NORD bliver til Ekokem

Den danske miljøvirksomhed NORD offentliggør i dag, at den skifter navn til Ekokem A/S.

Den danske miljøvirksomhed NORD offentliggør i dag, at den skifter navn til Ekokem A/S. Navneskiftet er en naturlig konsekvens af, at NORD nu integreres fuldstændigt i Ekokem-koncernen, og det er samtidig et vigtigt skridt i Ekokems strategi om at blive den førende aktør inden for cirkulær økonomi i Norden. Den nye koncern kan ligeledes tilbyde sine kunder bredere og bedre løsninger, som optimerer materiale- og energieffektiviteten i genbrug, genanvendelse og bortskaffelse.

I 2012 opkøbte finske Ekokem den svenske miljøvirksomhed Sakab, og i februar i år erhvervede de sig danske NORD. Det nye nordiske Ekokem vil nu i forbindelse med navneskiftet skabe en fælles nordisk koncern med et klart fokus på at blive Nordens førende virksomhed inden for cirkulær økonomi. Ekokem A/S kan gennem den nye nordiske organisation tilbyde flere tjenester, større ekspertise og hjælpe flere typer af kunder med at operere bæredygtigt.

”Ekokem A/S har stor kompetence, erfaring, teknologi og behandlingsbredde inden for miljørigtig håndtering af affald, som helt afgjort styrker og komplementerer Ekokems produktportefølje,” udtaler Karri Kaitue, Ekokems nordiske CEO. ”På deres respektive hjemmemarkeder har både Ekokem, Sakab og NORD haft stærke positioner i miljøsektoren. Takket være sammenlægningen kan vi nu bedre udnytte vores ekspertise samt forbedre vores kunders materialegenanvendelse og energiudnyttelse, hvilket aktivt bidrager til at fremme nordiske virksomheders overgang til cirkulær økonomi.”

Målet er at bidrage til en cirkulær økonomi i de nordiske lande, så samfundet og virksomheder bliver bedre end i dag til at omdanne affald til nye råstoffer, der kan anvendes direkte i produktionen igen. På den måde værner man om miljøet og reducerer omkostningerne, idet behovet for dyre, nye råstoffer mindskes. Tanken omkring cirkulær økonomi er et område, som også EU-Kommissionen ser stort potentiale i og aktivt støtter med lovgivning om mere genbrug og afvikling af affaldsdeponering. 

Med de to opkøb har Ekokem nu næsten 700 ansatte i de nordiske lande, og de tre virksomheder omsatte samlet set for cirka 265 millioner euro i 2014. Allerede i dag genanvender virksomheden i alt 400.000 tons materiale og omsætter årligt 650.000 ton affald til energi. Ekokem ejes af den finske stat samt en række finske myndigheder og private firmaer. 

Cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi beholder et produkt sin værdi så længe som muligt, og affaldsproduktion og anvendelse af nye materialer minimeres. Overgangen til en kredsløbsøkonomi kræver både ændringer i værdikæden såvel som videreudvikling og nytænkning af teknologi, erhvervsliv og samfund. 

For mere information om cirkulær økonomi, klik her eller se denne video.

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald