Knauf CSR rapport 2021

Dokumentation, data og digitalisering har været nogle af de helt store nøgleord hos Knauf i et 2021, som har stillet store krav til byggeriets parter, vores drift, omstillingsparathed og sociale bæredygtighedsindsats.

2021 har på mange måder været et uforudsigeligt år med mange usikkerheder, forsinkelser, stigende råvarepriser og en global pandemi, som fortsat har raset vores samfund. Derfor er vi hos Knauf stolte af, at vi efter endnu et år i coronaens skygge har opretholdt en stabil produktion, passet på vores medarbejderes sikkerhed og sundhed, og sammen med vores partnere, sikret forsyningen til den danske byggebranche.      

Omkring 40% af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra byggeindustrien. Vi bærer i branchen derfor en stor del af ansvaret i at nå vores nationale målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Vi har i lang tid vidst, at der er stort potentiale i at gå fra tunge til lette byggeformer for at reducere byggeriets samlede klimaaftryk. Sammen med Rambøll har vi nu udarbejdet dokumentation for, at gips som let byggemateriale kan være med til at 'slanke' byggeriet. Rapportens resultater viser nemlig, at Knauf vægkonstruktioner i gips udleder fra 57% til 89% mindre CO2 sammenlignet med branchestandarderne på tilsvarende tunge konstruktioner.

Netop dokumentation anser vi for at være et vigtigt element i at fremme det bæredygtige byggeri i Danmark. Allerede fra januar 2023 kigger vi ind i skærpede krav til livscyklusanalyser og CO2-grænseværdier i bygningsreglementet, som vi som materialeproducent i høj grad skal bidrage til. Derfor arbejder vi på at sikre datatilgængelighed på tværs af byggeriets parter for at skabe større transparens og effektivitet i byggeriet.    

Et af de helt store highlights for året er opdateringen af en lang række produkt EPD'er, som viser markant lavere CO2-aftryk på Knauf gipsplader og akustiklofter. Dernæst lancerede vi i efteråret en samlet DGNB-dokumentationspakke for Knauf gipsplader og akustiklofter. Dokumentationspakken giver præcis svar på, hvorledes Knauf kan bidrage ind til DGNB-certificeret byggeri. Vi giver derfor vores kunder de bedste forudsætninger for at træffe bæredygtige valg, baseret på data. 

I Knauf CSR rapport 2021 kan du se de konkrete resultater på vores bæredygtighedsindsats for året sammen med vores målsætninger for de kommende år. Vi er nemlig langt fra i mål med den grønne omstilling, men vi er godt på vej.

i 2022 fortsætter vi rejsen mod en mere bæredygtig og cirkulær byggeindustri. Vi har ambitioner om yderligere genanvendelse af overskudsvarme, som vi kan sende videre til lokalsamfundet i form af grøn energi. Samtidig forventer vi at have en klar plan for omlægning af store dele af vores produktionsprocesser til grøn energi.     

Læs meget mere om bæredygtighed hos Knauf på www.knauf.dk/bæredygtighed

30.06.2023KNAUF A/S

Sponseret

Knauf CSR rapport 2022

30.11.2022KNAUF A/S

Sponseret

Knauf om klimakrav 2023: Vores EPD’er bliver afgørende

30.11.2022KNAUF A/S

Sponseret

Lette byggematerialer skal slanke byggeriet

13.09.2022KNAUF A/S

Sponseret

Knauf CSR rapport 2021