Pilotprojekt skal bane vej for rensning af Høfde 42

Folketingets miljøudvalg har besøgt landets mest forurenede giftdepot for at høre om de nyeste teknologier, der vil kunne rense jorden billigere og samtidig skabe danske arbejdspladser og ny dansk teknologi.

"Kunsten er at få kviksølvet isoleret og indkapslet. Så undgår vi at skulle deponere så meget jord. Vi håber at kunne placere nogle videnstunge arbejdspladser i området. Vi øjner mulighed for at tage løsningen ind på et stort internationalt marked, hvis det lykkes i Thyborøn, lyder det fra Jonathan Cope." Det var én af vores pointer fra besigtigelsesturen d. 6 november ved Høfde 42 med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Læs og se TV MIDTVESTs reportage fra turen her

Pilotprojekt

Pilotprojektet anvender og udvikler MOPS-teknologien i praksis i løbet af 2018-2019 og har tre konkrete fokusområder. 

  1. At afgifte stærkt forurenet jord fra ”Høfde 42” ved Thyborøn, hvor den primære forureningskilde er kviksølv. Her vil MOPS bidrage til en væsentlig mere bæredygtig behandling. Metodens fleksibilitet sikrer den helt rigtige behandling uanset fraktionernes beskaffenhed.  
  2. At oparbejde flyveaske fra forbrændingsanlæg. Asken er et restprodukt med et stort højt indhold af forskellige salte og metaller. MOPS-anlæggets evne til at høste værdifulde materialer med samtidig afgiftning vil reducere behovet for deponering af restprodukter.
  3. At udvinde fosfor fra slam fra vandbehandlingsanlæg. 

MOPS understøtter minimum 7 af FNs bæredygtighedsmål.

Følg projektet på: www.linkedin.com/company/fortumwastesolutionsdk

Yderligere information
Jonathan Cope, Director, Sales Denmark, +45 6331 7367,  jonathan.cope@fortum.com

Læs mere om projektet og teknologien her 

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald