Skarp kritik af Dan Jørgensens privatiseringsplaner

Regeringens idé om at privatisere danskernes affald vil hverken gavne miljø, klima eller økonomi, mener Dansk Affaldsforening. Alene privatiseringen af restaffaldet til energiudnyttelse medfører en regning på flere mia. kr., som ender hos borgerne og virksomhederne.

Hverken godt for klima, miljø eller økonomi. Det er Dansk Affaldsforenings reaktion på Dan Jørgensens udmelding om, at affaldssektorens skal privatiseres.

”Regeringen er godt i gang med at nedbryde den kommunale affaldssektor, som de sidste 10 år har sikret konstant stigende affaldssortering og genanvendelse af danskernes affald. Jeg er lettere chokeret over den måde, regeringen i offentligheden beskriver vores resultater i Danmark. Vi er blandt de bedste i Europa, når man ser på genanvendelse. Forslaget om at tvangsudbyde danskernes affald sætter hele udviklingen på spil, og erfaringerne fra udlandet er skræmmende,” siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.

Priserne vil stige for genanvendelse – uden at miljøet følger med

Dansk Affaldsforening forudser, at privatisering vil resultere i, at omkostningerne vil løbe løbsk, mens de ansvarlige folkevalgte politikere i kommunerne vil miste enhver styring med, om affaldet reelt bliver genanvendt eller ej.

Affaldsmarkedet i Danmark er præget af få aktører. Fjerner man kommunernes mulighed for at løse opgaverne, vil man flere steder kunne blive bundet til private, geografiske monopoler, der uhindret kan styre priserne op.

”Kommunerne genanvender jo ikke selv affaldet, men de skal have mulighed for at omlaste affald, grovsortere plastik eller forbehandle madaffald, før de forskellige typer affald sendes ud på det private marked. Det handler helt lavpraktisk om at sikre, at det, man sender afsted, rent faktisk også kan blive genanvendt,” lyder det fra Mads Jakobsen.

Milliardregning på vej til borgere og virksomheder

Vælger man at pålægge kommunerne udbudspligt på restaffaldet fra borgerne, skal affaldsenergianlæggene til at byde på affaldet på et marked.

Det betyder, at affaldsenergianlæggenes lån i KommuneKredit skal indfries omgående, og der skal optages nye og dyrere lån på det private lånemarked.

En beregning fra 2017 viser, at det vil betyde en omgående ekstraregning på 1,5 mia. kr., og derefter en årlig ekstraomkostning på 300 mio. kroner i forhold til i dag. Regningen skal borgere og virksomheder betale, når de vil af med affald, der ikke kan genanvendes.  

Samtidig skal affaldsenergianlæggene konkurrere med mindre miljø- og klimavenlige anlæg i hele Europa, idet affaldsmarkedet ikke kan isoleres i Danmark.

”Regeringen og Dan Jørgensen ønsker at afvikle affaldsenergianlæg i Danmark, og mener, at markedsliggørelse er den rette vej. Vælger man den vej, vil anlæggene dog kun have incitament til at forbrænde så meget som muligt i så lang tid som muligt, fordi de vil skulle afvikle store lån med enorme renteudgifter. Det er altså ikke den rette vej at gå, når vi ønsker at nedbringe vores CO2-udledninger”, siger Mads Jakobsen.

Forslag: Samarbejd med kommunerne

KL har af flere omgange tilbudt regeringen at indgå i et samarbejde om at reducere kapaciteten i de danske affaldsenergianlæg, ligesom Dansk Affaldsforening har fremlagt en plan for CO2-neutral affaldsenergi og en samlet klimaplan, der bl.a. sigter mod en tilpasning af kapaciteten til danske affaldsmængder.

 Hos Dansk Affaldsforening forstår man ikke, hvorfor regeringen ikke tager imod denne fremstrakte hånd.

”Jeg kan kun opfordre Dan Jørgensen til at invitere KL og Dansk Affaldsforening ind til en snak om, hvordan man på en kontrolleret måde kan justere kapaciteten i Danmark, så den passer til de mængder restaffald, der vil være fremover. Jeg undrer mig over, at man ikke vil samarbejde om at finde en løsning. Det her handler trods alt om, at vi i Danmark skal kunne behandle egne miljøproblemer og ikke eksportere dem – samt CO2-udledninger – til andre lande,” siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.

17.11.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Nyt forslag skal booste cirkulær økonomi for tekstiler

22.10.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny analyse: Danskerne sorterer i stor stil på genbrugspladserne

15.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

2 ud af 3 mener: Affaldssektor er kritisk infrastruktur

02.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Skarp kritik af Dan Jørgensens privatiseringsplaner

25.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Regeringens affaldsudspil kan blive 10 gange dyrere

20.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny samlet klimaplan for affaldssektoren