Ny guide til de nye regler om ligelig kønsrepræsentation i ledelsen

De største virksomheder skal rapportere om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, politikker og progression. Folketinget vedtog i maj 2022 skærperede regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom. Erhvervsstyrelsen har den 6. december offentliggjort en ny vejledning, og nedenfor kan du få overblik.

Hvad er nyt?
Virksomheder skal nu opstille to måltal – både et måltal for bestyrelsen men også for direktionen og ledelsesniveauet, der refererer direkte til direktionen. Når en virksomhed indfrier sit måltal, skal der opstilles et nyt – indtil en ligelig fordeling er opnået. Samtidig er koncernreglen blevet afskaffet og man skal i stedte rapportere om måltal og politikker på virksomhedsniveau. Der bliver samtidig indført krav om, at virksomheder skal offentliggøre en 5-års oversigt over udviklingen i virksomheden om den kønsmæssige sammensætning. Virksomheder skal fortsat om konkrete tiltag og handlinger for at indfri sine ambitioner og opstillede måltal.

Redegørelsen skal virksomheden give i ledelsesberetningen – den kan ikke placeres andre steder. Dette omfatter også datterselskaber, som også skal medtage redegørelsen i egen ledelsesberetning.

Hvilke krav er der, og hvem er underlagt dem?
Store virksomheder skal rapportere om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, politikker og progression – der et virksomheder regnskabsklasse C og D.

Virksomheder der skal rapportere, er virksomheder, der opfylder 2 af følgende 3 kriterier:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

Dansk Erhverv har udarbejdet et overblik over de nye regler.

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning for kønsmæssig sammensætning af ledelse og rapportering herom.

16.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Ny analyse: Bæredygtighed accelererer bredt i dansk erhvervsliv

28.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter SBTi mål

23.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet på Børsen - Fremtidens forretningsgrundlag

14.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

SBTN – kortlæg og sæt videnskabelige mål for din biodiversitets- og naturindsats

05.10.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?

29.09.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet: Fremtidens forretningsgrundlag?