Ny strategi for grønne offentlige indkøb

Regeringen ønsker med strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid” at sætte retningen for de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for. Strategien skal ses som et startskud til, at Danmark i 2021, som et af de første lande i verden, vil sætte et konkret klimamål for det offentlige indkøb. I 2019 medførte indkøbet i staten, kommunerne og regionerne en drivhusgasudledning på i alt ca. 12 mio. ton, hvoraf ca. 4 mio. ton blev udledt i Danmark.

Miljøminister, Lea Wermelin.

08.11.2020

Sponseret

DAKOFA

Strategien sætter retningen for grøn omstilling af det offentlige indkøb i tre spor, der tilsammen skal sikre en markant reduktion af indkøbets klimaaftryk i 2030. Strategiens tre spor rummer forskellige elementer. Det første spor er et implementeringsspor med initiativer, der skaber grøn handling nu og her, det andet spor er et udviklingsspor, der fordrer langsigtet grøn udvikling frem mod 2030, og det tredje spor skal sikre, at der er den fornødne viden og værktøjer til fx at følge op på den grønne udvikling.

Af strategien fremgår bl.a. følgende indsatser:

  • Grønne tekstiler i det offentlige
    Regeringen etablerer et partnerskab mellem offentlige institutioner, fx regionerne, deres leverandører og samarbejdsparter, for at undersøge, hvordan det offentlige tekstilforbrug kan blive grønnere. Partnerskabet skal komme med anbefalinger til nye krav, indkøbsmodeller eller lignende i slutningen af 2021 Dette skal bl.a. skabe plads til nytænkning og innovation på området.
  • Krav til engangsprodukter og emballage
    Der igangsættes et arbejde med at stille forslag til obligatoriske krav eller kvalitetskriterier til engangsprodukter og emballage, herunder transportemballage, der skal sikre genanvendelige materialer for engangsprodukter og stimulere markedet for genanvendt plastik Der udarbejdes et oplæg til kravene samt evalueringskriterierne, som forelægges implementeringsgruppen for grønne offentlige indkøb.
  • Grønne værdibaserede kontrakter
    Offentlige kontrakter skal skabe mere rum for grøn innovation og nytænkning - også efter at kontrakten er indgået. Regeringen igangsætter derfor med inspiration fra byggeriet, sundhedssektoren og it-området et arbejde med at udvikle standard- modeller for værdibaseret honorering i kontrakter, sådan at offentlige indkøbere kan få hjælp til at lave kontrakter, der giver leverandøren grønne incitamenter.

I en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet er Miljøminister Lea Wermelin citeret for følgende udtalelse i forbindelse med lanceringen af strategien:

”Vi skal væk fra et ‘brug og smid væk-samfund’. Vi har tidligere i år lavet en ambitiøs klimaplan, der betyder, at vi kommer til at sortere affaldet ens i hele landet, så vi bedre kan genanvende eksempelvis tekstil- og plastikaffald. Derfor har mange efterlyst, at vi får gang i efterspørgslen af fx genanvendeligt plast ved at bruge vores offentlige indkøb. Og med strategien her, følger vi også op på det. Det gør alt sammen en stor forskel på vores miljø- og klimaaftryk”

Baggrundsmateriale

Du kan finde strategien her på Finansministeriets hjemmeside

Du kan se Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD