CBS Executive Fonden

Kursus

SERVICE EXCELLENCE LEADERSHIP ACADEMY

Tidligere SECA-uddannelse! En executive diplomuddannelse med fokus på dit personlige lederskab, forretningsudvikling og kundedreven innovation. Service Excellence Leadership Academy har til formål at udvikle ledere og servicevirksomheder ved at udvide den enkelte deltagers ledelses- og forretningsmæssige kompetence samt ved at udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen.

Kategori

Kursus

Sted

Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Start dato

4. december 2024

Slut dato

10. december 2025

Foto: CBS Executive Fonden

Service og lederskab som differentiator

Ønsker du og din virksomhed at styrke service excellence gennem integreret ledelses- og forretningsmæssig udvikling, innovation og kundeorientering? Med dette lederudviklingsforløb sættes der fokus på at udvikle ledelsestilgange, som har til formål at styrke servicekulturen og skabe konkrete varige resultater gennem Action Learning (AL) og co-creation med både egen organisation og kunder.

Indhold i forløbet

Uddannelsen løber over 12 måneder med 19,5 uddannelsesdage og 4 AL-møder, som foregår ude i jeres virksomheder. På de første moduler har vi fokus på din ledelsesmæssige udvikling, service- og forandringsledelse.

Du får lavet to 360 graders målinger, en fra uddannelsesstart og en sidst i forløbet, hvor der er fokus på den udvikling og de forandringer, der er sket for dig undervejs i uddannelsen. Vi inddeler jer i Action Learning grupper med 5-6 personer i hver. Med denne gruppe mødes du 4 dage ude i jeres respektive virksomheder sammen med en proceskonsulent. Du kan læse mere om den erfaringsbaserede udviklingsmetode Action Learning ved at downloade pdf'en øverst på denne side.

Det får du

Du vil opleve en synlig personlig og ledelsesmæssig udvikling, der skabes gennem læring fra modulerne og Action Learning, som foregår ude i hinandens virksomheder. AL-møderne giver mulighed for at benchmarke din egen ledelsesmæssige udvikling, hvor dine medarbejdere, kollegaer og chefer involveres i de udviklende processer vedr. 360 g analysen.

AL-gruppen er med til at give feedback og sparring samt se med ”friske øjne” udefra på dine ledelsesmæssige mål og udfordringer. Du får dermed rig mulighed for at etablere og opbygge nye relationer og et stærkt netværk med deltagere fra andre organisationer.

Udbytte

Du vil få konkrete kompetencer i, hvorledes kundedreven innovation og forretningsudvikling kan skabe værdi igennem et tæt samspil med kunderne, der omsættes i konkrete tiltag bl.a via kundeworkshops på et af modulerne

Du vil opnå en dybdegående læring og dokumenteret effekt gennem intensivt Action Learning-baseret projektarbejde med virksomhedens udfordringer, der sikrer tæt forankring og samspil med egen organisation og kunder samt værktøjer til, hvordan du kan arbejde bevidst med kulturen, så den understøtter virksomhedens strategi.

Kundeinddragelse

Programdirektør, Stine Staffeldt, og Vice Direktør i Dansk Design Center, Sune Knudsen, taler om kundeinddragelse på kundeworkshoppen på SELA-forløbet.

SELA-deltagere fra Rambøll fortæller om kundeworkshop

En af de helt store strategiske udfordringer for mange virksomheder i dag, er at komme tættere på deres interessenter: Tættere på kunderne, tættere på samarbejdspartnere. På kundeworkshoppen inviterer deltagerne kunder og interessenter med, hvor de får fælles inspiration om kundedreven innovation, designledelse og samskabelse – og bagefter går deltagerne i dialog med kunderne om samarbejdsmuligheder og for at få deres input til de forretningsmæssige projekter.

Hør Director Lasse Otzen og Director Bjarke Møller Nielsen, Rambøll fortælle om hvilket udbytte og læring, som de tog med sig.

Datoer

Kick-off, d. 4. december 2024, online, 1/2 dag

Modul 1, d. 27.-30. januar 2025, Internat

AL-dag, d. 25. februar 2025

AL-dag, d. 12. marts 2025

Modul 2, d. 24.-25. marts 2025, CBS Executive Fonden

AL-dag, d. 26. marts 2025

AL-dag, d. 8. april 2025

Modul 3, d. 29.-30. april 2025, CBS Executive Fonden

Metode workshop 7. maj 2025, online, 1/2 dag

Pit Stop, d. 15. maj 2025, CBS Executive Fonden

Temadag, d. 27. maj 2025, online

Modul 4, d. 3.-4. juni 2025, CBS Executive Fonden

Midtvejsevaluering d. 25. juni 2025, online

Modul 5, d. 1.-5. september 2025, Californien, USA

Eksamen, d. 23. oktober 2025, CBS Executive Fonden

AL-dag, d. 10. december 2025, CBS Executive Fonden

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.