CBS Executive Fonden

Kursus

LEDELSE MED OVERSKUD

En inspireret leder eller medarbejder er dobbelt så produktiv som en blot tilfreds. Hvad styrker, motiverer og inspirerer medarbejdere? På kurset får du afgørende indsigter i egne og andres karakterstyrker og masser af evidensbaserede værktøjer til ledelse med overskud. Allerede på kurset kan du genopfinde dig selv fra en styrkeposition, skabe afsæt for øget produktivitet samt tage skridt til mærk- og målbart at løfte medarbejdertilfredshed og -engagement.

Kategori

Kursus

Sted

Dalgas Have, 2000 Frederiksberg

Start dato

19. august 2024

Slut dato

13. august 2024

Foto: CBS Executive Fonden

Kurset sætter en ny dagsorden for ledelse – med overskud vel at mærke.

Traditionelt fokuserede psykologi på intelligens og kompetencer som mål for succes. Høj IQ og højt færdighedsniveau blev anset for at være de bedste forudsætninger for gode præstationer. Data viser imidlertid at mennesker, der er meget bevidste om deres styrker, har 9 gange større sandsynlighed for at ”blomstre” end dem, der ikke kender deres styrker. Af denne grund giver vi dig på kurset en videnskabelig, men let læst, styrketestrapport.

Psykologisk kapital kan kort defineres som medarbejdernes psykologiske kapaciteter: håb, optimisme, selvopfattet kompetence og mental robusthed, der fungerer som platform for virkelyst og udvikling i virksomheden. På kurset gør vi op med Performance Management og rationalisering som nærmeste genvej til udvikling. Ensidigt fokus på de tekniske og rationelle løsninger medfører ofte skjulte omkostninger i form af svækkelse af motivation, innovation, medarbejdertilfredshed, engagement og tillid, der uhyggeligt nemt kan æde gevinsterne ved rationalisering, fx hvis Performance Management bliver et tungt apparat i en frygtsom kultur.

Indhold

Mange store virksomheder er allerede gået fra det traditionelt målbare til at sætte mere og mere fokus på det mærkbare, såsom hvorvidt den enkelte har taget én for holdet eller bidraget til en andens succes og hvorvidt man har bygget videre på andres idéer. Hvis du ønsker at skyde genvej til trivsel og præstationsevne, har vi nogle spændende faglige og personlige udfordringer til dig

På dette kursus får du viden, værktøjer og målrettet vejledning fra to særdeles rutinerede undervisere og besøg af tre reflekterende praktikere, der giver inspirerende eksempler fra egen indsats.

Det får du

Kurset giver dig:

Overblik med hensyn til skiftet fra strategi 1.0 (plan) over strategi 2.0 (proces) til strategi 3.0 (symbol).

Indblik i teorierne bag positiv psykologi, psykologisk kapital, selvregulering (Self-Determination Theory).

Træning i at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang med fokus på psykologisk kapital og tre grundlæggende behov som metaværdier (autonomi, kompetence og samhørighed).

Afprøvning af mange nye psykologiske teknikker, der fx ansporer til optimistisk forklaringsstil - og til at trække på styrker, rollemodeller og succeshistorier i tillidsfulde kollektive læreprocesser.

Kendskab til metoden Strategic Doing: ny agil metode til løbende tværorganisatorisk udvikling, implementering og opdatering af strategi på månedlige workshops.

Masser af refleksion. Fx handling giver forvandling; men mening og identitetsprojektet for hver enkelt skal betænkes, når du vil have flere medarbejdere, der ikke er fodslæbende, men selv rykker frem og tager ansvar.

Indsigt i opgøret med Performance Management som tungt apparat og indvielse i praktisk overkommelige alternativer, hvor du lærer at fokusere på støttende, opmuntrende og anerkendende feedback.

En online videnskabelig styrketest inkl. 50 siders personlig rapport, som afdækker dine 5 signaturstyrker.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.