Klimapartner vil vise vej til bæredygtighed

Landbrugssektoren skal gå forrest i den globale kamp for bæredygtige fødevarer og vil bl.a. tjene penge på at eksportere viden og grøn teknologi

Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen.

06.02.2020

Sponseret

Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown og formand for klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren, Danish Crown A/S

Først bragt i Børsen.

Danmark har vedtaget et af verdens mest ambitiøse klimamål - klimaneutralitet i 2050 og 70 pct. reduktion i CO2-udledningen allerede i 2030.

Vores klimapartnerskab ser bæredygtighed som vejen til en stor, stærk og sammenhængende fødevareklynge i fremtiden og som fundamentet for, at vi også i 2030 og 2050 vil leve op til forbrugernes forventninger.

Der er langt til mål, men vi er godt på vej; f.eks. kommer 90 pct. af de grise, som bliver slagtet af Danish Crown i Danmark, fra gårde, der er klimacertificerede, og i dag producerer 500.000 køer stort set den samme mængde mælk, som 1,5 mio. køer producerede i 1950. Det har vi opnå et ved at arbejde mållrettet med avl, staldsystemer og foder. Innovation hænger uløseligt sammen med produktion. 2050 markerer en milepæl for vores klimaambitioner og for verdens befolkning, som vil tælle over 10 mia. mennesker. Vi vil lede den globale kamp for at sikre bæredygtige fødevarer til alle.

Vil dele viden
Visionen er klar: Den danske fødevare- og landbrugssektor skal udvikles og bidrage til en grøn omstilling i verden, hvor folkesundhed og bæredygtighed går hånd i hånd. 
Visionen har to ben. Danmark skal have en bæredygtig fødevareproduktion, og vi vil sælge vores viden og grønne teknologier. 
Vi ser ikke kun os selv som nogen, der producerer mad. Landbrugs- og fødevaresektoren er også nøglen til grøn omstilling af den tunge transport og energisektoren.

Vi vil gå forrest, basere vores produktion på grøn energi, udvikle innovative og bæredygtige fødevarer og vejlede forbrugerne i grønne hverdagsvalg.
Hvis madspild var et land, ville det være verdens tredjestørste CO2-udleder. I Danmark er vi gode til at undgå madspild - og vi skal blive ved med at forbedre os. Men vi skal ikke kun bekæmpe madspild herhjemme - også her vil vi dele vores viden og erfaringer med hele verden.
Vores sektor er blandt verdens mest klimaeffektive. Den beskæftiger knap 200.000 danskere og tegner sig for ca. 20 pct. af den danske vareeksport.
Vi brødføder knap 15 mio. mennesker. Forskning og innovation har gjort Danmark til en af verdens førende fødevarenationer.
Vi har en unik klynge med sammenhæng og vidensdeling på tværs. Vi har før vist, at vi kan løfte i flok - det glæder vi os til at gøre igen.

Fra jord til bord
Når vi sælger vores viden om effektiv og bæredygtig landbrugsproduktion, vil vi hjælpe andre lande med at mætte flere munde og beskytte naturen mere. Vi skal rejse skov i Danmark, hvor vi producerer fossilfrie træprodukter og binder CO2. Det gælder ba?de skovdrift og den urørte skov, der er vigtig for biodiversiteten.
Vi er i gang med at gøre forarbejdningen på bl.a. mejerier, bryggerier og bagerier klimaneutral med grøn strøm og egenproduktion af energi.
Men en gris og en ko kan ikke leve af grøn strøm. Når vi vil være bæredygtige, siger vi samtidig, at vi vil gå hele værdikæden igennem og sikre bæredygtighed fra jord til bord.
Vi skal producere proteiner fra kløvergræsmarker til vores husdyr og samtidig lagre CO2 i jorden. Den viden og de teknologier, som vi udvikler, vil blive en del af fremtidens eksport.
Samtidig kan vi gennem eksport af viden og grønne løsninger for alvor gøre en forskel for det globale klima.
Arbejdet med bæredygtighed er en kæmpe opgave for os, som vil lykkes i tæt partnerskab med samfundet, politikere og virksomheder.

Foregangsland
I de kommende år vil vind og sol erstatte kul og olie. Naturgas skal erstattes af biogas. Fossilt brændstof til tung transport, fly og skibe skal erstattes med biobrændstoffer.
Kulstof kan blive råstof til nye typer emballage, som kan erstatte plastik. Fælles for de nye teknologier er, at fossil energi erstattes med biologisk og naturlig energi.
Vores sektor har en stor mængde restprodukter og affald, der skal bruges i den grønne energiforsyning.
Danmark skal være et foregangsland for genanvendelse - præcis som Danmark har været et foregangsland for genanvendelse af flasker. Landbruget bliver ikke kun vital for produktionen af fødevarer, men for hele den grønne energiforsyning.
Danmark har vedtaget et af verdens mest ambitiøse klimamål. Vi er som sektor blevet inddraget i at vise vejen. Og tak for det.

Med vores nye vision glæder vi os til igen at genopfinde os selv og til at slå fast, at den globale grønne førertrøje er vores.

30.11.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

05.03.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Vores kalve er med på klimavejen

22.07.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown tilslutter sig EU’s adfærdskodeks for bæredygtig fødevareproduktion

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Nyt hovedkontor matcher klimaambitioner

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Granuleret halm giver en mere bæredygtig grisetransport

29.04.2020Danish Crown A/S

Sponseret

100.000 måltider til Danmarks mest udsatte