Danish Crown har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

Siden 2005 har Danish Crown sænket udledningerne af klimagasser med i gennemsnit 30 procent for hvert kilo dansk grisekød koncernen producerer. I den netop offentliggjorte bæredygtighedsrapport gør Danish Crown status over indsatsen de seneste 12 måneder.

Hvad har bionedbrydeligt læder, bæredygtighedsdata og robotter til fælles? Svaret er enkelt; Danish Crown. Alle er de nemlig eksempler på tiltag Danish Crown har taget det seneste år for at forbedre bæredygtigheden i koncernen.

Det er Danish Crowns ambition at halvere klimapåvirkningen af koncernens kødproduktion i 2030 i forhold til 2005 og at producere klimaneutralt kød i 2050. Og koncernen er godt på vej mod målet, Danish Crown har nu reduceret udledningerne med 30 procent på dansk grisekød.

"Jeg er enormt stolt af, at vi har nedsat vores klimaudledninger så markant. I Danish Crown vil vi udfordre den globale kødindustri og gå forrest i arbejdet med at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen. I det arbejde er kampen mod klimaforandringer helt afgørende, og udfordringerne kan ikke vente på at blive løst. Vi skal levere nu", siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

I forbindelse med offentliggørelsen af Danish Crowns årsregnskab udgav koncernen også sin årlige bæredygtighedsrapport. I rapporten beretter Danish Crown om sine fremskridt og initiativer i årets løb inden for centrale områder som klimareduktioner, innovation og arbejdsmiljø. Herunder følger tre eksempler fra rapporten:

Landmændene går klimavejen
Det er især på gårdene hos Danish Crowns ejere, de danske landmænd, at klimaudledningerne i koncernens værdikæde er størst. Samtidigt er det også her at potentialet for reduktioner er højest. Alle Danish Crowns danske leverandører af grise og kreaturer er en del af koncernens klimaprogram Klimavejen, og i løbet af 2021/22 fik de selskab af Danish Crowns økologiske kalveproducenter. I september annoncerede Danish Crown et nyt bæredygtighedstillæg, så koncernen for første gang kontant belønner de landmænd, der gør en ekstra indsats i bæredygtighedens navn. Tillægget betales til landmænd, der er bæredygtighedscertificerede og kan dokumentere grisenes foderforbrug.

Et af de nye projekter landmændene i Danish Crown har kastet sig over er svært at sige, men rummer stort potentiale. Nitrifikationshæmmere kan på én gang begrænse mængden af drivhusgasser fra gyllen og samtidig sikre en bedre udnyttelse af kvælstof til gavn for planterne.

"Foreløbige resultater viser, at udledningen af klimagasser fra de marker, som har fået gylle, hvor midlet har været tilsat, er nedbragt med mellem tre og fem procent pr. kilo dansk grisekød, hvilket er meget markant for et enkelt initiativ", siger Morten Pedersen, der er chef for Danish Crowns bæredygtighedsafdeling.

Læder, der kan vende tilbage til naturen
Scan-Hide, et datterselskab under Danish Crown, ejer SPOOR, der udvikler og tilbyder sporbart læder produceret ud fra kreaturhuder fra Danish Crown. SPOOR har tidligere har gjort sig bemærket ved store samarbejder med blandt andet Fredericia møbler og Roccamore. Og nu har virksomheden udviklet ny garvningsmetode, der gør læderet bionedbrydeligt, komposterbart og fri for krom og aldehyd.

Trecifret millioninvestering i robotter skal fjerne tunge løft på slagterier
Bæredygtighed i Danish Crown handler ikke udelukkende om klimareduktioner, men også om medarbejdernes arbejdsforhold. På Danish Crowns griseslagterier har medarbejderne i dag fat i op til 15 kg tunge delstykker af grisen, når de skal hænges op eller tages ned fra stativer. Det er en af de mest belastende arbejdsopgaver på slagterierne, fordi det er tunge løft, der gentages mange gange. Ved hjælp af en nyudviklet robot, belaster denne opgave ikke længere medarbejderne på Danish Crowns slagteri i sønderjyske Blans. Robotten kan nemlig håndtere alle delstykker af grisen i både nedtagning og ophængning, så medarbejderne ikke skal foretage de mange tunge løft. Planen er at lignende robotter skal installeres på alle Danish Crowns danske griseslagterier inden 2026 - en investering på et trecifret millionbeløb.

"De tre eksempler viser, at fordi Danish Crown er ejet af de danske landmænd, har vi en særlig mulighed for at tage ansvar for hele vores værdikæde, og drive den bæredygtige udvikling hele vejen fra mark til mærkevare. Samtidig vil vi være førende i vores branche, når det kommer til transparens, og derfor er jeg stolt af, at vi med vores årlige bæredygtighedsrapport kan fortælle om vores indsatser i årets løb", siger Jais Valeur.

Læs hele Bæredygtighedsrapporten for 2021/22 her.

30.11.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

05.03.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Vores kalve er med på klimavejen

22.07.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown tilslutter sig EU’s adfærdskodeks for bæredygtig fødevareproduktion

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Nyt hovedkontor matcher klimaambitioner

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Granuleret halm giver en mere bæredygtig grisetransport

29.04.2020Danish Crown A/S

Sponseret

100.000 måltider til Danmarks mest udsatte