Ny samlet klimaplan for affaldssektoren

Dansk Affaldsforening præsenterer i dag en ny klimaplan, der kan levere 5,5 % af 70%-målet og samtidig anviser konkrete muligheder for at styrke den cirkulære økonomi. Tiltagene skal bl.a. gøre det lettere at sortere ens over hele landet, sikre at vi ikke

Med fem konkrete indsatser kan affaldssektoren bidrage med en betragtelig del af Danmarks CO2-reduktioner. Foto: Dansk Affaldsforening..

Corona-krise eller ej. Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 for at leve op til klimaloven.

Som indspil til de klimaforhandlinger, regeringen har varslet, offentliggør Dansk Affaldsforening i dag sit bud på en ny, samlet klimaplan fra affaldssektoren med titlen ”Cirkulær og CO2-neutral affaldssektor 2030”.

Stort bidrag til 70%-målet

Udspillet opsætter to mål for affaldssektoren – et klimamål og et mål for genanvendelse af affald.

Sektoren kan bidrage med en CO2-reduktion på minimum 2,9 procent af Danmarks samlede udledning. Det svarer til 5,5 procent af 70%-målet, lyder det fra Dansk Affaldsforening, som er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber.

Samtidig anbefaler foreningen et mål om 60% reel genanvendelse af det svære affald fra borgerne og servicesektoren i 2030 for at styrke den cirkulære økonomi og sikre klimagevinster ad den vej, lyder det fra Dansk Affaldsforening.

- Uanset hvor lang tid, Corona-krisen står på, har vi brug for at tage ansvar for klimaet. Affaldssektoren er bindeled mellem et grønt energisystem og den cirkulære økonomi og kan derfor bidrage på flere fronter. I international målestok er Danmark med i toppen – men de mål, vi her sætter, betyder, at vi også skal give den fuld skrald fremover. Vi har brug for et fortsat stærkt samarbejde med de private aktører i affaldsbranchen, så vi kan fortsætte udviklingen – men så er det også realistisk at nå i mål, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.

Affaldssektoren erklærer sig klar til at stramme målene undervejs, hvis det viser sig muligt at genanvende endnu mere frem mod 2030.

Mere sortering, OPP-anlæg og CO2-fangst

Udspillet indeholder fem prioriterede indsatser, som flugter med anbefalingerne i Klimarådets nye rapport om vejen til klimamålet. Indsatserne omfatter bl.a. bedre design af emballager, enklere sortering for borgere og virksomheder, offentlige-private affaldsanlæg samt tilpasning og udvikling af affaldsenergi-anlæggene, der i fremtiden skal kunne fange, lagre og genbruge CO2-udledningen fra det restaffald, der ikke kan genanvendes.

Fem konkrete indsatser til gavn for affald og klima

  • Affaldssortering efter nationale standarder – gennem fælles piktogrammer, sorteringskriterier og mærkning af emballager.
  • Bedre rammer for offentligt-privat samarbejde – gennem ny model for OPP.
  • Effektivt samarbejde om producentansvar – så vi får bedre emballager, der nemt kan indgå i den cirkulære økonomi.
  • Tilpasning af affaldsenergikapaciteten – så den flugter med de nationale restaffaldsmængder i 2030.
  • CO2-neutral affaldsenergi i 2030 – gennem CO2-fangst, udsortering af plastik og energieffektiviseringer.

Hent oversigt med de fem indsatser.

- Vi har et godt udgangspunkt, da vi har opbygget en velfungerende og demokratisk ejet affaldssektor, som tager ansvar og sikrer en sammenhængende infrastruktur. Den skal vi bygge videre på – i samarbejde med borgere og virksomheder. Vi rækker hånden ud nu og gør det konkret, så regeringen og Folketinget ved, at de kan regne med os, siger Mads Jakobsen.

De fem prioriterede indsatser hænger sammen og skal tænkes sammen, fordi affaldssektoren er en sammenhængende kæde, med potentiale for både reelle direkte og indirekte CO2-reduktioner. Derfor er det afgørende, at der sikres gode rammer for både private og kommunale aktører – herunder sikkerhed for investeringer, handlemuligheder og anlæg.

17.11.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Nyt forslag skal booste cirkulær økonomi for tekstiler

22.10.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny analyse: Danskerne sorterer i stor stil på genbrugspladserne

15.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

2 ud af 3 mener: Affaldssektor er kritisk infrastruktur

02.06.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Skarp kritik af Dan Jørgensens privatiseringsplaner

25.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Regeringens affaldsudspil kan blive 10 gange dyrere

20.05.2020Dansk Affaldsforening

Sponseret

Ny samlet klimaplan for affaldssektoren