Nyt udvekslingsprogram mellem Danmark, Sverige og Storbritannien for aktører i affalds- og ressourcesektoren

Over en periode på de næste fire år vil fem skandinavere hvert år få mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram, der giver deltagerne mulighed for at besøge udvalgte kommuner og virksomheder inden for affalds- og ressourcesektoren i Storbritannien.

22.08.2017

Sponseret

DAKOFA

DAKOFA har i samarbejde med Avfall Sverige og britiske CIWM, med støtte fra Københavns Kommune og Rambøll, underskrevet en aftale om at gennemføre et udvekslingsprogram mellem Danmark, Sverige og Storbritannien. Udvekslingsprogrammet tager udgangspunkt i, at hele sektoren står over for at skulle gennemgå store forandringer i forbindelse med overgangen til en cirkulær økonomi og vilfokusere på erfaringsudveksling omkring både drift, arbejdsmiljø og miljø. Alle i sektoren kan søge om at deltage. Sigtet med dette program er således også at fremskynde erfaringsudvekslingen mellem de deltagende lande, i takt med at vi forbereder os til fremtidens udfordringer.

I forløbet på to uger vil deltagerne få en unik mulighed for at videndele med britiske kolleger. Udvekslingsprogrammet er en opfølgning på det tidligere gennemførte Leonardo program, som demonstrerede, at denne form for udveksling, med praktisk erfaring og sparring frem for teoretisk viden, er en yderst effektiv måde hvorpå deltagerne kan udfordre de gængse arbejdsmetoder og praksisser omkring drift, arbejdsmiljø og miljøforhold. Det er samtidig forventningen, at det vil medføre betydelige virksomhedsfordele i de tre lande.

I løbet af 2017 vil de danske og svenske organisationer, som i det tidligere program var værter for britiske deltagere, stå forrest i køen om at blive tilbudt en plads. I 2018 vil ansøgningsproceduren være åben og lige for alle, og her vil også fem deltagere fra Storbritannien blive tilbudt at komme til Danmark og Sverige. Forud for udvekslingsopholdet vil hver enkelt deltager have lagt sig fast på en række læringsmål og efter opholdet vil deltagerne skulle udarbejde en erfaringsrapport, som vil blive offentliggjort til gavn for hele sektoren.

De første udvekslinger skal efter planen finde sted i oktober/november 2017. Herefter vil de næste ti pladser være tilgængelige i september 2018. De deltagende organisationer vil skulle finansiere egne rejseomkostninger samt yde et bidrag til de administrative omkostninger, som er forbundet med programmet.

Avfall Sverige og CIWM er brancheforeninger i hhv. Sverige og Storbritannien.

Se de relevante dokumenter her:

• General promotional flyer
• Specific call for applicants flyer
• Application Forms
• Guidance document

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD