Nyhed: Ét skridt nærmere en ny plastøkonomi

I 2018 forpligtede en lang række virksomheds- og regeringsledere samt organisationer sig til en ”global Commitment” med et fælles 2025-løfte for en ny og cirkulær økonomi for plast. En ny rapport gør status for det seneste års arbejde.

26.11.2020

Sponseret

DAKOFA

Den globale plast commitment forener mere end 500 aktører verden over om en fælles vision for en cirkulær plastøkonomi ved at:

  • Undgå de plastprodukter, som de ikke har brug for
  • Udvikle og innovere således, at al plast, som de reelt har brug for, er designet til at blive genbrugt, genanvendt eller komposteret på en sikker måde samt,
  • At cirkulere al plast, som de anvender, så de bevarer den i økonomien og holder den væk fra naturen.

Den nye rapport er den anden i en række af årlige statusrapporter for partnerskabet New Plastics Economy Global Commitment. Rapporten præsenterer et overblik over, hvordan Global Commitment-underskriverne, der tilsammen tegner sig for mere end 20% af markedet for plastemballager, klarer sig mod deres 2025-mål for plast. I 2019 blev der i den første statusrapport fastsat en kvantitativ baseline, hvorfor denne nye rapport for første gang kan måle på udviklingen siden aftalen blev indgået.

Fremskridt – men med masser af plads til forbedringer
Statusrapporten viser i korte træk, at underskriverne har gjort fremskridt i deres første år men også, at der er behov for en betydelig accelerering i fremskridtene i de kommende år, hvis 2025-målene skal nås. Særligt i forhold til at øge efterspørgslen efter indhold af genanvendt plast i plastemballager samt udfasning af de mest almindeligt identificerede problematiske kategorier af plastemballager (såsom PS, PVC, ikke-detekterbar carbon black, engangsplastposer, og sugerør) ses der betydelige fremskridt. Til gengæld har der været begrænset fremskridt i forhold til at øge plastemballagens genanvendelighed og i forhold til at reducere behovet for engangsemballager.

Der er også signifikante forskelle i hastigheden for fremskridt mellem underskrivere. Mens nogle har taget store skridt fremad, andre har vist ringe eller ingen fremskridt i forhold til de kvantitative mål.

Anbefalinger
Med udgangspunkt i de nye erfaringer anbefaler de to organisationer bag commitment’en virksomhederne til at:

  • Træffe modige beslutninger i forhold til emballagetyper, der ikke er genanvendelige i dag – enten ved at udarbejde og gennemføre en troværdig køreplan for at få genanvendelsen til at fungere eller, alternativt, beslutsomt at bevæge sig væk fra disse emballagetyper
  • Sætte ambitiøse reduktionsmål

Samtidig opfordres regeringerne til at:

  • Etablere politikker og mekanismer, der giver dedikeret og stabil finansiering til indsamling og sortering gennem fair bidrag fra industrien, herunder eksempelvis producentansvar. Uden disse tiltag er det usandsynligt at genanvendelsen nogensinde vil skaleres
  • Sætte en global retning og skabe en international ramme for handling gennem FNs miljøforsamling, der bygger på visionen om en cirkulær økonomi for plast

Baggrund

”Global commitment” initiativet er etableret i samarbejde mellem Ellen MacArthur Fonden og FN og arbejder helt overordnet for, at aktører fra hele plastværdikæden går sammen for at skabe en global cirkulær økonomi for plast og plastemballager. Målet er, at plast aldrig bliver til affald eller forurening. Derfor er der under aftalen et særligt ønske om, at aktørerne arbejder videre og bredere end ”bare” genanvendelse. I stedet skal aktørerne gennem innovation, gentænkning af produktdesign og værdikædesamarbejde samt nye forretningsmodeller for genbrug skabe nye muligheder for at gøre forretning samtidig med, at de reducerer deres forbrug af plastemballager.

I denne rapport har 118 virksomheder, der producerer, anvender og genanvender store mængder plastemballage (svarende til 98% af de erhvervsdrivende underskrivere) og 17 regeringer fordelt på fem kontinenter rapporteret om deres fremskridt mod de fælles mål. De er alle blevet bedt om at rapportere ved hjælp af de samme definitioner med det formål at skabe gennemsigtighed og konsistens i dataene.

Læs mere
Du kan finde ”Global Commitment – 2020 progress report” her.

I denne tidligere DAKOFA-nyhed kan du læse om lancerigen af Commitment’en mens du i denne nyhed kan læse om den første statusrapport, som blev præsenteret for et år siden.

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?