Ny guide til den cirkulære kommune

Ny fællesnordisk guide til cirkulær økonomi i kommunerne skal kickstarte inspiration og samarbejde de nordiske kommuner imellem.

25.04.2019

Sponseret

DAKOFA

KL og PlanMiljø har i sammen udarbejdet en fællesnordisk guide til udvikling af den cirkulære kommune i norden. Guiden er udarbejdet med støtte fra Nordisk Ministerråd og demonstrerer, hvordan kommunen gennem planlægning, myndighedsopgaver, indkøb, udbud og erhvervsfremmende indsatser kan accelerere den cirkulære omstilling i både erhvervslivet og i services til borgerne.

Vejledningen opsamler og præsenterer en lang række erfaringer og metoder på cirkulære initiativer fra kommuner over hele Norden, og skal være med til at styrke det nordiske samarbejde med implementering af cirkulær økonomi kommunerne imellem. Vejledningen skal bl.a. præsentere fælles grundlag, sprog og metoder at arbejde og samarbejde ud fra og skal være med til at facilitere videndeling på tværs af Norden ved at samle eksisterende erfaringer med cirkulær økonomi i kommunerne til fælles læring og inspiration. Projektteamet har således også været i dialog med en lang række kommuner fra hele Norden og i vejledningen kan man finde inspiration fra 40 forskellige nordiske kommune-cases.

Guiden præsenterer først en fin oversigt over, hvordan de Nordiske kommuner er kommet i gang med den cirkulære omstilling samt, hvordan det kan inspirere til yderligere arbejde inden for følgende fire hovedområder: ressourcer og forsyning, erhvervsudvikling, indkøb og udbud samt byggeri og anlæg. Herefter er guiden struktureret ud fra en organisatorisk model, der tager udgangspunkt i syv organisatoriske elementer, der anvendes som rettesnor for en ensartet og struktureret analyse af de nordiske tiltag inden for cirkulær økonomi.

  • En overordnet vision for cirkulær økonomi i kommunen og tydeligt lederskab fra kommunens politiske og administrative top.
  • En strategi for cirkulær økonomi i kommunen og en klar plan for det pågældende projekt.
  • Rigtige kvalifikationer hos medarbejderne til indsatsen og tydeligt engagement og ejerskabsfølelse hos både medarbejdere og interessenter.
  • En kommunal kultur og struktur, der understøtter den brede cirkulær økonomi- indsats og de konkrete projekter.
  • Velfungerende systemer til at understøtte cirkulær økonomi projekter.
  • Midler og kanaler til effektiv kommunikation.
  • Indgåelse af gode og brede partnerskaber til at gennemføre indsatserne.


Som en del af arbejdet med at udvikle den fælles guide, blev det bl.a. tydeligt, at der er stor forskel på i hvor høj grad de forskellige elementer og indsatser kan/skal bringes i anvendelse, men også, at alle elementer skal i spil, hvis cirkulær økonomi for alvor skal forankres i kommunen.

Guiden gør det samtidig også klart, at kommunen skal arbejde med cirkulær økonomi på tværs af forvaltningerne, men idet viden og erfaring ikke er lige veludbygget på alle områder, betyder det i praksis, at man på nogle områder kan implementere afprøvede cirkulære arbejdsgange og metoder i forvaltningen, mens der er andre områder, hvor man må arbejde med udviklingsprojekter for at opbygge den fornødne kompetence. Det cirkulære arbejde kommer således i høj grad til at handle om, at få gearet organisationen til at kunne håndtere de cirkulære modeller og metoder, hvilket fordrer samarbejde på tværs af både ressortområder og fagligheder.

Du kan downloade guiden via Nordisk Ministerråds hjemmeside her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD