Kortlægning af den danske tekstilbranche lanceres

AKOFA "Kortlægning af den danske tekstilbranche 2019", som er blevet Kortlægningen er affødt gennem et tværfagligt praktiksamarbejde mellem DAKOFA og Kathrine Rasmussen, kandidatstuderende i Designledelse fra Syddansk Universitet i Kolding.

16.07.2019

Sponseret

DAKOFA

Kathrine Rasmussen har i den anledning forfattet følgende opsummering:

Baggrunden for undersøgelsen har været at afsøge den danske tekstilbranche og dens aktører: Hvem og hvor er de? Hvad laver de? Og hvordan gør de det? Simpelt kan det synes, og alligevel ret komplekst. For hvad betegner vi i dag som et tekstil, hvor afgrænser vi – og hvornår stopper vi? Særligt når kortlægningen med sine ca. 17.500 aktører repræsenterer en mangfoldig og forskelligartet værdikæde over tilvejebringelsen og håndteringen af et tekstil fra rå- til affaldsmateriale, der blot synes at vokse i bredde, omfang og muligheder.

Pointen er vel, at kortlægningen på sin vis aldrig kan betegnes som færdig, men snarere som udtryk for et øjebliksbillede. Fordi kortlægningen er et produkt af et praktiksamarbejde, hvor udgangspunktet reelt set bestod i ingenting, må kortlægningen i høj grad også betragtes som et eksperiment; Et forsøg på at danne en form for overblik over en branche, der rummer mange forskelligartede brancher, og hvor aktørerne i forsynings- og værdikæden enten flyder sammen eller er milevidt fra hinanden – i mere end én forstand. En branche, der samtidig kan give anledning til refleksion over, hvad tekstiler egentlig er, og hvilken rolle de udgør i vores samfund – funktionelt, kulturelt såvel som socialt. Og endelig en branche så tæt forbundet til og afhængig af udlandet, at det kan diskuteres, hvorvidt en dansk tekstilbranche overhovedet eksisterer. Særligt når alt fra råmaterialer, farverier og efterbehandling til fremstilling af metervarer og færdige produkter der senere videresælges, foregår fra og i hele verden. 

Alt sammen understreger det, hvorfor området også kan betragtes som komplekst set i lyset af de miljømæssige udfordringer og arbejdet for genbrug og genanvendelse. For hvem har så egentlig ansvaret, når der diskuteres producentansvar? Og hænger efterspørgslen på ’godt’ design egnet til cirkulær økonomi og genanvendelse sammen med virksomheder, institutioner og forbrugeres fortsatte krav til tekstilernes funktion, kvalitet, pris og æstetik?

Overvejelser har der i udarbejdelsen af kortlægningen været nok af, og mange afkroge af det danske tekstillandskab og nærliggende stier og marker er blevet undersøgt. Håbet er, at kortlægningen kan give anledning til inspiration og afsæt for videre (sam-)arbejde på tværs af brancher og aktører. Hos DAKOFA såvel som designlederen har kortlægningen i høj grad givet indsigt, overblik og afsæt til det videre tekstile arbejde med at gøre lige streger runde.

Du kan finde kortlægningen her på DAKOFAs publikationsside.

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?