Samfundsmæssig ansvarlighed gennem god forretningsskik

Som virksomhed oplever vi i stigende grad interesse for sporbarhed og compliance fra vores kunder. Det er vigtigt for dem, at deres affald bliver korrekt behandlet.

Ebber Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability hos RGS Nordic. .

Compliance er det fundament, vi hviler på. Derfra arbejder vi for, at markedet bliver struktureret, så konkurrencen sker på lige vilkår.

For os er det naturligt, at vi som den store, ansvarlige aktør på markedet sætter compliance i højsædet. Vi har fokus på at overholde det eksisterende sæt af regler og normer, som er det grundlæggende fundament, vores forretning bliver drevet på.

Vi ønsker imidlertid også at sætte en høj standard for branchen ved at arbejde indgående med ansvarlig forretningsdrift. Derigennem vil vi medvirke til bedre lovgivning, strukturering af branchen og lige konkurrencevilkår. 

Alle bør tage ansvar for deres affald

Som virksomhed oplever vi i stigende grad interesse for sporbarhed og compliance fra vores kunder. Det er vigtigt for dem, at deres affald bliver korrekt behandlet. Vi håndterer alt affald fuldt forsvarligt og indenfor gældende regulering, og vi medvirker igennem compliance og sporbarhed til, at vores kunder løfter ansvaret for deres affald.

Compliance for egne aktiviteter er en grundlæggende forudsætning i vores arbejde med håndtering og behandling af vores kunders affald. Vi arbejder desuden aktivt for at skabe orden, troværdighed og fair konkurrence i et marked, der desværre stadig er ustruktureret. Vi deltager aktivt i at forbedre lovgivningen, og vi implementerer nye regler hurtigt.

Sporbarhed er afgørende for at sikre korrekt behandling af forurenet jord eller affald, så det efter slutbehandling kan disponeres ud til anvendelse jf. en myndighedsgodkendelse uden risiko for omgivelser og mennesker.

Konkurrenceretslige forholdsregler (anti-korruption)

Byggebranchen i Danmark oplever desværre tilfælde af brud på de konkurrencemæssige regler. RGS Nordic tager dette særdeles alvorligt, og vi har i kraft af vores position i markedet en rolle, der betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme.

Derfor gennemfører vi regelmæssigt et complianceseminar for de medarbejdere, der i kraft af deres position kan forpligte vores virksomhed – primært ledende medarbejdere og sælgere. På seminaret gennemgås væsentlige forhold som sanktioner, horisontale og vertikale aftaleforhold, betydning af dominans og vejledning i do’s and don’ts.

Finansiel sikkerhed for behandlingen af affald

RGS Nordic foretager økonomisk hensættelse til de fulde behandlingsomkostninger af det modtagne forurenede affald, jord og spildevand. Endvidere indregner vi indtægterne på igangværende rensning af jord og spildevand successivt i takt med behandlingsgraden.

Juridisk bærer en affaldsproducent/bygherre fortsat det offentretlige ansvar for affaldet selv efter aflevering til affaldsbehandler og frigøres først for dette ansvar, når affaldet er færdigbehandlet eksempelvis ved biologisk eller termisk rensning. I den sammenhæng anses sortering ikke som en behandling og medfører således ikke frigørelse for ansvar.

Vores branche oplever desværre konkurser, hvor der efterlades en stor økonomisk regning til oprydning og afslutning på affaldsbehandlingen. Ansvaret, og dermed omkostningerne, falder tilbage på affaldsproducenten alternativt ejendomsejeren.

Denne usikkerhed for ejere af ejendomme eller affaldsproducenter ved leverancer af forurenet jord eller affald er ryddet af vejen, grundet den restriktive indregning af regnskabsmæssige hensættelser i RGS Nordic. Der er således økonomisk garanti for gennemførelse af en behørig oprydning og behandling af affald.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: nyt fra byggebranchen

Byggesektoren er central i forhold til håndtering af klimakrisen. Hvad sker der i branchen i 2019? 

11.10.2023RGS Nordic AS

Sponseret

Nyt samarbejde skalerer genbruget af mursten

10.10.2022RGS Nordic AS

Sponseret

Insekter får fjordudsigt på biovolde

05.11.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Stærk udvikling inden for genanvendt beton

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Samarbejde med NÆSTE kickstarter systematisk genbrug af konstruktionstræ

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

RGS Nordic og Næste vil recirkulere træ i stor skala

28.01.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Banedanmark og RGS Nordic samarbejder om at genanvende beton