Lette byggematerialer skal slanke byggeriet

Ny Rambøll rapport viser nu CO2-reduktionspotentialet ved at konvertere tunge vægkonstruktioner i porebeton, beton og tegl til lette vægopbygninger i gips. Med en potentiel besparelse på 57-89% CO2, bør vi i langt højere grad anvende lette materialer som gips, når byggeriet skal sættes på en CO2-mæssig slankekur.

Vi har i lang tid vidst, at der er stort potentiale i at gå fra tunge til lette byggestile. Fremstillingen af lette byggematerialer som gips, belaster nemlig klimaet langt mindre end tunge materialer og kan derfor være med til at mindske vores bygningers CO2-aftryk.

Grafen viser kg CO2e/m2 for indervægge og lejlighedsskel ved en betragtningsperiode på 50 år, kilde: Livscyklusvurdering af indervægs- og lejlighedsskel, Rambøll, august 2022. .

Ny Rambøll rapport viser nu CO2-reduktonspotentialet ved at anvende lette vægopbygninger i gips frem for tunge vægkonstruktioner. I rapporten sammenlignes lette vægopbygninger fra Knauf med branchestandarderne på funktionelt tilsvarende vægopbygninger i porebeton, beton og tegl. Beregningerne i rapporten viser et potentiale for at reducere CO2-aftrykket på indervægge og lejlighedsskel med hele 57 til 89%.

Betydning for bygningens samlede klimaaftryk
I rapporten konkluderer Rambøll, at miljøbesparelsen er af så væsentlig karakter, at det afhængigt af bygningstype og udformning kan have stor indflydelse på bygningens samlede klimaaftryk.

Hvor der anvendes lette konstruktioner i en bygning, kan dette også få en betydning for, at bygningen bliver mere fleksibel i fremtiden, da en let konstruktion er nemmere at fjerne. Med det rigtige bygningsdesign, sikrer dette flere muligheder for ændringer i rumfordelingen, som kan tilpasses forskellige behov over tid.

Direktør: vi skal kigge på det samlede billede
Knauf ser positivt på resultaterne i Rambølls rapport, som giver et nyt perspektiv på klimaaftrykket fra byggematerialer, som vi ved udgør en stor del af byggeriets samlede klimabelastning: I byggebranchen har vi hidtil haft fokus på klimaaftrykket på materialerne isoleret set, men vi bør i langt højere grad have fokus på færdiginstallerede konstruktioner, hvor materialesammensætning og mængder spiller den afgørende rolle, forklarer administrerende direktør hos Knauf A/S, Morten Ørnstrand-Søborg.

Rapporten viser for nuværende CO2-reduktionspotentialet ved konvertering til indervægge og lejlighedsskel. Knauf leverer dog også løsninger til lette facader og etagedæk, som i høj grad opføres af tunge materialer i dag.

Læs mere og download Rambølls rapport på www.knauf.dk/letbyg

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: nyt fra bæredygtigt byggeri

Hvad sker der i byggeriet? Er der kommet flere let-tilgængelige bæredygtige materialer, nye krav at leve op til, nye ideer? Vi ser på tendenser og udfordringer i det bæredygtige byggeri.

30.06.2023KNAUF A/S

Sponseret

Knauf CSR rapport 2022

30.11.2022KNAUF A/S

Sponseret

Knauf om klimakrav 2023: Vores EPD’er bliver afgørende

30.11.2022KNAUF A/S

Sponseret

Lette byggematerialer skal slanke byggeriet

13.09.2022KNAUF A/S

Sponseret

Knauf CSR rapport 2021