RGS Nordic og Næste vil recirkulere træ i stor skala

RGS Nordic og Næste har indgået et strategisk samarbejde om at skalere oparbejdning af kvalitetstræ til produktion og afsætning af Næste skure.

Ved at udnytte hinandens styrker og branchekendskab, med RGS Nordic som materialeleverandør og Næste som cirkulær design- og byggevirksomhed, lægger samarbejdet grunden til en ny platform for genbrugt træ i industriel skala.

"Træ er et fantastisk materiale – og det både kan og bør bruges igen og igen. Genbrug i stor skala kræver et helt nyt og stærkt samarbejde mellem værdikædens aktører fra nedriver til bygherre. Med RGS Nordic har vi nu fundet den rette industrielle partner til at sikre, udsortere og afrense de kvalitetsmaterialer vi bruger i vores skurbyggerier. Det sikrer vores leverancedygtighed i markedet og kommer ultimativt til gavn for vores kunder, og ikke mindst miljøet", siger Niels Jakubiak Andersen, CEO i Næste.

Fra affaldsmodtager til materialeleverandør
På RGS Nordic’ anlæg i Gadstrup er Næste nu flyttet ind med både designafdeling og produktion af Næste Skure. Lige ved siden af fyldes hallerne med RGS Nordics oparbejdning og lagerføring af materialerne. Affaldet kommer ind i den ene ende og ud går præfabrikerede skurmoduler.

”Den korte afstand fra ressource til håndværk – og design, har allerede vist sig at skabe et solidt grundlag for den afgørende innovation, optimering og kvalitetssikring igennem værdikæden til skabelse af Næstes produkter, som samtidig er med til at udvide RGS Nordic’ forretning som materialeleverandør", siger Flemming Bendt, CEO i RGS Nordic.

Formålet med samarbejdet er, ud over at sikre Næstes materialebehov, samtidig at det skal være et levende laboratorium for udvikling af flere nye cirkulære løsninger, som senere kan skaleres til andre af byggeriets aktører.

”Vi har i længere tid ønsket at udvikle marked for genanvendelse af træ og andre materialer fra byggeaffald med partnere for at det kan give kan give tilstrækkeligt volumen og økonomi. Samarbejdet med Næste er med til at skabe en platform, herunder forretningsmodeller, der understøtter transformation af RGS Nordics forretning henimod at blive en udbyder af bæredygtige byggematerialer”, siger Flemming Bendt.

Leverancesikkerhed er afgørende for omstillingen
Leverancesikkerhed er afgørende når bygherrer skal vælge den rigtige løsning til deres projekt. Ofte er dette derfor en af de største barrierer for udbredelsen cirkulære løsninger baseret på genbrug. Det er denne usikkerhed hos aftagerne som RGS Nordic og Næste vil gøre op med, og samtidig med større volumener sikre konkurrencedygtigheden i markedet.

”Når RGS Nordic går ind i dette partnerskab, så er det fordi RGS Nordic har en kritisk størrelse, logistik tilstedeværelse og en markedsmæssig kontaktflade, der betyder at RGS Nordic kan sikre Næste de materialer, som de skal bruge i deres produktion. Samarbejde er derfor med til at sikre leverancesikkerhed igennem hele processen”” siger Flemming Bendt.

Miljø- og klimabesparelser
I dag er efterspørgslen efter Næstes bæredygtige skure allerede stor blandt de større ejendomsejere i både den almene, offentlig og private ejendomssektor, hvor op imod 3500 renovations-, materiel og cykelskure skal udskiftes eller ny-opføres årligt.

Det er dog ikke bare designet kunderne falder for, men også historien om miljø- og klimabesparelserne der indgår i produktet og den måde som ressourcerne i produkterne øger kunderne- og brugeres bevidsthed om at ansvaret for den nødvendige omstilling ligger hos os alle sammen.

”Med et Næsteskur sparer man som bygningsejer flere tons CO2 på et gennemsnitsskur, 3,1 kg/m2 pr år i fht. fx stålskure Det er en hurtig og risikofri måde som bygningsejer at tage handling på den grønne omstilling uden at gå på kompromis med kvalitet og levetid. Vores beregninger viser at vi i Danmark kan spare op imod 40.000 Tons CO2 og genbruge 50.000 Tons træ om året, hvis alle de større ejendomsejere bygger deres sekundære byggeri af genbrugsmaterialer”, siger Niels Jakubiak Andersen.

11.10.2023RGS Nordic AS

Sponseret

Nyt samarbejde skalerer genbruget af mursten

10.10.2022RGS Nordic AS

Sponseret

Insekter får fjordudsigt på biovolde

05.11.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Stærk udvikling inden for genanvendt beton

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Samarbejde med NÆSTE kickstarter systematisk genbrug af konstruktionstræ

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

RGS Nordic og Næste vil recirkulere træ i stor skala

28.01.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Banedanmark og RGS Nordic samarbejder om at genanvende beton