG-initiativer
 • Uddannelsesplaner for videnoverførsel mv.

25.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Ny cementinvestering i Ghana reducerer CO2-udledning med op til 20 procent

21.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU’s anden investering i solenergi i Malawi

07.12.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU investerer i bæredygtige og billige studieboliger i sydafrika

22.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Energistyrelsen og IFU styrker samarbejde om grøn energi i udviklings- og vækstlande

20.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

19.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Dansk millionlån til brasiliansk vindpark er grøn fremtidsfonds første aftale