Konference om autisme og arbejdsliv: Arbejdsgivere skal give mennesker med autisme en chance

”De uundværlige – med sans for detaljen” er et innovationsprojekt fra ISS, der gennem viden og redskaber skal hjælpe mennesker med autisme til et godt arbejdsliv.

Autisme er ikke nødvendigvis en barriere for et godt arbejdsliv. Det var budskabet fra to af foredragsholderne til en konference om autisme og arbejdsliv afholdt af ISS Danmark den 6. november 2019.

Christian Stewart-Ferrer fik flere gange en fyldt sal til at runge af latter, da han fortalte om sine egne oplevelser som arbejdende autist og hvordan autister oplever ikke-autister. Christian har diagnosen Aspergers Syndrom, men har alligevel opnået succes som psykolog og har i en årrække arbejdet med autismespektrumforstyrrelser.

Anne Skov Jensen fortalte levende, hvordan diagnoserne Aspergers Syndrom og ADHD har påvirket hendes hverdag og arbejdsliv som betjent og senere anklager – på godt og ondt. I et foredrag fyldt med praktiske eksempler fortalte hun om hendes strategier for at gøre hverdagen og arbejdslivet lidt nemmere.

Rammen for konferencen var Radiorådssalen (i den gamle TV-by), der var fyldt op med 160 forventningsfulde deltagere fra forskellige jobcentre og virksomheder samt autister fra innovationsprojektet ”De uundværlige – med sans for detaljen”.  Alle var kommet for at høre ISS Jobudvikling præsentere innovationsprojektet – et projekt, hvor ISS i samarbejde med Center for Autisme og Cabi arbejder målrettet med at støtte unge med en autismediagnose til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsesforløb. Konferencen var arrangeret af ISS, og formålet var at give andre virksomheder og jobcentre inspiration og indblik i, hvordan mennesker med autisme oplever verden samt hvordan man gennem viden og redskaber kan hjælpe mennesker med en autismediagnose til at få et godt arbejdsliv. Håbet er at flere virksomheder vil være åbne for at ansætte mennesker med en autismediagnose.

De mange deltagere blev også klogere på forskellen mellem en almindelig og en autistisk hjerne. Den kendte hjerneforsker Peter Lund Madsen fortalte energisk om, hvordan den autistiske hjerne indimellem kan komme til kort, når den skal forstå sociale situationer, sortere og tolke sanseindtryk, og udsættes for stress.

Til konferencen hørte deltagerne om Rasmus, der startede i innovationsprojektet som 34-årig efter en lang række mislykkede forsøg på at blive selvforsørgende. Rasmus havde haft mange praktikforløb, men stort set ikke ingen ordinær beskæftigelse. De mange nederlag betød, at Rasmus havde mistet troen på sig selv. Men langsomt opbyggede ISS-konsulenten en tryg og tillidsfuld relation med Rasmus – en forudsætning for at Rasmus nænsomt kan presses til at tage ejerskab over sit liv og træffe valg, som giver mening for ham. Og arbejdet lykkedes. I dag er Rasmus ikke længere en del af innovationsprojektet. Han står på egne ben, og for første gang i sit 34-årige liv er han selvforsørgende.

Rasmus’ historie flugtede med foredragsholder Anne Skov Jensen pointe om, at hvis mennesker med en autismediagnose får chancen, kan de utroligt meget på en arbejdsplads, så længe arbejdsgiverne blandt andet er gode til at forberede på hvad der skal ske og klart kommunikere ud, hvad arbejdsopgaverne er.

Innovationsprojektet ”De uundværlige – med sans for detaljen” kører videre et år endnu og er netop nu i gang med at hjælpe en ny gruppe unge med en autismediagnose.

29.09.2023ISS Facility Services A/S

Sponseret

ISS vil redde 200.000 kg. skæve grøntsager og frugter om året

29.09.2023ISS Facility Services A/S

Sponseret

Grøn milepæl: ISS reducerer madspild med 30 pct på tværs af sin globale forretning

09.08.2022ISS Facility Services A/S

Sponseret

ISS Danmark opnår svanemærkning: 750 mio. m2-kontor- og produktionsarealer får nu mere miljøvenlig rengøring

03.12.2019ISS Facility Services A/S

Sponseret

Konference om autisme og arbejdsliv: Arbejdsgivere skal give mennesker med autisme en chance

12.03.2019ISS Facility Services A/S

Sponseret

ISS Danmark fremlægger effektrapport om arbejde med udsatte borgere

11.03.2019ISS Facility Services A/S

Sponseret

ISS releases Corporate Responsibility Report 2018