På vejen mod reel genanvendelse af tekstiler i et cirkulært system

Genanvendelse af tekstiler er stadig i sin spæde opstart, men bl.a. øget samarbejde, koordinering og informationsudveksling på tværs af hele værdikæden samt øget finansiering og designkrav kan være med til at skubbe på udviklingen.

28.03.2022

Sponseret

DAKOFA

Et nyt studie fra Europa-Kommissionen dykker ned i muligheder og udfordringer omkring genanvendelse af tekstiler. Målet er at:

  • øge vidensniveauet omkring muligheder og udfordringer inden for genanvendelsesteknologier,
  • identificere lovende områder for fremtidige forsknings- og innovationsprojekter samt hvilke skridt, der skal til, for at understøtte industriens optag af teknologier, der allerede er under udvikling, samt
  • præsentere lovgivere for en dybdegående analyse af de nuværende reguleringsmæssige barrierer samt muligheder for, hvordan de kan være med til at øge genanvendelsesaktiviteter i EU.

Alt om status på genanvendelsesteknologierne
Det nye studie præsenterer først og fremmest en ganske omfattende gennemgang af de nuværende teknologier (mekanisk, termisk og kemisk genanvendelse), herunder en detaljeret beskrivelse af input, proces og output for de enkelte løsninger samt også en analyse af de økonomiske og miljømæssige aspekter af dem hver især. Gennemgangen giver læseren en indgående forståelse for, hvad status på området er, samt hvori de mest væsentlige udfordringer består.

Værdikædesamarbejde og øget sporbarhed
Baseret på ovenstående undersøgelse præsenterer forfatterne bag rapporten også en række anbefalinger til, hvordan man kan udvikle området i EU. Først og fremmest bliver det påpeget, at udviklingen af egentlige (fysiske) ”hubs” for sortering og genanvendelse vil kunne optimere hele området betydeligt, herunder reducere omkostningsniveauet væsentligt samt ensrette indsamlings-, sorterings- og genanvendelsesprocesserne på tværs af Unionen. Samtidig påpeges det, at øget koordinering og udveksling informationer samt i det hele taget en fælles strategisk tilgang til området, på tværs af hele værdikæden, er nødvendig, hvis et effektivt system for genanvendelse skal blive en realitet.

Mere konkrete initiativer som at sikre, at de produkter, der sættes på markedet, er egnet til genanvendelse samt implementering af fiber- eller produktsporbarhed, vil ifølge forfatterne ligeledes kunne være med til at øge genanvendelse af høj kvalitet.

Rammerne skal skubbe på udviklingen
Som en del af arbejdet med dette studie har forfatterne også været i dialog med en lang række aktører fra hele værdikæden. I forhold til mulighederne inden for de politiske rammer blev det især påpeget, at man ønsker, at:

  • forbedre information og sporbarhed om input til tekstilproduktionen,
  • fortsætte tekniske standardiseringsprocesser inden for tekstilgenanvendelse,
  • skabe incitamenter til at designe tekstiler til genanvendelighed,
  • skabe markedsincitamenter til at anvende genanvendte fibre i tekstilprodukter, samt
  • fremme udviklingen af genanvendelseskapacitet og tiltrække de nødvendige investeringer.

Skal man blive konkret i forhold til ovenstående foreslås det, at man i første omgang afklarer og fastlægger rammerne og de langsigtede mål samt sikrer en form for finansiering (hvilket eksempelvis kunne være gennem en EPR-ordning (extended producer responsibillity) og anvendelse af EU-midler). Herefter påpeges det især, at en standardisering af sortering til genanvendelse (herunder måske også ved hjælp af automatisk sortering) betragtes som ét af de primære tiltag, der er nødvendige, og som kunne fremmes gennem harmoniserede standarder i EU-lovgivningen. Et yderligere vigtigt skridt anses for værende forbedring af sporbarheden af materialer og kemikalier, der anvendes i tekstiler.

Når først et godt udgangspunkt for tekstil-til-tekstil genanvendelse er tilvejebragt, anbefales det, at design med henblik på genanvendelse samt stimulering af markedet for genanvendte fibre iværksættes. Resultaterne fra denne undersøgelse indikerer, at jeans og T-shirts kunne være produktgrupper, der er egnede til at kunne bane vejen for obligatoriske designkrav såvel som krav om indhold af genanvendt materiale.

Du kan finde hele rapporten ”Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling” her.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2022

Hvad er status på cirkulær økonomi i Danmark i 2022? Hvad kan vi fejre, hvad skal vi ægre os over og hvor skal vi virkelig se at komme i gang? Eksperter og praktikere byder ind med erfaringer, holdninger og eksempler. 

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD