Miljøministeren på DAKOFAs Årskonference

Ved DAKOFAs Årskonference 2019, som finder sted den 19. september i Aalborg, vil den nyudpegede miljøminister, Lea Wermelin, deltage ved to af dagens programpunkter.

Miljøminister Lea Wermelin (S).

15.08.2019

Sponseret

DAKOFA

For det første vil ministeren markere regeringens politik på affalds- og ressourceområdet; herunder regeringens syn på cirkulær økonomi, intentionerne i den kommende, nationale affaldsplan samt indsatsen i forhold til forebyggelse og minimering af affaldsmængderne.

For det andet vil Lea Wermelin, sammen med medlemmer af Folketingets Miljøudvalg, modtage anbefalingerne fra konferencens afholdte workshops om fremtidens affalds- og ressourcehåndtering. De enkelte workshops vil omhandle henholdsvis plast, bioaffald, bygge- og anlægsaffald samt reparation og genbrug.

Det vil således være ministerens første optræden over for hele den danske affalds- og ressourcesektor, der som bekendt er repræsenteret i DAKOFAs medlemskreds. Du vil derfor have en enestående mulighed for at give dit bidrag til de kommende rammebetingelser for sektoren ved at deltage i DAKOFAs Årskonference 2019.

VEL MØDT!

(Du kan se programmet for og tilmelde dig DAKOFAs Årskonference 2019 ved at trykke hér)

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD