2 ud af 3 mener: Affaldssektor er kritisk infrastruktur

Affaldssektoren udgør kritisk infrastruktur og bør ikke sælges til kommercielle virksomheder. Det mener et stort flertal af danskerne ifølge en ny måling, som Kantar/Gallup har foretaget. Målingen er et stærkt signal til regeringen og Folketinget om at droppe privatiseringen af affaldssektoren, mener Dansk Affaldsforening.

Folketingets partier forhandler på fuldt tryk om affaldssektoren som første led i en handlingsplan, der skal sikre, at Danmark reducerer CO2-udledningerne med 70% i 2030.

Siden forhandlingerne begyndte, er kritikken af regeringens forslag om privatisering af affaldssektoren taget til i styrke – både fra borgmestre i hele landet, organisationer og forskere, som særligt har peget på, at affald er kritisk infrastruktur.

Det er et stort flertal af danskerne enige i. I en ny måling, som Kantar/Gallup har lavet for Dansk Affaldsforening, angiver 2 ud af 3, at affald er kritisk infrastruktur, og at området bør være på offentlige hænder. Renses tallene for 'ved ikke'-besvarelser i målingen er andelen endnu højere.

- Det er glædeligt, at der er så massiv opbakning i befolkningen til at holde kontrollen med vores kritiske infrastruktur. Det er et stærkt signal til Folketingets partier, der netop nu forhandler om sektorens fremtid, om at lade være med at privatisere sektoren, som regeringen har foreslået. Kommuner og affaldsselskaber er rygraden og sikrer, at vi har styr på affaldet og opnår de miljø- og klimagevinster, vi som samfund har sat os for, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.  

Fakta: Det siger de adspurgte

  • 69 pct. af de adspurgte siger, at de er enige eller overvejende enige i, at kommunal og forbrugerejet affaldsforsyning – blandt andet behandling af affald på sorteringsanlæg – er kritisk infrastruktur.
  • 67 pct. siger nej til, at bl.a. kommunale affaldssorteringsanlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.
  • 64 pct. siger nej til, at kommunale affaldsenergianlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.

Renses tallene for 'ved ikke'-svar er tallet endnu højere i alle tre spørgsmål.

Kantar/Gallup for Dansk Affaldsforening

I målingen angiver 64 % af danskerne, at affaldsforbrændingsanlæg ikke må kunne sælges til kommercielle virksomheder. 

Anlæggene skal kommunerne kunne drive

Hele 69 % angiver, at den kommunale affaldsforsyning er kritisk infrastruktur.

- Infrastrukturen hænger sammen – fra borgernes affaldsbeholdere til grovsortering, forbehandling og afsætning til private virksomheder, der kan oparbejde affaldet. Derfor er regeringens forslag om udbudspligt på det genanvendelige affald også et meget stort problem. Vi har brug for at have de nødvendige redskaber og anlæg, så de folkevalgte i kommuner og affaldsselskaber kan stå på mål overfor borgerne, når vi beder dem sortere, og kan tage ansvaret, når vi siger, at vi gør det effektivt og billigst muligt og får de miljøgevinster, vi skal. Det bør man lytte til på Christiansborg, siger Mads Jakobsen.

Han understreger, at det er en stor og kompleks opgave at sørge for, at borgerne sorterer affaldet rigtigt og ikke ender i forkerte steder, men i stedet bliver genanvendt og på anden måde miljøbehandlet korrekt.  

Danmark ligger i dag i toppen af EU, når det gælder affald, og blandt de lande, der både genanvender mest affald og deponere mindst. Det viser tal fra Eurostat. Mange lande i EU deponerer fortsat meget store dele af deres affald.

17.11.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Nyt forslag skal booste cirkulær økonomi for tekstiler

22.10.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny analyse: Danskerne sorterer i stor stil på genbrugspladserne

15.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

2 ud af 3 mener: Affaldssektor er kritisk infrastruktur

02.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Skarp kritik af Dan Jørgensens privatiseringsplaner

25.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Regeringens affaldsudspil kan blive 10 gange dyrere

20.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny samlet klimaplan for affaldssektoren