Ny undersøgelse: Globale holdninger til ligestilling på arbejdspladsen

Mænd og kvinder er fortsat uenige, når det kommer til spørgsmålet om ligestilling på arbejdspladsen. Det viser en ny undersøgelse gennemført i 27 lande af Ipsos i samarbejde med Global Institute for Women's Leadership på King's College London.

10.03.2020

Sponseret

Ipsos

Resultaterne fra en ny onlineundersøgelse af 20.204 voksne i alderen 16-74 år viser, at de fleste mennesker rundt omkring i verden ikke mener, at der er lige vilkår for mænd og kvinder på arbejdspladserne - men der er stor forskel i mænd og kvinders svar.

Globalt er næsten halvdelen af mænd (49%) enige om, at der er ligestilling på arbejdspladsen i deres land sammenlignet med kun tre ud af ti kvinder (32%).

Brasilien (72%), Japan (71%) og Frankrig (69%) er blandt de lande i undersøgelsen, hvor flest svarer, at der er ulighed på arbejdspladserne. Omvendt er Malaysia (68%), Kina (60%) og Indien (54%) de lande i undersøgelsen, hvor flest er enige om, at mænd og kvinder bliver behandlet ens.

Repræsentation betyder noget: ligestilling mellem kønnene opnås ikke, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen.

Næsten seks ud af ti respondenter (58%) er enige om, at kvinder ikke opnår ligestilling med mænd, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen - en tredjedel (36%) er uenige.

Forskellen mellem kønnene fortsætter dog: to tredjedele af kvinderne er enige i dette (65%) sammenlignet med halvdelen (51%) af mændene.

Der er stærk enighed med dette udsagn i Indien (69%), Sydafrika (69%) og Japan (68%), mens flest er uenige i Kina (61%), Rusland (49%) og Sydkorea (47%).

Både mænd og kvinder anerkender, at mænd er nødt til at tage aktiv del i arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene.

Langt de fleste af de adspurgte (68%) mener, at der ikke kan opnås lighed mellem mænd og kvinder, medmindre mænd også tager deres del af ansvaret for at skabe ligestilling – selvom næsten tre ud af ti (27%) er uenige i dette.

Her er der mindre uenighed mellem kønnene: tre fjerdedele (74%) af kvinder er enige, ligesom seks ud af ti mænd (62%).

De lande, hvor flest er enige i at mænd er nødt til at spille en aktiv rolle i kampen for ligestilling, er Sydafrika (80%), Indien (78%) og Ungarn (77%). Flest er uenige i dette i Holland (53%), Rusland (49%) og Kina (42%).

Læs den fulde artikel og download undersøgelsen her

30.04.2020Ipsos

Sponseret

Two thirds of citizens agree climate change is as serious a crisis as Coronavirus

10.03.2020Ipsos

Sponseret

Ny undersøgelse: Globale holdninger til ligestilling på arbejdspladsen

07.02.2020Ipsos

Sponseret

Ny undersøgelse: Arbejdet for at redde planeten starter i hjemmet

06.02.2020Ipsos

Sponseret

Ipsos søger partnere til stor klimaundersøgelse med fokus på sporbarhed

21.10.2019Ipsos

Sponseret

74% har hørt om verdensmålene

09.10.2019Ipsos

Sponseret

Danskernes opfattelse af C40: Ingen reel klimaforskel, men god reklame for Danmark