Næsten ingen slinger i klimakursen

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, blogger efter afslutningen af COP23

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Den grønne omstilling er umulig at stoppe. Priserne på vedvarende energi fortsætter med at falde, investeringerne vokser, og den politiske vilje er usvækket. Stadig flere arbejder for at udfase brugen af kul.

Vi er netop kommet hjem fra Bonn, som i år var vært for FN’s klimakonference. Præsident Trump’s udmelding om, at USA vil forlade Paris-aftalen, havde på forhånd skabt en del usikkerhed. Ville det få konsekvenser for det internationale arbejde med at begrænse klimaforandringerne?
 
Men Trump er stadig kun med i et onemanshow. Ingen andre nationer synger indtil videre med på melodien fra Det Hvide Hus. På COP23 var der opbakning til Paris-aftalen fra resten af det internationale samfund. Faktisk blev man enige om at føre en dialog om, hvordan man kan øge ambitionerne i forhold til de løfter, der blev afgivet i Paris for to år siden.

Denne dialog bliver kaldt for ”Talanoa-dialogen”, der er et fijiansk ord for samtale. Og dermed fik de formelle værter fra Fiji sat et fingeraftryk på COP23. 

Set fra dansk erhvervslivs side var der flere gode nedslagspunkter under COP23. Danske virksomheder udnyttede igen muligheden for at demonstrere praktiske løsninger og konkret samarbejde. Det skete på den danske erhvervspavillon i Bonn organiseret af State of Green.

Tirsdag i sidste uge underskrev den danske klimaminister Lars Chr. Lilleholt en samarbejdsaftale med  Franz Untersteller, miljøministeren i Baden-Württemberg. Delstaten har ambitiøse energi- og klimamål, og de får nu mulighed for at trække på de danske erfaringer. Det kan også blive til gavn for danske virksomheder, som sælger fjernvarmeløsninger, energieffektive løsninger og digitale produkter.

Danmark indgik også i en ny international alliance, der vil presse på for at få begrænset brugen af kul. Det er blot ét af flere signaler om, at mange ting går i en klimavenlig retning. Det er også det budskab, vi får fra Det Internationale Energi Agentur. De fremtidige energiinvesteringer vil øge udbredelsen af vedvarende energi og energieffektive løsninger, som danske virksomheder er verdensmestre i at producere.

Teknologierne bliver billigere, og løsningerne bliver bedre takket være den løbende indsats fra netop virksomhederne. En international pris på CO2 vil yderligere hjælpe klimaindsatsen på vej. Det er grunden til, at DI er blevet partner i den største og vigtigste koalition for brug af ”carbon pricing”, den såkaldte ”Carbon Pricing Leadership Coalition”. 

Koalitionen, der har sekretariat hos Verdens-banken, arbejder for at opsamle erfaringer og sprede viden om markedsbaserede tiltag.  Det kan for eksempel være EU’s kvotesystem, som EU’s politikere kort før klimatopmødet besluttede at styrke og reformere.

Hvis vi skal lykkes med klimaindsatsen, skal der ske tiltag på alle niveauer – og det må gerne ske hurtigst muligt. Det er de ved at opdage ude i verden, og vi oplever en stigende konkurrence fra udenlandske virksomheder, der producerer energiteknologi. Til næste år skal de danske politikere gøre hjemmearbejdet med en ny energiaftale og en klimaplan. Der har vi heller ikke brug for, at der opstår slinger.

Læs også: Blog: COP23 – en prøve på internationalt sammenhold

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning