Ny EU-aftale om bæredygtig emballage og mindre emballageaffald

Rådets formandskab og Europa-Parlamentets repræsentanter er nået frem til en foreløbig politisk aftale om et forslag til forordning om emballage og emballageaffald. Målet er at tackle den stigende mængde emballageaffald, der produceres i EU, og samtidig harmonisere det indre marked for emballage og fremme den cirkulære økonomi.

En ny aftale skal tackle den stigende mængde emballageaffald, der produceres i EU, og samtidig harmonisere det indre marked for emballage og fremme den cirkulære økonomi. Foto: 123rf.com

20.03.2024

CSR.dk

Forslaget tager hensyn til hele emballagens livscyklus og fastsætter krav om sikker og bæredygtig emballage ved at kræve, at al emballage skal kunne genanvendes og forekomsten af problematiske stoffer minimeres. Forslaget fastsætter også harmoniserede mærkningskrav for at forbedre forbrugeroplysningen. I overensstemmelse med affaldshierarkiet er formålet med forslaget at reducere produktionen af emballageaffald betydeligt ved at fastsætte bindende mål for genbrug, begrænse visse typer engangsemballage og kræve, at de erhvervsdrivende mindsker brugen af emballage. Aftalen, der er formelt vedtaget af begge institutioner, ser i hovedtræk sådan ud:

Bæredygtighedskrav og genanvendt indhold i emballage
Den foreløbige aftaletekst fastholder de fleste af bæredygtighedskravene for al emballage, der bringes i omsætning, og de overordnede mål, som Kommissionen har foreslået.

Den skærper kravene til stoffer i emballage ved at indføre en begrænsning for omsætning af emballage, som kommer i kontakt med fødevarer, og som indeholder per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er) over visse tærskelværdier. For at undgå overlapning med andre retsakter pålagde medlovgiverne Kommissionen at vurdere behovet for at ændre denne begrænsning senest fire år efter datoen for forordningens anvendelse.

Den foreløbige aftale fastholder de overordnede mål for 2030 og 2040 for minimumsindhold af genanvendt materiale i plastemballage. Medlovgiverne blev enige om at undtage komposterbar plastemballage og emballage, hvis plastkomponent udgør mindre end 5 procent af emballagens samlede vægt, fra disse mål. Kommissionen skal gennemgå gennemførelsen af målene for 2030 og vurdere gennemførligheden af målene for 2040. I aftalen opfordres Kommissionen også til tre år efter forordningens ikrafttræden at vurdere det teknologiske udviklingsstadie for biobaseret plastemballage og til på grundlag af denne vurdering at fastsætte bæredygtighedskrav for biobaseret indhold i plastemballage.

De nye regler reducerer unødvendig emballage ved at fastsætte et maksimalt tomt rum på 50 procent for multipak-, transport- og e-handelsemballage og kræve, at producenter og importører sikrer, at emballagens vægt og volumen minimeres, bortset fra beskyttet emballagedesign (forudsat at denne beskyttelse allerede var i kraft på datoen for forordningens ikrafttræden).

Genbrugsmål og genpåfyldningsforpligtelser
Teksten fastsætter nye bindende genbrugsmål for 2030 og vejledende mål for 2040. Målene varierer afhængigt af, hvilken emballagetype der anvendes af de erhvervsdrivende: alkoholholdige og ikkealkoholholdige drikkevarer (undtagen vin og aromatiserede vinprodukter, mælk og andre fordærvelige drikkevarer), transport og salgsemballage (undtagen emballage til farligt gods eller stort udstyr og fleksibel emballage i direkte kontakt med fødevarer) og multipakemballage. Papemballage er også generelt undtaget fra disse krav.

Med aftalen indføres en generel undtagelse på fem år, der kan forlænges, fra opfyldelsen af genbrugsmålene på særlige betingelser, blandt andet når:

• Genanvendelsesmålene i den medlemsstat, der undtages, overstiger de genanvendelsesmål, der skal nås senest i 2025, med fem procentpoint og forventes at overstige genanvendelsesmålene for 2030 med fem procentpoint

• Den medlemsstat, der undtages, er godt på vej til at nå sine mål for forebyggelse af affald

• De erhvervsdrivende har vedtaget en plan for forebyggelse og genanvendelse af affald, der bidrager til at nå de mål for forebyggelse og genanvendelse af affald, der er fastsat i forordningen

De nye regler undtager også mikrovirksomheder fra opfyldelse af disse mål og giver de erhvervsdrivende mulighed for at danne puljer med op til fem endelige distributører for at opfylde genbrugsmålene for drikkevarer.

Medlovgiverne fastsatte en forpligtelse for takeawayvirksomheder til at give kunderne mulighed for at medbringe deres egne beholdere til påfyldning af kolde eller varme drikkevarer eller tilberedte fødevarer uden yderligere omkostninger. Desuden skal takeawaysektoren senest i 2030 bestræbe sig på at tilbyde 10 procent af produkterne i genbrugsvenlige emballageformater.

Pant- og retursystemer
Ifølge de nye regler skal medlemsstaterne senest i 2029 sikre særskilt indsamling af mindst 90 procent årligt af engangsplastflasker og drikkevarebeholdere af metal. For at nå dette mål skal de indføre pant- og retursystemer for disse emballageformater. Minimumskravene til pant- og returordningerne finder ikke anvendelse på ordninger, der allerede er indført inden forordningens ikrafttræden, hvis de pågældende ordninger opfylder målet om 90 procent inden 2029.

Medlovgiverne blev enige om at tilføje en undtagelse fra kravet om at indføre et pant- og retursystem for medlemsstater, hvis de når en særskilt indsamlingsprocent på over 80 procent i 2026, og hvis de forelægger en gennemførelsesplan med en strategi for at nå det overordnede mål om særskilt indsamling på 90 procent.

Begrænsninger af bestemte emballageformater
De nye regler indfører restriktioner for visse emballageformater, blandt andet engangsplastemballage til frugt og grøntsager, til føde- og drikkevarer, smagspræparater, saucer inden for HORECA-branchen og til kosmetik og små toiletartikler, der anvendes i overnatningssektoren (for eksempel shampooflasker eller flasker til bodylotion) og for meget lette plastbæreposer (for eksempel dem, der udbydes på markeder for dagligvarer i løs vægt).

Læs også: Robotter sikrer maskiner altid er i topform

Den foreløbige aftale vil nu blive forelagt medlemsstaternes repræsentanter i Rådet (Coreper) og Parlamentets Miljøudvalg med henblik på godkendelse. Hvis teksten godkendes, skal den vedtages formelt af begge institutioner efter jurist-lingvisternes gennemgang, før den kan offentliggøres i EU-Tidende og træde i kraft. Denne forordning finder anvendelse fra 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.

Kilde: Det Europæiske Råd

/ PiB

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

19.04.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Bliv kåret som Årets medlem i REFOOD mærket

15.04.2024BOXIT Container

Sponseret

Værkstedscontainere til fremtidens bygge- og installationsprojekter

05.04.2024CSR.dk

4 hacks til at få mere ESG i virksomhedens indkøb

04.04.2024Dentsu Danmark A/S

Sponseret

Ny greenwashing: ”Cirkularitet” er et ophedet buzzword

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams