Banedanmark og RGS Nordic samarbejder om at genanvende beton

Banedanmark er i fuld gang med at udvikle jernbanen mellem Ringsted og Femern, så banen har dobbeltspor, nyt signalsystem og er elektrificeret, når den faste forbindelse over Femern Bælt åbner.

Foto: RGS Nordic.

Banedanmarks udvikling af jernbanen mellem Ringsted og Femern betyder, at en masse betonsveller bliver til overs. RGS Nordic og Banedanmark har derfor igangsat genanvendelse af disse højkvalitetsbetonsveller. Det udnytter ressourcerne bedre, end hvis de bliver brugt som fyldmateriale.

Cirkulært samarbejde 

Stigende fokus på bæredygtighed øger efterspørgslen på løsninger, hvor anlægsbranchens forbrug af naturlige ressourcer reduceres. Grundlæggende handler det om at tænke cirkulært, så mest muligt affald kan indgå i både økonomiens og naturens kredsløb.

For at dette kan blive en realitet, er der behov for at samarbejde på tværs af brancher og værdikæder. Ved at nå ud over egne rækker søger RGS Nordic i samarbejde med Banedanmark at genanvende kvalitetsbeton fra sveller til ny, certificeret cirkulær beton.

”RGS Nordic arbejder aktivt for, at værdifuld beton af høj kvalitet bliver genanvendt som tilslag i ny beton. Som noget helt nyt, samarbejder RGS Nordic og Banedanmark om at genanvende beton fra betonsveller som tilslag til ny konstruktionsbeton i passiv miljøklasse samt som tilslag til sprøjtebeton. Det betyder, at de værdifulde ressourcer i betonsveller bliver udnyttet cirkulært.” siger Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtig­heds­chef hos RGS Nordic.

Mindre nyttiggøreæse og mere genanvendelse 

I dag bliver fem procent af betonaffaldet genanvendt, og denne andel er stigende. De resterende 95 procent nyttiggøres som vejunderlag og i fundamenter. Med dette nye initiativ har Banedanmark sikret, at større mængder af deres kvalitetsbeton bliver genanvendt. Det indgår via samarbejdet med RGS Nordic i den nuværende genanvendelse af omkring 15.000 tons beton årligt.

Dette er et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte de sekundære ressourcer på en mere miljøvenlig måde både nu og i fremtiden.

”Banedanmark har fokus på netop bæredygtighed, cirkulær økonomi og klima, det gælder blandt andet i vores særlige bæredygtighedsstrategi. Vi tager ansvar for at genbruge eller genanvende så stor en del af affaldet som muligt og ser derfor gode muligheder i at genanvende betonen fra de kasserede sveller til ny beton”, siger Randi Skogstad, infrastrukturdirektør i Banedanmark.

RGS Nordic leverer betontilslag til DK Beton i Avedøre til genanvendelse. Kvalitetsbeton som jernbanesveller med høj styrke giver et højt udbytte af 4-16 mm betontilslag, helt op imod 50%. Den resterende beton nyttiggøres primært i anlægsprojekter, sprøjtebeton samt i mindre omfang til andre anvendelser som brolæggergrus, ridebaneunderlag, pudsemørtel, pyntegrus samt omslutninger til dræn og kloakrør.

Du kan læse pressemeddelelsen nedenfor. 

11.10.2023RGS Nordic AS

Sponseret

Nyt samarbejde skalerer genbruget af mursten

10.10.2022RGS Nordic AS

Sponseret

Insekter får fjordudsigt på biovolde

05.11.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Stærk udvikling inden for genanvendt beton

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Samarbejde med NÆSTE kickstarter systematisk genbrug af konstruktionstræ

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

RGS Nordic og Næste vil recirkulere træ i stor skala

28.01.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Banedanmark og RGS Nordic samarbejder om at genanvende beton