Mister vi ressourcer, når vi håndterer det europæiske affald?

Sådan har det Europæiske Miljøagentur spurgt sig selv, og det Europæiske Temacenter for Affald er kommet med et svar.

20.11.2019

Sponseret

DAKOFA

Formentlig ikke så overraskende er der stadig lang vej til de egentlige lukkede kredsløb og svaret er derfor også ”ja” – Europa mister betydelige mængder ressourcer, når vi håndterer vores affald. Den lineære økonomi fordrer fortsat et enormt træk på de virgine ressourcer, hvilket på sigt kan resultere i ressourcemangel, luft-, jord- og vandforurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet. For visse affaldsfraktioner betyder det også en potentiel mangel på kritiske ressourcer, som er fundamentale for visse industrier og produktgrupper. Der er derfor, ifølge det Europæiske Miljøagentur, et massivt behov for, at vi bliver langt bedre til at bevare ressourcerne i den europæiske økonomi, bl.a. ved at bevare ressourceværdien i produkterne og ved at forlænge levetiden af produkterne. På den måde kan vi reducere behovet for yderligere ressourcetræk i fremtiden.

I undersøgelsen har temacenteret taget udgangspunkt i fem forskellige fraktioner, nemlig batterier, WEEE, plast, tekstiler og gummi (primært i form af bildæk).

Masser af facts om de udvalgte fraktioner
I rapporten kan man læse mere indgående om de fem forskellige fraktioner, mens briefingen tager fat på de fire undtaget gummi. Her kan man eksempelvis læse, at man forventer, at indsamling og korrekt håndtering af en enkelt mobiltelefon vil medføre en besparelse på 1 ton CO2 og at mere end 60% af de genererede mængder forsvinder uden om affaldssystemet. Man kan også konstatere, at 80% af tekstilerne endnu ikke indsamles og at der generelt er en stor mangel på gode data inden for området. I forhold til plasten er det stadig mindre end 20% af den genererede plast, der indsamles til genbrug eller genanvendelse og blot 6% af produktionen af nye produkter, der produceres med genanvendt materiale. I briefingen såvel som i rapporten er der således masser af gode facts om de forskellige områder, som eksempelvis kan anvendes til borgerrettet kommunikation.

Hvad er problemet?
Til næsten alle fraktioner er der knyttet betydelige udfordringer med ringe eller utilstrækkelig indsamling, hvilket til dels kan tilskrives manglende viden eller deltagelse fra borgerens side, mens det i visse lande også stadig handler om manglende systemer. Generelt er materialernes kvalitet, herunder deres heterogenitet og indhold af farlige stoffer, ofte en udfordring i forhold til genanvendelse. Det betyder ikke blot, at genanvendelsesraterne generelt stadig er meget lave, men også, at genanvendelsen ofte er downcycling. For nogle materialer er det manglen på gode teknologier, der bliver en barriere for den øgede genanvendelse mens det for andre materialer er manglen på markeder for genanvendte materialer, der sætter stop for den cirkulære økonomi. Ofte hænger tingene imidlertid sammen og der bliver tit tale om en ”hønen-og-ægget” situation, som i sidste ende betyder, at udviklingen generelt går alt for langsomt.

Du kan finde den korte version af rapporten – en såkaldt briefing med titlen ”Reducing loss of resources from waste management is key to strengthening the circular economy in Europe” her

Den fulde version af undersøgelsen finder du på Eionets hjemmeside under titlen ”Are we losing resources when managing Europe's waste?” her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD