Ny inspiration til cirkulær byudvikling

Den finske Turku-region har netop præsenteret en ny køreplan for cirkulær økonomi.

27.04.2022

Sponseret

DAKOFA

Finlands ældste by, Turku (og den omkringliggende region), har netop lanceret en ny køreplan for cirkulær økonomi, der skal sikre, at byen bliver ”ressource-smart” i 2040, hvilke indbefatter bæredygtig brug af naturressourcer, nul affald og nul udledninger. Den cirkulære økonomi anses således ikke blot som et strategisk værktøj for, hvordan ressourcer (og affald) skal håndteres, men også som et vigtigt skridt på vejen mod at reducere de klimagasudledninger, som kan relateres til byen. Idet byen har mål om at blive klima-neutral allerede i 2029, er det også frem mod dette år (og byens 800-års fødselsdag), at den nye cirkulære køreplan gælder.

Social lighed og bred involvering

Den nye køreplan tager udgangspunkt i et systemisk perspektiv og præsenterer en række konkrete initiativer, der spænder over de forskellige roller, en by kan spille i den cirkulære økonomi. Udgangspunktet for arbejdet har været ICLEIs Circular City Actions Framework (https://circulars.iclei.org/action-framework/), som i denne omgang har været anvendt på fem tematiske områder: fødevarer, byggeri, mobilitet, energi og vand.

Ifølge baggrundsmaterialet til køreplanen, er dette i øvrigt den første af sin slags, der inkluderer social lighed, hvilket helt konkret betyder, at en social risikovurdering er udarbejdet for hver af de planlagte initiativer.

Den nye køreplan er blevet til på baggrund af en såkaldt ”bottom-up-tilgang”, hvor mere end 200 interessenter fra lokale virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige virksomheder og nationale og regionale aktører har været involveret, med henblik på at definere de cirkulære initiativer, som man ønskede at inkludere i køreplanen.

Fra køreplan til virkelighed

Springet fra køreplan til konkret handling skal involvere de lokale aktører, herunder virksomheder, samfundsorganisationer og ngo'er. Byen vil samarbejde med disse aktører med henblik på at etablere roller og ansvar for den fortsatte udvikling. Samarbejdet mellem cirkulære virksomheder vil samtidig blive sammenkædet gennem høringer og vedtagelser af delmål for hvert af de prioriterede emner.

Den nye strategi for cirkulær økonomi skal ses i sammenhæng med byens generelle udviklingsstrategi, byens klimaplan, byens strategi for biodiversitet samt den fælles miljøplan for hele den sydvestlige del af Finland.

Læs mere

Du kan finde hele strategien ”CIRCULAR TURKU – A Roadmap Toward Resource Wisdom” her (link: https://circulars.iclei.org/wp-content/uploads/2021/11/Circular-Turku-Roadmap_final_comp.pdf)

Du kan også finde meget mere om indsatsen for cirkulær økonomi i Turku samt også en række links til den cirkulære indsats i resten af Finland her på siden (link: www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/circular-turku

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2022

Hvad er status på cirkulær økonomi i Danmark i 2022? Hvad kan vi fejre, hvad skal vi ægre os over og hvor skal vi virkelig se at komme i gang? Eksperter og praktikere byder ind med erfaringer, holdninger og eksempler. 

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD