Granuleret halm giver en mere bæredygtig grisetransport

I årevis har man brugt savsmuld i bunden af grisetransporterne, men fra januar 2021 er det skiftet ud med granuleret halm. Udover at være mere priseffektivt, så er det også en langt mere bæredygtig løsning.

Alt tæller i kampen for at nå Danish Crowns ambitiøse bæredygtighedsmål. Derfor har man i Danish Crown også kigget på koncernens mange transporter, som hver dag binder landmændene og slagterierne sammen.

I grisetransporterne er der i mange år blevet brugt savsmuld til at lægge i bunden af vognene, men nu har man fundet en mere bæredygtig løsning, som også giver en årlig millionbesparelse.

"Fra januar 2021 har vi i samarbejde med Dansk Grisetransport fået udfaset brugen af savsmuld i bunden af grisetransporterne, så vi fra nu af kun bruger granuleret halm. Det har vi gjort, fordi vi kan spare 2,5 millioner kroner om året, men ikke mindst fordi den granulerede halm er langt mere bæredygtig", siger Kian Aaboe Vigsø, der er senior strategic procurement specialist i Group Procurement i Danish Crown.

Halmen går i ring
Modsat den nye løsning med granuleret halm, så var brugen af savsmuld ikke særlig bæredygtig, da man var afhængig af træfældning, mens det også var en dyr proces at komme af med det brugte savsmuld.

Med den granulerede halm går processen derimod i ring på den måde, at det er halm i form af hvedestilke fra danske landmænd, der bliver til den granulerede halmstrøelse. Når det har været brugt i en grisetransport, bliver det solgt til lokale biogasanlæg, hvorefter det afgassede materiale bliver spredt som gødning på landmændenes marker, hvor der bliver dyrket halm eller foder til dyr. 

"Vi er glade for at være blevet uafhængige af træ, og at vi har fået en løsning, som indeholder en cirkulær og bæredygtig proces. Selvom halmen faktisk er dyrere i indkøb, så kan vi alligevel opnå den fine millionbesparelse i det samlede regnskab, fordi vi kan få en højere pris for den brugte halm", siger Kian Aaboe Vigsø.

Stærkt samarbejde på tværs
Udover bæredygtighed og økonomi har man også tænkt arbejdsmiljø ind i omstillingen. Derfor har EHS & Sustainability afdelingen i Danish Crown også været inde over arbejdet, og det betyder, at sækkene med den granulerede halm kommer i sække af 12 kg, hvor spandene med savsmuld førhen kunne veje langt over 20 kg. På den måde har man i samme omgang også fået forbedret arbejdsmiljøet for chaufførerne hos Dansk Grisetransport.

I det hele taget bærer tiltaget præg af, at man har arbejdet sammen på tværs af Danish Crown-koncernen og udnyttet hinandens spidskompetencer i jagten på det bedste resultat.

"Der er virkelig blevet investeret noget tid og ressourcer i projektet fra henholdsvis Dansk Grisetransport og Danish Crown Pork, og der har været en stor samarbejdsvillighed på tværs afdelingerne. Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge hinandens spidskompetencer til gode for Danish Crown, så alle involverede skal have en stor ros og tak for samarbejdet", siger Kian Aaboe Vigsø.

30.11.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

05.03.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Vores kalve er med på klimavejen

22.07.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown tilslutter sig EU’s adfærdskodeks for bæredygtig fødevareproduktion

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Nyt hovedkontor matcher klimaambitioner

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Granuleret halm giver en mere bæredygtig grisetransport

29.04.2020Danish Crown A/S

Sponseret

100.000 måltider til Danmarks mest udsatte