P+: ESG er nu både ansvar og afkast

Hvordan udvikler investorers arbejde med og krav til information fra virksomheder om environment, social and governance-forhold (ESG) sig? Pensionskassen P+ deler her sine erfaringer.

11.08.2021

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

For fire år siden, da CSR.dk interviewede P+’s chef for ansvarlige investeringer, Kirstine Lund Christiansen, havde hun et halvt år tidligere fået 18 måneder af Pensionskassen for Akademikeres bestyrelse til at få implementeret relevante internationale retningslinjer i deres investeringssystem.

Det lykkedes. Men som Kirstine Lund Christiansen sagde allerede dengang, var hendes arbejde ikke slut efter de 18 måneder. ”Det er jo ikke noget, man som sådan bliver færdig med,” sagde hun.

Få af os ville dengang have gættet på, at finanssektorens fokus på ESG, Environment – Social – Governance – som det nu hedder hos dem – ville fylde så meget blot fire år senere. Med stærk stigende summer som styres i den retning, voksende krav fra børser og investorer og krævende lovgivning fra især EU.

CSR.dk har derfor igen henvendt sig til Kirstine Lund Christiansen, som i dag er VP og Head of ESG i P+, og spurgt til, hvordan arbejdet med ESG ser ud i dag, og hvordan det har ændret sig siden vi talte sammen sidst.

Hvordan påvirker det generelt stigende fokus på ESG i finanssektoren P+'s og dit arbejde?
Det stigende fokus på ESG i finanssektoren mærker vi selvfølgelig også i P+. Vi oplever også at vores medlemmer interesserer sig for, hvordan vi arbejder med ESG.

Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi får formidlet vores ESG-arbejde overfor vores medlemmer. Arbejdet med ESG og ansvarlige investeringer er ofte komplekst og dilemmafyldt, og det er en vigtig pointe, som vi gerne vil dele med medlemmerne. Og det gælder vel og mærke både, når vi adskiller os positivt, og når vi er udfordret. Med åbenheden håber vi at bidrage til en øget vidensdeling og dermed en mere kvalificeret debat om ESG og ansvarlighed i investeringssammenhænge.

Derudover oplever vi, at det øgede fokus på ESG har betydet, at nogle af de opgaver vi tidligere har løst for at følge internationale retningslinjer, nu er opgaver, som er blevet lovpligtige. Det gælder f.eks. de due diligence processer, som vi implementerede for 4 år siden, hvor vi integrerer ESG-risici i vores vurdering af investeringer på tværs af aktivklasser (aktier, obligationer, ejendomme osv, red.). Dengang implementerede vi dem for at følge internationale retningslinjer, mens det i dag er integreret i EU’s Disclosure-forordning, at vi skal foretage denne due diligence.

Og så har vi løbende opnormeret med ESG-ansatte i P+. Senest har vi ansat en ESG-risk manager, da vi har brug for kompetencer, som både forstår de krav der stilles til ESG-data, og som kan integrere det i vores rapportering på linje med andet data.

Kirstine Lund Christiansen er underdirektør og head of ESG i pensionskassen P+. Foto: P+.

Hvad gør I i dag, som I ikke gjorde for fire år siden?
Når vi tidligere vurderede ESG-risici var vores primære fokus på risici for miljø og mennesker. Nu vurderer vi også systematisk potentielle ESG-relaterede finansielle risici for P+. Dvs. om ESG-forhold, forstået som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed i en virksomhed, kan have negativ påvirkning på vores afkast.

Som nævnt ovenfor har vi det seneste år prioriteret at øge transparensen om vores beslutninger, bl.a. ved at offentliggøre forskellige materialer. F.eks. en liste over P+ investeringer i nogle af verdens mest CO2-intensive selskaber, samt information om, hvordan vi arbejder med selskaberne og en liste over selskaber i porteføljen, vi har identificeret med mulig relation til militærregimet i Myanmar, og hvordan vi forholder os til dem. Vi har også produceret og frigivet et interaktivt dilemmaspil og et metodepapir, som grundigt beskriver vores tilgang til olie- og kulselskaber.

I 2020 tilsluttede P+´s sig desuden Net-Zero Asset Owner Alliance. Vi har dermed forpligtet os til at vores portefølje skal være CO2-neutral i 2050. Det er et prioriteret projekt i P+, at nå denne målsætning, og vi er i øjeblikket i gang med en analyse af porteføljen for at identificere, hvad det vil kræve at nå vores klimamål.

I bestræbelserne på at opnå en CO2-neutral portefølje har vi allerede i 2020 frasolgt 51 CO2-intensive selskaber, heraf 40 kulselskaber, for i alt 296,8 mio. kr. og investeret for ca. 1,4 mia. kr. i nye fonde, som vil investere i vedvarende energi. I januar 2021 flyttede vi desuden 2,5 mia. kr. over i en fond med et lavt CO2-aftryk.

Hvordan har jeres krav til jeres investeringer og dem, der investerer på jeres vegne, ændret sig?
De har ændret sig i tråd med vores ændrede fokus, som beskrevet oven for: fra udelukkende at se på risici for miljø og mennesker, til også at vurdere finansielle risici for P+ med udgangspunkt i ESG.

Hvordan arbejder i med EU's taksonomi og de tilhørende disclosure-krav - og hvordan påvirker det, hvad I kræver af jeres investeringer?
I forbindelse med potentielle nye investeringer indgår vi i dialog og stiller krav om dette med relevante kapitalforvaltere. For at P+ kan rapportere på taksonomi og data-delen af Disclosure-forordningen, er vi afhængige af at få leveret data fra kapitalforvaltere og virksomheder. 

Samtidig er de tidligere beskrevne due diligence processer som resultat af EU’s disclosure-forordning en del af vores dialog med kapitalforvaltere.

Vi er gået i gang med dette, for selvom ikrafttrædelsestidspunktet for dele af Disclosure-forordningen er udskudt, så er det stadig vigtigt for os at arbejde for, at skrive ind i nye aftaler med kapitalforvaltere at P+ kan få adgang til data når det bliver relevant.

Hvis du skal give virksomhederne et godt råd til, hvordan de bedst forbereder sig på øgede krav fra investorer - hvad ville det så være? Hvad skal de gøre og hvad skal de ikke gøre?
Som investor er vi i vores arbejde afhængig af information fra virksomheder omkring, hvordan de arbejder med væsentlige problemstillinger.

Vi har brug for at den information, vi modtager fra virksomhederne, er på linje med, hvad FN´s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder kræver. Det inkluderer information om, hvilken relation selskaber har til den aktuelle problematik, overvejelser omkring handling, og hvad selskaberne har tænkt sig at gøre.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: ESG

Finanssektorens interesse for og krav til information om environment, social og governance-emner (ESG) er vokset markant, på grund af et ændret risikobillede og ny lovgivning. Hvad betyder det for sektorens arbejde og for relationen mellem finans og virksomheder? 

Relateret indhold

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024CSR.dk

Carlsberg Group og WWF Verdensnaturfonden vil sammen beskytte vådområder i Kina og Laos

03.04.2024CSR.dk

For lidt plads kan løses med bedre lovgivning

02.04.2024CSR.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

21.03.2024CSR.dk

Ultra fast fashion kan få det svært i Frankrig

12.03.2024CSR.dk

Får EU-Parlamentet lukket de russiske gashaner?

21.02.2024CSR.dk

Lad skruelåget sidde på flasken og bidrag til genanvendelse af 140 ton plast om året

20.02.2024CSR.dk

Ny millionbevilling skal styrke reparationscafeerne i Danmark

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Compass Group Danmark A/S

Forretningsanalytiker til nyoprettet stilling i ESG

Brænder du for bæredygtighed, springer nye muligheder i komplekse data frem i dine øjne og vil du have ansvaret for at implementere strategiske nøgleinitiativer på ESG-området? Så er det måske dig vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

UN Global Compact Network Denmark
Konference
Årskonference 2024: Fremtidens bæredygtighed og ESG

Hvordan bliver fremtidens bæredygtighed og ESG påvirket af eksterne stakeholdere? Og hvilke forventninger skal virksomheder imødekomme, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige og gøre noget bedre for samfundet og planeten?

Dato

22.04.2024

Tid

12:30

Sted

Industriens Hus, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Klappir Nordic ApS
Morgenmøde
Breakfast brief on ESG Strategy and Data

You can expect: Real case learnings on ESG strategy implementation from Viggo, data reporting best practices from Klappir's experience, knowledge on CO2 reduction from The 0-mission.

Dato

23.04.2024

Tid

08:00

Sted

4 Tømmergravsgade 2450 København

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

23.04.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K